TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Liberal Düzenin Geleceğini Düşenmek: Umut, Umutsuzluk ve Beklenti

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak ve Stajyer Lisa J. Reppell'in Liberal Düzenin Geleceğini Düşenmek: Umut, Umutsuzluk ve Beklenti (Considering the Future of the Liberal Order: Hope, Despair and Anticipation) başlıklı raporu Ekim 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

İklim Değişikliğine Karşı İstanbul Manifestosu, Gezegen Elden Gidiyor: Buna Razı Gelemeyiz

“Gezegen elden gidiyor: Buna razı gelemeyiz” başlıklı “İklim Değişikliğine Karşı İstanbul Manifestosu”, ev sahipliğini Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ömer Madra’nın yaptığı davetle, 23 Mart 2013’te ilan edildi.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Savaş, Travma ve Gerçeklik: Afgan Kadınların Türkiye'deki Durumu

Kıdemli Uzman Teri Murphy, Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Sorumlusu Gülcihan Çiğdem ve Süheyla Nurlu'nun Savaş, Travma ve Gerçeklik: Afgan Kadınların Türkiye’deki Durumu (War, Trauma, and Reality: Afghan Women’s Plight in Turkey) başlıklı raporu Ocak 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de İnovasyon ve Ekonomik Çeşitlendirme Üzerine Karşılaştırmalı Küresel Bakış

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Dominik Hartmann’ın Türkiye’de İnovasyon ve Ekonomik Çeşitlendirme Üzerine Karşılaştırmalı Küresel Bakış (A Global Comparative Perspective on Innovation and Economic Diversification in Turkey) başlıklı raporu Ocak 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Sağlık: Toplumbilimsel bir Değerlendirme

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Sağlık: Toplumbilimsel bir Değerlendirme başlıklı raporu Haziran 2012'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Anayasa Reformu Aracılığı ile Türkiye'nin Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi

Anayasa Reformu Aracılığı ile Türkiye'nin Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi başlıklı rapor Şubat 2012'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin Modernizasyonu ve Stratejik Tercihler

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ve Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak'ın Türkiye’nin Modernizasyonu ve Stratejik Tercihler (Turkish Modernization and Strategic Choices) başlıklı raporu 10 Ocak 2012'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye’nin Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanmasında Sivil Kapasite

Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak ve Kıdemli Uzman Teri Murphy'nin Türkiye’nin Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanmasında Sivil Kapasite (Turkey’s Civilian Capacity in Post-Conflict Reconstruction) başlıklı raporu Ocak 2012'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

Türkiye'de Demokrasi Algısı

Direktör Fuat Keyman and Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu'nun Türkiye’de Demokrasi Algısı başlıklı raporu Mayıs 2011'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Çevre 2010

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Çevre 2010 başlıklı raporu Nisan 2011'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.