TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Kıdemli Uzman Evren Balta ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Türkiye, Rusya ve Batı: Kalıcı Dalgalanma, Asimetrik Bağımlılık ve Suriye Çatışmasını Tekrar Değerlendirmek (Turkey, Russia and the West: Reassessing Persistent Volatility, Asymmetric Interdependence, and the Syria Conflict) başlıklı raporu yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Toplumsal Kaynaklar ve Toplumsal Ağlar: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu’nun Toplumsal Kaynaklar ve Toplumsal Ağlar: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği başlıklı raporu Mart 2020'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Beceri ve İstihdam Gelişimi: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Haziran 2020'de yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar

2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkçe Dil Eğitimi Deneyimleri ve Kurumsal Yapılar başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu, Mert Moral,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Erdoğan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Toros’un 23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme başlıklı raporu Ekim 2019'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Sarah Biehl'in Türkiye'deki Toplum Merkezleri: Güncel Pratiklerin Çeşitliliğini Anlamak başlıklı raporu Kasım 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler (Practicing Coexistence in Civil Society: Syrian Refugees in Turkey ) başlıklı raporu Haziran 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kent Bölge: Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye'sine

Direktör Fuat Keyman, Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder'in Kent Bölge:Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye’sine  başlıklı raporu Mayıs 2019'da TÜRKONFED'de yayımlandı.