TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

HANDE GÜZEL icon down
Hande Güzel
Hande Güzel
2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı

Hande Güzel toplumsal cinsiyet, cinsellik, sağlık,  ırkçılık ve göç konularında Ortadoğu odaklı araştırmalar yapan bir sosyologdur. Doktorasını Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Bakire-Oluş: Türkiye’de Re-Virjinizasyon Pratikleri (Becoming-Virgin: Re-Virginisation Practices in Turkey)” teziyle tamamladı ve bu tezinde kadınların ‘teknik’ bakire olarak kabul edilmelerini sağlayan tıbbi ve tıbbi olmayan metotlara dair deneyimlerini inceledi. Koç Üniversitesi’nden Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans (yüksek onur) derecelerine sahip olan Güzel, şu anda Cambridge Üniversitesi’ndeki “Gündelik Irkçılığa Son (End Everyday Racism)” projesinde veri analistliği ve araştırma danışmanlığı yapıyor. Daha önce Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Misafir Araştırmacı ve Orient-Institut İstanbul’un İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında Doktora Araştırmacısı olarak görev aldı. British Institute at Ankara tarafından fonlanan "Göç ve Tıp: Hastalar ve Göçmen Doktorlar Arasındaki Uçurumların Kapatılması" başlıklı son araştırma projesi, Türkiye'deki göçmen doktorların deneyimlerini, yaşam ve çalışma koşullarını ve hastalarla göçmen doktorlar arasındaki ilişkileri inceliyor.

Türkiye’den Almanya’ya: Tıp Doktorlarının Göç Deneyimi

Türkiye'den göç etmek için iyi hal belgesi talep eden tıp doktorlarının sayısı son 10 yılda 44 kat arttı. Bu doktorların birçoğu, tıp doktoru sayısının azlığı sebebi ile Almanya başta olmak üzere, Avrupa Birliği'ndeki bir ülkeye taşınmayı seçiyor. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet, sağlık personeli ile hükümet arasındaki gerilim, COVID-19 salgınının sağlık sistemi üzerindeki yükü ve Türkiye'deki yaşam pahalılığı krizi Türkiye'den tıp doktorlarının göçündeki bu artışa katkı sağlayan başlıca sebeplerdir.

Öte yandan göç süreci ve deneyimi tekdüze bir süreç değil ve bu süreç ve deneyimi belirleyen kaynaklar ve fırsatlar eşit olmayan bir şekilde dağıtılmış durumdadır. Bu bağlamda, bu proje, göçün ardındaki motivasyonlara bakmak yerine, (i) kesişimsel bir mercek ile göç süreci deneyimini, (ii) göçmenler arasında oluşan dayanışma hatlarını ve (iii) tıbbi göçmen pazarının dinamiklerini araştırmayı amaçlıyor. Proje, göç deneyiminin karmaşıklığını ve eşitsizliğini açığa çıkararak hem Almanya'daki hem de Türkiye'deki politika yapıcıları etkileyecektir.

Türkiye'den Almanya'ya Doktor Göçü: Rakamlar Bize Ne Söylüyor?

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Güzel’in yazdığı ''Türkiye’den Almanya’ya Doktor Göçü: Rakamlar Bize Ne Söylüyor?'' (The Migration of Doctors from Turkey to Germany: What the Numbers Tell Us)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.