TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

CANA TÜLÜŞ TÜRK icon down
Cana Tülüş Türk
Cana Tülüş Türk
Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

Cana Tülüş Türk Araştırma ve İdari İşler Sorumlusu olarak Ocak 2012’de İstanbul Politikalar Merkezi’ne katıldı. Öncesinde Tohum Otizm Vakfı’nda Projeler Asistanı ve Projeler Uzman Yardımcısı olarak 18 ay çalıştı. Sabancı Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı ve projesini “AB-Türkiye; İlişkilerin Tarihsel Gelişimi ve Bugünü” başlığında yazdı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu ve Türkiye’de ötekileştirme süreçlerini konu alan bir proje kapsamında Aleviler ve Romanlar üzerine araştırma yürüttü. Lisans öğrenimi süresince Cumhuriyet Gazetesi, NTV ve TBMM’de kısa süreli stajyer olarak çalıştı.

Cana, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora Programı bünyesinde doktor adayıdır ve tezini Türkiye özelinde insanların normatif demokrasi algısı üzerine yazmaktadır. Araştırmalarında siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, Avrupa entegrasyonu, popülizm ve Türkiye’de sivil toplum alanlarına odaklanmaktadır. Beğenmeyen Okumasın edebiyat bloğu yazarı olmasının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BUMED) Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine mentörlük yapmaktadır. Türkiye Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, “Turkey Europe Future Forum” mezunu, Dış Politikada Kadınlar, Global Diplomacy Lab, United Europe ve Robert Bosch Vakfı program mezunları üyesi, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 1. dönem “AB İletişim Gönüllüsü”dür.

3. Acthuman Girişimi Raporu: Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik

"Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik" başlıklı 3. Acthuman Girişimin’in raporu Şubat 2021'de yayımlandı. INGEV’in işbirliğiyle Orkun Doğan'ın yazdığı "Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” raporu, belediyeler, üretim ve tüketim kooperatifleri, üniversiteler, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan altı aylık bir çalışmanın sonucudur. Rapor, güçlü kooperatifler için dokuz öncelikli alanı kapsamaktadır; Dünyadaki, Avrupa’daki, Türkiye'deki istatistikler; yeni kooperatif vizyonu ile ilgili değerlendirmeler; ve sosyal politika önerileri. 

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

 

 

Snow Sports Tourism Development Policies in Turkey

Daniel Turner'ın Sandro Carnicelli ile birlikte yazdığı Lifestyle Sports and Public Policy başlıklı kitap 26 Nisan 2017'de Routledge tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Korel Göymen, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Cenk Demiroğlu ve Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş'ün "Snow Sports Tourism Development Policies in Turkey" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Afganistan’ın Geçiş Süreci: Kurum ve Güvenlik Bağlantısı

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş, İPM Araştırmacısı Çiğdem Tongal ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Hatipoğlu'nun Afganistan’ın Geçiş Süreci: Kurum ve Güvenlik Bağlantısı (Afghanistan in Transition: Institution and Security Nexus) başlıklı raporu Ağustos 2014'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu

İPM, İNGEV işbirliği ile İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu’nu kurdu. Platformun açılışı 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde "SKA'lar Yerelleşiyor" ismiyle uluslararası bir konferansla gerçekleşti. Platform, belediyelerin Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) hayata geçirmeleri için geniş bir ortam bulmayı hedefliyor.

Etkinliğin ilk gününe UNDP Türkiye, UCLG-MEWA, EBRD Türkiye, Dünya Bankası Türkiye, Mannheim Belediyesi ve Barselona Belediyesi temsilcileri ile STK'lar, özel sektör, akademi ve SKA'lar üzerinde çalışan kamu kurumları katıldı. Kentleşmedeki yeni eğilimler, SKA'ların şehirler için amacı ve kapsamı ve Mannheim ve Barselona'da gerçekleşen iyi örnek uygulamaları tartışıldı. 

İkinci güne, SKA'ların yerelleştirilmesi konusunda belediyelerin iyi örnek uygulamalarını tartışmak üzere 10 Büyükşehir Belediyesi katıldı. Bu belediyeler ayrıca İNGEV'in İnsani Gelişme Endeksi-Büyükşehirler/İlçeler raporunda daha yüksek yerlere sahip olan belediyeler oldu."

Programa ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma"

6 Nisan 2021

Gözetim Toplumunda Salgın Üzerine

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş Türk'ün "Gözetim Toplumunda Salgın Üzerine" başlıklı yazısı 19 Nisan 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için buraya tıklayınız.

broadcast image

Demokrasinin Küresel Krizi ve Demokrasi Algısı Üzerine

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş Türk'ün "Demokrasinin Küresel Krizi ve Demokrasi Algısı Üzerine" başlıklı yazısı 5 Şubat 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

TEPSA Explainers: Çatışma & Taviz: Türkiye-Rusya İlişkileri ve Batı

İPM Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş Türk, TEPSA'nın düzenlediği TEPSA Explainers videosunda ''Çatışma & Taviz: Türkiye-Rusya İlişkileri ve Batı'' konusunu ele aldı.

Videoya erişmek için buraya tıklayınız.

 

ActHuman V - ''Prekarya ve Toplumsal Güvence'' Çalıştayı

İPM ve İNGEV işbirliğinde yürütülen ActHuman V projesinin ''Prekarya: Sürdürülebilir Kalkınma için Toplumsal Güvence'' çalıştayı 9 Haziran'da gerçekleşti.

 

ActHuman 4 Girişimi Danışma Kurulu Toplantısı ve Çalıştayı - "İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon"

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ile bu yıl "İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon” temasıyla düzenlediğimiz  ActHuman 4 Girişimi danışma kurulu toplantısı ve çalıştayı 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti. 

 

İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Demokrasi Sorunu: Gerileme, Durgunluk ve Yeniden Canlanma" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Berk Esen, Oya Yeğen, Cana Tülüş Türk'ün katılımıyla 6 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

ActHuman - Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları

İPM, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve Oxford Üniversitesi’nin düzenlediği “ActHuman - Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları” danışma kurulu toplantısı ve çalıştayı, 24 Eylül 2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’nde gerçekleşti.

The Turkish Heritage Organization's Non-Resident Fellowship Program Ziyareti

Türk Miras Örgütü'nün (Turkish Heritage Organization) Non-Resident Fellowship sekiz üyesi, 4 Temmuz 2019'da İPM’yi ziyaret etti. Türkiye, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve ekonomi ile ilgili güncel konuları Maissam Nimer, Ersin Kalaycıoğlu, Bahri Yılmaz ve Cana Tülüş Türk ile tartıştılar. 

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.

Center for Asia Leadership – İPM Ziyareti

Harvard mezunları tarafından kurulan Boston merkezli Center for Asia Leadership, Türkiye gezileri kapsamında 7 Haziran 2018’de İPM’yi ziyaret etti. Harvard, MIT ve Fletcher School mezunlarından oluşan 19 kişilik heyete İPM Kıdemli Uzmanı & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve İPM Kıdemli Uzmanı Bahri Yılmaz, ekonomi, Türkiye-AB ilişkileri, seçimler ve Türkiye’nin güncel konuları hakkında bilgi verdiler.