TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

NİLÜFER GÖLE icon down
Nilüfer Göle
Nilüfer Göle
2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Nilüfer Göle, Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) Sosyoloji profesörü ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı’dır. Göle, daha önce Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve ayrıca MIT, Massachusetts ve New School, New York gibi çeşitli üniversitelere misafir öğretim üyesi olarak davet edilmiştir. Göle, ayrıca, İslami Çalışmalar ve Müslüman Dünya Toplulukları Enstitüsü (Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman) bilimsel kurulu üyesidir.

Araştırma alanları arasında İslam, kamusal alan, toplumsal cinsiyet, sekülarizm ve çoklu moderniteler yer almaktadır. Çalışmaları, Avrupa kamusal alanında İslam’ın hangi yollarla görünür olduğuna odaklanmakta ve dini ve kültürel farklılıklar üzerine çeşitli tartışmalar üretmektedir. Sosyolojik yaklaşımıyla, batılı olmayan bir bakış açışından moderniteyi yeniden okumayı ve karşılığında seküler modernite tanımlarında Avrupa merkezciliğin daha geniş bir eleştirisini üretmeyi hedefler.

İslami baş örtüsünün çağdaş anlamları üzerine öncü çalışması; Modern Mahrem:Medeniyet ve Örtünme (Metis Yayınları, 2000) Türkçe, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde yayımlanmıştır. Göle ayrıca, İslam’ın farklı kamusal alanlarda doğuşunu karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemiştir; Kamusal Alanda İslam: Türkiye, İran ve Avrupa(Nilüfer Göle & Ludwig Ammann eds., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006;  Almanca 2004). Çeşitli yayınlarında İslam’ın Avrupa’da nasıl bir temel farklılık sembolüne dönüştüğünü incelemektedir: İçiçe geçişler, İslam ve Avrupa (Interpénétrations, L’islam et l’Europe [Paris: Galaade, 2005]) ve Avrupa’da İslam: Köktenciliğin Cazibesi ve Kozmopolitliğin Çekiciliği (Islam in Europe: The Lure of Fundamentalism and the Allure of Cosmopolitanism[Princeton: Marcus Weiner, 2010]). 2013 yılında, Avrupa Kamusal Alanı Yapım Aşamasında İslam (Islam in the Making of a European Public Sphere) başlıklı,  Avrupa çapında gerçekleştirilen ve Avrupa Araştırma Konseyi Kıdemli Hibe Programı tarafından desteklenen araştırma projesini tamamlamıştır. Yakında Ashgate Yayınları tarafından Avrupa’da İslam ve kamusal tartışmalar konulu kitabı yayınlanacaktır.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

Girişim’in düzenlediği “15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı (Turkey-EU Relations in the Post-July 15 Era: A Needed Cooperation and Collaboration)” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Direktör Fuat Keyman ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Ruprecht Polenz, Nilüfer Göle ve Gerald Knaus’un katılımıyla, 10 Ekim 2016 tarihinde The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar

Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle’nin Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar başlıklı kitabının tanıtımı, Kıdemli Uzman ve Siyaset Bilimi Profesörü Ayşe Kadıoğlu moderatörlüğünde, 3 Şubat 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

Demokrasi Gündemleri

“Demokrasi Gündemleri (Democratic Agendas)” konulu yuvarlak masa toplantısı 19-20 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Fuat Keyman (İPM), Charles Taylor (McGill Üniversitesi) ve Craig Calhoun (LSE) tarafından gerçekleştirilen hoşgeldiniz konuşmalarıyla başladı. Nilüfer Göle (EHESS; Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı) ve Pablo Ouziel’in (Victoria Üniversitesi) açış konuşmalarından sonra birinci oturumda “Meydan Olayları” tartışıldı. İkinci oturumda ise Dilip Gaonkar (Northwestern Üniversitesi) ve Mukulika Banerjee (LSE) önderliğinde “Siyasette Kitleler” hakkında konuşuldu. Toplantıda Christine Bernier (Montreal Üniversitesi), Rajeev Bhargava (Gelişmekte Olan Toplumlar Araştırma Merkezi), Aube Billard (İnsani Bilimler Enstitüsü) ve Shalini Randeria (İnsani Bilimler Enstitüsü) katılımcı  olarak yer aldı.

Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve The Van Leer Jerusalem Enstitüsü, the Jewish Museum Berlin işbirliğiyle,  “A Shared Perspective of Jews and Muslims for Europe” başlıklı çalışma grubunun "Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma (Reconceptualizing Religious Norms, Rights and Practices of Muslims and Jews in Europe)" başlıklı ikinci toplantısı 20 Ocak 2015’te Berlin’de düzenlendi.

Avrupa'da Camiler: İnanç Estetiği ve Kamusal Alanda Kültürlerarası Karşılaşmalar

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Young Islam Conference’ın birlikte düzenlediği “Avrupa'da Camiler: İnanç Estetiği ve Kamusal Alanda Kültürlerarası Karşılaşmalar (Mosques in Europe: Aesthetics of Faith and Intercultural Encounters in Public Space)” başlıklı panel 28 Kasım 2014’te Berlin’de Palais am Festungsgraben, Marmorsaal’da gerçekleşti.

Kültürel Pratikler ve Seküler Kamusal Alan Konularına Karşılaştırmalı Bakış: Sünnet Örneği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Van Leer Jerusalem Enstitüsü ortak projesi olan ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle ve Amnon Raz-Krakotzkin girişimiyle hazırlanan, Musevi ve Müslümanların Avrupa’ya Ortak Bakış Açısı çalışma grubu’nun ilk toplantısı 3 Temmuz 2014'te İPM’de gerçekleşti.

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik- Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları

Girişim tarafından düzenlenen "Kamusal Alanda İnanç ve Estetik – Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları (Faith and Aesthetics in Public Space: Places of Worship Amid Tradition and Power)" başlıklı panelMercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle ile 21 Nisan 2014’de İPM’de gerçekleşti.Panele, değerli akademisyenler Dücane Cündioğlu, Selçuk Mülayim ve Suphi Saatçi konuşmacı olarak katıldılar.

Yerel Seçimler ve Türkiye'de "Kayırmacılık"

İPM "Yerel Seçimler ve Türkiye'de Kayırmacılık (Local Elections and Clientelism in Turkey)" konferansını 14 Mart 2014 at İPM Karaköy'de düzenledi.

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 4 Mart 2014 tarihinde Nilüfer Göle ve Fuat Keyman ile  Türkiye’de Kent Vatandaşlığı başlıklı bir toplantı düzenledi. Ayşe Kadıoğlu toplantının moderatörlüğünü yürüttü.

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

Avrupa ve Türkiye’deki Camiler: Kamusal Alanda İnanç ve Estetik

Girişim, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle başkanlığında “Avrupa ve Türkiye’deki Camiler: Kamusal Alanda İnanç ve Estetik (Mosques in Europe and Turkey: Faith and Aesthetics in Public Space)” başlıklı bir panel düzenledi. 18 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen etkinlikte ünlü mimarlar Emre Arolat, Paul Böhm ve Cihan Buğdacı panelistler olarak ağırlandı.

Türkiye'de Politik Gücü Müzakere Etme

Elise Massicard ve Nicole F. Watts tarafından kaleme alınan Türkiye’de Politik Gücü Müzakere Etme (Negotiating Political Power in Turkey: Breaking up the Party) kitabı tanıtımı 10 Ekim 2013'te İPM Karaköy’de gerçekleştirildi.