TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Çokdillilik, Medya ve Hareketlilik Yoluyla Eğitimde Çeşitlilik

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacıları Çiğdem Bozdağ ve Almut Küppers’in Çokdillilik, Medya ve Hareketlilik Yoluyla Eğitimde Çeşitlilik (Doing Diversity in Education Through Multilingualism, Media and Mobility) başlıklı raporu Temmuz 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Eğitimde Kültürlerarası Öğrenme: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Çiğdem Bozdağ’ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Eğitimde Kültürlerarası Öğrenme: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması (Intercultural Learning in Education Through Information and Communication Technologies: A Comparative Case Study in Germany and Turkey) başlıklı raporu Mart 2015′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Somali’deki Türk Yardım Kuruluşları: Barış İnşaası İçin Riskler ve Fırsatlar

Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak, Araştırmacı Auveen Woods, Kat Achilles ve Thomas Wheeler'ın Somali’deki Türk Yardım Kuruluşları: Barış İnşaası İçin Riskler ve Fırsatlar (Turkish Aid Agencies in Somalia: Risks and Opportunities For Building Peace) başlıklı raporu Mart 2015'te Saferworld'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Raporun ön yazısının Türkçe çevirisi için buraya tıklayın.

Tehlikedeki Liberal Düzen

Kıdemli Uzman Ahmet Evin and Editor Megan Gisclon’un Tehlikedeki Liberal Düzen (The Liberal Order in Peril: The Future of the World Order with the West against the Rising Rest) başlıklı raporu Mart 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası başlıklı raporu Kasım 2014′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliği ve Kuraklık

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz’ın İklim Değişikliği ve Kuraklık başlıklı raporu Ekim 2014'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye’nin Yeni Diyaspora Politikası: Kapsayıcılık, Erişim ve Kapasite Zorlukları

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem’in Türkiye’nin Yeni Diyaspora Politikası: Kapsayıcılık, Erişim ve Kapasite Zorlukları (Turkey’s New Diaspora Policy: The Challenge of Inclusivity, Outreach and Capacity) başlıklı raporu Ağustos 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Afganistan’ın Geçiş Süreci: Kurum ve Güvenlik Bağlantısı

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş, İPM Araştırmacısı Çiğdem Tongal ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Hatipoğlu'nun Afganistan’ın Geçiş Süreci: Kurum ve Güvenlik Bağlantısı (Afghanistan in Transition: Institution and Security Nexus) başlıklı raporu Ağustos 2014'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Barış Kapasiteleri Ağı 2014 Yılı Toplantı Raporu

Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak, Paul Troost ve Lotte Vermeij'in Barış Kapasiteleri Ağı 2014 Yılı Toplantı Raporu (Peace Capacities Network Annual Meeting Report 2014)”başlıklı raporu Temmuz 2014'de Norwegian Institute of International Affairs'de yayımlandı.

Neden Çokdillilik Önemli: Dil Eğitimi Politikalarında Alternatif Değişim Elçileri

2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Almut Küppers ve Tilburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kutlay Yağmur’un Neden Çokdillilik Önemli: Dil Eğitimi Politikalarında Alternatif Değişim Elçileri (Why Multilingual Matters: Alternative Change Agents in Language Education Policy) başlıklı raporu Temmuz 2014′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.