TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

YOHANAN BENHAİM icon down
Yohanan Benhaim
Yohanan Benhaim
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Yohanan Benhaim, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimleri bölümünde dış politika üzerine uzmanlaşmış bir doktora adayıdır. Doktora tezinde, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki Kürt bölgelerine yönelik dış politikasının dönüşümünü incelemektedir (1990-2017). Benhaim, 2012-16 yılları arasında Ankara, Diyarbakır ve Erbil’de saha araştırmasını tamamlamıştır. Araştırması, asker-sivil ilişkilerindeki dönüşüm ve özel aktörlerin dış politikanın belirlenmesindeki rolü üzerine odaklanmıştır. Yohanan, aynı zamanda, uluslararası siyaset alanında uzmanlaşmış bir grup araştırmacının kurduğu bir politika merkezi olan Noria’nın kurucu ortaklarından ve yöneticilerindendir. Bununla beraber Benhaim, Türk, Osmanlı, Balkan ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi (CETOBAC, EHESS) ve Anadolu Çalışmaları Fransız Enstitüsünde (IFEA) yardımcı araştırmacı olup şu anda Sciences-Po Paris ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Proje: “Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki Dış Politikasının Ekonomik Boyutu ve Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Etkisi”

2000’li yılların sonlarında Ankara ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi arasında gelişen olumlu ilişkiler, Türkiye Dış Politikası’nda ekonomik faktörlerin öneminin gittikçe arttığını göstermektedir. Ancak, Suriye’deki iç savaş ve Türkiye ile PKK arasındaki çatışmanın 2015’te yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye, hem Irak hem de Suriye’de askeri operasyonlar yürütür hale gelmiş ve bu tablo radikal bir şekilde değişmiştir. Türkiye’nin bu bölgedeki dış politikası, ekonomik yönüyle sadece bölgenin ticari ve ekonomik yapısında değil; aynı zamanda, Türkiye’de yerel düzeyde faaliyet gösteren iş insanları ve siyasi aktörlerin yeniden düzenlenmesinde etkili olmuştur.

Bu bağlamda, bu araştırma projesi, oluşan bu sınırlar arası politikanın ekonomik temellerini incelemeyi ve bu politikaların Türkiye, Suriye ve Irak arasındaki ekonomik işbirliğine nasıl katkıda bulunduğunu tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, Türkiye’nin komşu ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerini, bölge ekonomisinin yeniden yapılandırma sürecini, iş insanları toplulukları ve bireysel uygulamalardaki dönüşümleri inceleyecektir.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2018/19 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Cem İskender Aydın, Annegret Warth, Jannes Tessmann, Ender Peker, Maissam Nimer, Yohanan Benhaim, ve Joanna Krzeminska aramıza katıldılar.

Cem İskender Aydın | Katılımcı Çok-kriterli Değerlendirme Çerçevelerini Kullanarak Çok-düzeyli Yönetişimi Değerlendirmek: Türkiye’deki Rüzgar Santrali Çatışmaları

Annegret Warth | Gençlik Çalışmalarında Belediyeler?! Türkiye’deki Gençlik Çalışmaları ve Yerel Yönetişim Yapılarının Analizi

Jannes Tessmann | AB-Türkiye Giysi Tedarik Zincirinde Çok Ölçekli İşgücü Yönetişimi: Mültecilerin İşyeri Entegrasyonunda Zorluklar ve Olasılıklar

Ender Peker | Türkiye’de İklime Duyarlı Kent Gelişimi için Uygulanabilir Bilgi Üretmek

Maissam Nimer | Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dil Eğitimine Erişimi

Yohanan Benhaim | Türkiye’deki İş İnsanları ve Irak Savaşı: Ticaret ve İnşaat Sektörlerine Etkileri ve Beklentiler

 Joanna Krzeminska | İstanbul’daki Mülteciler ve İlkokullar- Kültürel Eğitim Yoluyla Genç Mültecileri Kapsama

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.