TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Hande Paker
Hande Paker
2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı

Hande Paker, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde görev alan bir siyaset sosyoloğudur.

Environmental Politics, Theory and Society, Radikal2, ve Perspectives gibi yayınları da içeren birçok mecrada; sivil toplum-devlet ilişki şekilleri, yerel ve küresel eksende çevre politikaları, temellendirilmiş kozmopolit vatandaşlık üzerine, bilhassa çevre sorunları ve kadın haklarına odaklanan, yazılar yazmış ve araştırmalar gerçekleştirmiştir. TÜBİTAK bursunun desteği ile çevre örgütlerinin Türkiye’deki ilişkileri ve etkileri üzerine çalışmıştır. Araştırmalarının bir kısmında da cinsiyet eşitsizliğine odaklanan Paker, TÜBİTAK’ın araştırma görevlisi olarak “The Analysis of Labor Force Participation Decisions of High School and University Graduate Women in Turkey” projesinde görev almıştır.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak, çevre sivil toplum aktörlerinin iklim değişikliği konusunda halkları yerelde ve uluslar ötesi eylem alanlarında nasıl harekete geçirdiğini analiz etmeyi hedeflemektedir.

Paker, Kanada’daki McGill Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine McGill Üniversitesi’nde, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir.

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in Sivil Toplumda Bir Arada Yaşama Deneyimi: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler (Practicing Coexistence in Civil Society: Syrian Refugees in Turkey ) başlıklı raporu Haziran 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü

Direktör Fuat Keyman, Trent Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Baban, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve Uluslararası Göç Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Kim Rygiel tarafından yazılan Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (Promises and Challenges of Diversity: The Role of Civil Society Initiatives in Fostering Pluralism) başlıklı rapor Ekim 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker'in Türkiye’deki Suriyeliler  başlıklı kitapçığı Ekim 2018’de yayımlandı.

Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapçık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, eğitim, işgücü/istihdam, toplumsal cinsiyete ilişkin konular, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker‘in Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism) başlıklı raporu Temmuz 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Salgın ve Toplum - "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi"

22 Aralık 2020

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2015/16 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür aramıza katıldılar. 

Christiane Fröhlich | İklim Değişikliği ve Göç 

Defne Kadıoğlu Polat | İki Kentin Soylulaştırma Hikayesi: Berlin ve İstanbul

Çetin Çelik | Türkiye ve Almanya’da Okul Yapıları ve Eğitim Başarısı İlişkisinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Peter Mock | Köprüyü Geçmek: Türkiye ve Almanya’da Çevre Dostu Araçlar için Politika Önerileri

Hande Paker | Küresel-Yerel Eksende İklim Değişikliği Siyaseti

İlke Toygür | Türkiye’de ve Avrupa’da Siyasi Partiler, Seçimler ve Demokrasinin Geleceği 

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Özlem Ece ve Hande Paker ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat" başlıklı 108. bölümüne Özlem Ece ve Hande Paker katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

“Türkiye'deki Suriyeliler” Paneli & “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” Rapor Tanıtımı

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler (Syrians in Turkey)” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (The Role of Civil Society in Fostering Pluralism)” raporunun tanıtımı, 21 Aralık 2018 günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'deki Suriyeliler

2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Gabriele Cloeters, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl ve Wiebke Hohberger ile 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker tarafından hazırlanan Türkiye’deki Suriyeliler kitapçığının tanıtımı Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Senem Aydın-Düzgit moderasyonluğunda 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de İKSV’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 3 – Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri

İklim Kafe Konuşmalarının üçüncüsü, Hande Paker ve Baran Alp Uncu’nun “Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri” konulu konuşmalarıyla 4 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaatleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaatleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları” paneli 16 Mart 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti. Panel, çeşitlilik ve çoğulculuğun teşviki ve yeni gelenlerin toplumlara katılımı ile ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getirdi.

Başkalarıyla Yaşamak: Vatandaşlık Politikalarında Kültürel Çoğulculuğu Teşvik Etmek

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Başkalarıyla Yaşamak: Vatandaşlık Politikalarında Kültürel Çoğulculuğu Teşvik Etmek (Living with Others: Fostering Cultural Pluralism through Citizenship Politics)” çalıştayı 15 Mart 2018’de Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleşti. Çalıştay, çeşitlilik ve çoğulculuğun teşviki ve yeni gelenlerin toplumlara katılımı ile ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getirdi.

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Sivil Toplum ve İklim Değişikliği Çalıştayı II: İklim Meselesine Farklı Yaklaşımlar, Ortak Çözümler

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “İklim Meselesine Farklı Yaklaşımlar, Ortak Çözümler” başlıklı çalıştay 15 Haziran 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

Sivil Toplum ve İklim Değişikliği Çalıştayı: Türkiye'de Yerel ve Ötesinde Ekoloji Mücadelesi

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Türkiye’de Yerel ve Ötesinde Ekoloji Mücadelesi (Civil Society and Climate Change Workshop: Ecology Struggle in Turkey at the Local Level and Beyond)” başlıklı çalıştay 16 Mayıs 2016 tarihinde, Ege Üniversitesi’nde gerçekleşti

Paris Anlaşması Sonrası Türkiye'de Kömür Karşıtı Mücadeleler

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Paris Anlaşması Sonrası Türkiye’de Kömür Karşıtı Mücadeleler (After the Paris Treaty: Anti-Coal Struggles in Turkey)” başlıklı seminer, Siyasal Ekonomist ve Ekoloji Kolektifi ve Siyasi Ekoloji Çalışma Grubu Üyesi Bengi Akbulut’un konuşmacı olarak katılımıyla 31 Mart 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

2015 Paris İklim Zirvesi – COP21'den İzlenimler

Girişim tarafındandüzenlenen “2015 Paris İklim Zirvesi – COP21’den İzlenimler (2015 Paris Climate Summit- Observations from COP21)” başlıklı panel 15 Aralık 2015‘te İPM’de gerçekleşti. Kıdemli Uzman Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve CDP Türkiye Proje Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, COP21′de Türkiye’nin resmi tutumunu, müzakere sürecini ve Paris Anlaşması’nı değerlendirdi.

İstanbul İklim Forumu

12-13 Kasım 2015’te, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Forumu’nda İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi de yer aldı.

2015/16 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dördüncü dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Rüdiger Frohn'un açış konuşmalarından sonra programın 2015/16 döneminde yer alacak araştırmacılar Christiane Fröhlich, Defne Kadıoğlu Polat, Çetin Çelik, Peter Mock, Hande Paker ve İlke Toygür'un araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Understanding the Challenges of Energy-Society Relations: The European Energy Scene vs. the Turkish Boom From a Societal Metabolism Perspective

Girişim tarafından düzenlenen “Understanding the Challenges of  Energy-Society Relations: The European Energy Scene vs. the Turkish Boom from a Societal Metabolism Perspective” başlıklı konuşma Alevgül Şorman ile 5 Şubat 2015’te Perşembe günü gerçekleşti. Etkinlik, Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan’ın girişimiyle gerçekleştirildi.