TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Neden Çokdillilik Önemli: Dil Eğitimi Politikalarında Alternatif Değişim Elçileri

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Almut Küppers ve Tilburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kutlay Yağmur’un Neden Çokdillilik Önemli: Dil Eğitimi Politikalarında Alternatif Değişim Elçileri (Why Multilingual Matters: Alternative Change Agents in Language Education Policy) başlıklı raporu Temmuz 2014′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de ve Dünya'da Milliyetçilik 2013

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de ve Dünya'da Milliyetçilik 2013 başlıklı raporu Haziran 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye Sosyal Etki Pazarları Oluşturmak: Devlet Yönetiminin Katılım Çerçevesi ve Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Anja König’in Türkiye Sosyal Etki Pazarları Oluşturmak: Devlet Yönetiminin Katılım Çerçevesi ve Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi (Developing Social Impact Markets in Turkey: Framework for Government Engagement and Review of Policy Options) başlıklı raporu Nisan 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet başlıklı raporu Kasım 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliğine Bütüncül Bakış ve Türkiye’de Etkileri

2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen’in İklim Değişikliğine Bütüncül Bakış ve Türkiye’de Etkileri (A Holistic View of Climate Change and Its Impacts in Turkey) başlıklı raporu Aralık 2013′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Civilian Capacities Network Annual Meeting 2013

Cedric de Coning, Lotte Vermeij, Paul Troost'un Civilian Capacities Network Annual Meeting 2013 başlıklı raporu 2013'de Norwegian Institute of International Affairs'de yayımlandı.

Türkiye'nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi

Direktör Fuat Keyman, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Türkiye’nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Türkeş, 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz'ın İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Liberal Düzenin Geleceğini Düşenmek: Umut, Umutsuzluk ve Beklenti

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak ve Stajyer Lisa J. Reppell'in Liberal Düzenin Geleceğini Düşenmek: Umut, Umutsuzluk ve Beklenti (Considering the Future of the Liberal Order: Hope, Despair and Anticipation) başlıklı raporu Ekim 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

İklim Değişikliğine Karşı İstanbul Manifestosu, Gezegen Elden Gidiyor: Buna Razı Gelemeyiz

“Gezegen elden gidiyor: Buna razı gelemeyiz” başlıklı “İklim Değişikliğine Karşı İstanbul Manifestosu”, ev sahipliğini Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ömer Madra’nın yaptığı davetle, 23 Mart 2013’te ilan edildi.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.