TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Yayınlar icon down

Biden Dünya'yı Kurtarabilir mi?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Biden Dünya'yı Kurtarabilir mi? (Can Biden Save the World?) başlıklı analizi 7 Ekim 2020'de Project Syndicate'de yayımlandı.

Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Andrew O'Donohue'nin "Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk (The Five Challenges to Erdoğan's Executive Presidential Rule after the Coronavirus)" başlıklı analizi 9 Eylül 2020'de The German Marshall Fund of United States'de yayımlandı. 

Küreselleşmeden İklim Krizine: Enfeksiyon Hastalıklarında Gelinen Nokta

Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Selim Badur’un “Küreselleşmeden İklim Krizine: Enfeksiyon Hastalıklarında Gelinen Nokta” başlıklı analizi Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Covid-19 Dayanışma Testi

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in “Covid-19 Dayanışma Testi (The Covid-19 Solidarity Test)” başlıklı analizi Nisan 2020'de yayımlandı. Makale, ilk olarak Project Syndicate’ta yayımlanmıştır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Aktivizmi ve Milliyetçilik Ters Düştüğünde

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in “İklim Aktivizmi ve Milliyetçilik Ters Düştüğünde (When Climate Activism and Nationalism Collide)” başlıklı analizi Ocak 2020'de yayımlandı. Makale, ilk olarak Project Syndicate’ta yayımlanmıştır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Şimdi AB İçin Hangi Yol?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş’in "Şimdi AB İçin Hangi Yol? (Which Way Now for the EU?)" başlıklı analizi 25 Temmuz 2019’da yayımlandı. Makale, ilk olarak Project Syndicate’ta yayımlanmıştır.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-ABD İlişkilerinin Suriye Üzerinden Stratejik Ayrışması

Direktör Fuat Keyman ve Galip Dalay'ın "Türkiye-ABD İlişkilerinin Suriye Üzerinden Stratejik Ayrışması (Turkish-U.S. Strategic Decoupling Through the Prism of Syria)" başlıklı analizi Şubat 2019'da The German Marshall Fund of the United States'de yayımlandı.

Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar

Direktör Fuat Keyman ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'ın birlikte yazdığı "Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar (Turkey’s Strategic Choice: Flexible Alliances with an Enduring Transatlantic Anchor)" başlıklı analizi 1 Aralık 2017 tarihinde German Marshall Fund of the United States'te yayımlandı.

Seçimler Sonrası Türkiye: Ne Bekleniyor?

Direktör Fuat Keyman'ın "Seçimler Sonrası Türkiye: Ne Bekleniyor? (The Post-Elections Turkey: What Lies Ahead?)" başlıklı yorum yazısı Kasım 2015'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Über Demokrasiyi Tehdit mi Ediyor?

Kıdemli Danışman Kemal Derviş'in "Is Uber a Threat to Democracy?" başlıklı analizi 23 Temmuz 2015'de Project Syndicate'de yayımlandı.