TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

BAŞAR BAYSAL icon down
Başar Baysal
Başar Baysal
2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı

Doktora derecesini 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise 2013 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden alan Başar Baysal, şu an Ankara Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında eleştirel güvenlik çalışmaları, güvenlikleştirme teorisi, çevresel güvenlik, barış ve çatışma süreçleri, çatışma dönemi ekonomileri ve organize suçlar yer alan Baysal’ın çalışmaları Latin Amerika ve Orta Doğu'ya odaklanıyor. Baysal, daha önce Kolombiya'daki Universidad Del Rosario'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve Kolombiya barış sürecinin uygulanmasına ilişkin saha çalışmaları yürüttü. Kolombiya'da FARC'ın Güvenlileştirilmesi ve Güvensizleştirilmesi: İkili Perspektif Analizi (Securitization and Desecuritization of FARC in Colombia: A Dual Perspective Analysis) kitabını yazdı ve makaleleri Peacebuilding, Uluslararası İlişkiler ve International Journal gibi dergilerde yayımlandı.

Türkiye’de İklim Güvenliği Algılarını Analiz Etmek: Resmi ve Ahlaki Kitle

İklim değişikliği giderek daha büyük bir güvenlik sorunu olarak kabul ediliyor, ancak iklim güvenliğine nasıl yaklaşılacağı konusunda farklı bakış açıları var. Bir yandan, iklim güvenliği karşıtları, ya iklim değişikliği konusundaki şüpheci olmaları ya da iklim değişikliğini güvenlikleştirmenin sorunun çözümü üzerinde olumsuz etkileri olacağına inanmaları sebebiyle iklim değişikliğinin güvenlikleştirilmesini reddediyor. Diğer yandan, iklim güvenliği savunucuları, iklim değişikliğini devlet merkezli, insan merkezli veya ekosistem/gezegen merkezli bakış açılarıyla bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Bu çalışma, hem sıradan vatandaşların (ahlaki hedef kitle) hem de milletvekillerinin (resmi hedef kitle) görüşlerini inceleyerek Türkiye'deki iklim güvenliği algılarını araştırmayı amaçlıyor. Bu algıları anlamak, yeşil dönüşüme yönelik etkili politikalar geliştirmek, ve bu politikalar için kamuoyunun ve parlamentonun desteğini kazanmak açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmanın ilk aşamasında yeşil dönüşümde model ülke olan Almanya'nın iklim güvenliği yaklaşımı incelenecek. Daha sonra Türkiye'de kamuoyunun iklim güvenliği algısını değerlendirmek amacıyla bir anket geliştirilecek ve uygulanacak. Resmi kitlenin iklim güvenliği algılarını incelemek amacıyla milletvekilleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirildikten sonra, ilk üç aşamadan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye’deki politika yapıcılara yönelik politika önerileri ortaya konulacak.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Mevzuatının Güçlendirilmesi: Almanya'nın Federal İklim Değişikliği Yasası ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İPM Stajyeri Selin Levi, 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinem Ayhan ve 2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Başar Baysal'ın yazdığı ''Türkiye'nin İklim Değişikliği Mevzuatının Güçlendirilmesi: Almanya'nın Federal İklim Değişikliği Yasası ile Karşılaştırmalı Bir İncelemeleme (Strengthening Türkiye's Climate Change Legislation: A Comparative Examination with Germany's Federal Climate Change Act)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

 

Dokümanı indirmek için buraya  tıklayınız.

İklim Güvenliğinin İkilemlerinde Gezinmek: İklim Değişikliğinin Adil Güvenlikleştirilmesi Mümkün mü?

2023/24 Mercator-İPM Araştırmacısı Başar Baysal'ın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Öğrencisi Çağla Vural ve Kadir Has Üniversitesi Doktora Öğrencisi Sezen Kaya Sönmez ile birlikte yazdığı ''İklim Güvenliğinin İkilemlerinde Gezinmek: İklim Değişikliğinin Adil Güvenlikleştirilmesi Mümkün mü? (Navigating the Dilemmas of Climate Security: Is Just Securitization of Climate Change is Possible?)'' başlıklı İPM-Mercator Analizi yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.