TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

FUAT KEYMAN icon down
Fuat Keyman
Fuat Keyman
Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Avusturya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (OIIP) ve Küresel Çoğulculuk Merkezi’nin bilimsel danışma kurullarında görev almaktadır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler (Many Globalizations); Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler; Türkiye’de Denge ve Denetlemenin Güçlendirilmesi, SIDA, İsveç; “Enacting European Citizenship” 7. Çerçeve Programı; 21. Yüzyılda Devlet (Türkiye Direktörü); Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması, CIVICUS gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüş, kentleşme konusunda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden destek almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşe yazıları ve televizyon programları aracılığıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini topluma aktarmaktadır.

Sekiz Kentin Hikayesi (Berrin Koyuncu-Lorasdağı ile beraber, 2020); Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü (Ayşe Köse ile beraber, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak); Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi); Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013); Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek (2000)’in arasında bulunduğu 30’a yakın kitabın yazarı ve editörüdür. Keyman ayrıca Journal of Democracy, Third World QuarterlyEuropean Journal of Social TheoryTheory Culture & Society ve Review of International Political Economy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies’in de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Türkiye'de Pandemi Yönetimi Politikası

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, City, University of London Uluslararası Politikalar Bölümü Kıdemli Uzmanı Mustafa Kutlay ve Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye’de Pandemi Yönetimi Politikası (Politics in Pandemic Management in Turkey) başlıklı politika notu Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Mart Zirvesi Öncesi Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2020/21 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Mart Zirvesi Öncesi Türkiye-AB İlişkileri (Turkey-EU Relations before the March Summit: The Way Forward?)" başlıklı politika notu Mart 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar

İPM Direktörü Fuat Keyman, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağlar Keyder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve İPM Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur'un “Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar” başlıklı kitabı Mart 2021'de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
 

Değişen Transatlantik Bağlamda Türkiye- ABD İlişkileri

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2020/21 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Değişen Transatlantik Bağlamda Türkiye- ABD İlişkileri (Turkey-U.S. Relations in the Changing Transatlantic Context)" başlıklı politika notu Şubat 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

AB Konseyi Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri

Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp'nın "AB Konseyi Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri (EU-Turkish Relations After The Council Summit: A Chance for Reengagement or Facing a Complete Breakdown?)" başlıklı politika notu Kasım 2020'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek

Didem Bayındır'ın derlediği, Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın yazısının bulunduğu Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek başlıklı kitap Tellekt tarafından Eylül 2020'de yayımlandı.

Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Andrew O'Donohue'nin "Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk (The Five Challenges to Erdoğan's Executive Presidential Rule after the Coronavirus)" başlıklı analizi 9 Eylül 2020'de The German Marshall Fund of United States'de yayımlandı. 

Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar

Direktör Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar başlıklı kitap Haziran 2020'de Metis Kitap tarafından yayımlandı.

"Son on yılda Türkiye’nin %70’ten fazlası kentleşti, neoliberalleşmenin aşırı kalkınmacı ve tüketim odaklı anlayışı sonucunda kentler metalaştı, çevre kaygısı kâr ve ranta yenik düştü, demokratik ve katılımcı yönetim umudu merkeziyetçi anlayışla sönümlendi. Bununla birlikte Türkiye’nin kentleşmesi ve orta sınıflaşması Anadolu coğrafyasında belli duraklamalarla sürdü. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent, neoliberalleşmenin getirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri anlamak/anlamlandırmak açısından önemli bir olgu haline geldi ve neoliberalleşmenin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla baş etmek için alternatif arayışları ortaya çıktı. Bu arayışı en güzel ifade eden motto ‘kâr için değil insanlar için kentler’dir.

Biz bu tartışmayı Kayseri, Konya, Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa kentlerinde yapmaya çalıştık. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonraki Türkiye’nin anlaşılması ve iyi, adil, demokratik yönetimi için kent ve kentleşme sürecini çalışmak ve tartışmak gereksinimi olduğunu düşünüyoruz. Sekiz Kentin Hikâyesi’nin bu tartışmaya mütevazı bir katkı olarak okunmasını arzu ederiz."

Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek

2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Direktör Fuat Keyman’ın “Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek (A Fumbling or an Enabling European Union: Envisioning Multilateralism in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Mayıs 2020’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

 

Korona Sonrası Dünyada Yönetişim, Devlet ve Demokrasi

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman’ın “Korona Sonrası Dünyada Yönetişim, Devlet ve Demokrasi (Governance, State and Democracy in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Nisan 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü

Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur ve Direktör Fuat Keyman’ın kaleme aldığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü başlıklı kitap Ekim 2019'da Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Kent Bölge: Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye'sine

Direktör Fuat Keyman, Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder'in Kent Bölge:Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye’sine  başlıklı raporu Mayıs 2019'da TÜRKONFED'de yayımlandı.

Türkiye-ABD İlişkilerinin Suriye Üzerinden Stratejik Ayrışması

Direktör Fuat Keyman ve Galip Dalay'ın "Türkiye-ABD İlişkilerinin Suriye Üzerinden Stratejik Ayrışması (Turkish-U.S. Strategic Decoupling Through the Prism of Syria)" başlıklı analizi Şubat 2019'da The German Marshall Fund of the United States'de yayımlandı.

Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü

Direktör Fuat Keyman, Trent Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Baban, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve Uluslararası Göç Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Kim Rygiel tarafından yazılan Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (Promises and Challenges of Diversity: The Role of Civil Society Initiatives in Fostering Pluralism) başlıklı rapor Ekim 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Sosyal Uyum

İNGEV Araştırmacıları Aysen Ataseven ve Çağla Bakış’ın Türkiye’de Sosyal Uyum başlıklı raporu, Fuat Keyman’ın yazdığı yönetici özetiyle birlikte Haziran 2018’de yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanıyor

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Değişen bir İklimde Türkiye'de Su ve Gıda Güvenliği

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Direktör Fuat Keyman’ın “Değişen bir İklimde Türkiye’de Su ve Gıda Güvenliği (Water and Food Security in Turkey in a Changing Climate)” başlıklı politika notu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Direktör Fuat Keyman, Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce'ın kaleme aldığı İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak başlıklı kitap Ocak 2018’de Rutgers University Press tarafından yayımlandı.

 

Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar

Direktör Fuat Keyman ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'ın birlikte yazdığı "Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar (Turkey’s Strategic Choice: Flexible Alliances with an Enduring Transatlantic Anchor)" başlıklı analizi 1 Aralık 2017 tarihinde German Marshall Fund of the United States'te yayımlandı.

Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm (The Illiberal Turn in Advanced Democracies)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz'dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Metin Gürcan'ın 15 Temmuz’dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü başlıklı raporu Kasım 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey's Choice: Responding to Security Challenges Through Humanitarian Norms with a Revitalized EU Anchor

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkey’s Choice: Responding to Security Challenges Through Humanitarian Norms with a Revitalized EU Anchor" başlıklı makalesi Temmuz 2017'de International Politics'de yayımlandı.

15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi

Direktör Fuat Keyman ve Aysen Ataseven'in 15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive “Moral Realism”

Direktör Fuat Keyman'ın "A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive “Moral Realism” başlıklı makalesi Ocak 2017'de Insight Turkey'de yayımlandı.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context)" başlıklı politika notu Ocak 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkish Foreign Policy in The Post-Arab Spring Era: From Proactive to Buffer State

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkish Foreign Policy in The Post-Arab Spring Era: From Proactive to Buffer State" başlıklı makalesi Temmuz 2016'da Third World Quarterly'de yayımlandı. 

Türkiye Dış Politikası, İnsani Yardım, İnsani Yardım Devleti Olma

Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye Dış Politikası, İnsani Yardım, İnsani Yardım Devleti Olma" başlıklı makalesi Haziran 2016'da Analist'te yayımlandı.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi

Direktör Fuat Keyman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ve Işık Özel'in kaleme aldığı Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi başlıklı kitap Aralık 2015'de TÜRKONFED tarafından yayımlandı.

Enacting Multi-Layered Citizenship: Turkey's Armenians' Struggle for Justice and Equality

Direktör Fuat Keyman ve Bahar Rumelili'nin "Enacting Multi-Layered Citizenship: Turkey’s Armenians’ Struggle for Justice and Equality" başlıklı makalesi 4 Kasım 2015'de Citizenship Studies'de yayımlandı.

Seçimler Sonrası Türkiye: Ne Bekleniyor?

Direktör Fuat Keyman'ın "Seçimler Sonrası Türkiye: Ne Bekleniyor? (The Post-Elections Turkey: What Lies Ahead?)" başlıklı yorum yazısı Kasım 2015'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Danışmanı Mustafa Özgür Berke ve WWF-Türkiye Uzmanı Funda Gacal‘ın Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri başlıklı raporu Ekim 2015'te WWF Türkiye'de yayımlandı.

Turkey after Elections: Iranian Nuclear Deal, Kurdish Peace Process and the Fight against DAESH

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Turkey after Elections: Iranian Nuclear Deal, Kurdish Peace Process and the Fight against DAESH" başlıklı makalesi 3 Ağustos 2015'de Wilson Center'da yayımlandı.

Turkey, the Arab Spring and Beyond

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Turkey, the Arab Spring and Beyond" başlıklı makalesi 24 Temmuz 2015'de Journal of Balkan and Near Eastern Studies'de yayımlandı.

Global Turkey in Europe III: Türkiye-AB İlişkilerinde Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorunu

(Temmuz 2014 - Mayıs 2015)

Global Turkey in Europe serisinin üçüncü cildi, AB-Türkiye ilişkilerindeki dört önemli alan olan dış ilişkiler, demokrasi, Kürt sorunu, ekonomik ve ticari konulara ışık tutmaktadır. Önceki iki kolektif ciltinin üzerine yazılan Global Turkey in Europe III, hem AB hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli iç, bölgesel, küresel sorunları ve fırsatları göz önünde bulundurarak ortak bir Türk-Avrupa geleceğini şekillendirme konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dökümanı indrmek için buraya tıklayınız.

Türkiye’nin Konsolide Olmamış Demokrasisi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Çoğunlukçuluk Arasındaki Bağ

Kıdemli Uzman Meltem Müftüler-Baç ve Direktör Fuat Keyman’ın “Türkiye’nin Konsolide Olmamış Demokrasisi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Çoğunlukçuluk Arasındaki Bağ (Turkey’s Unconsolidated Democracy: The Nexus between Democratisation and Majoritarianism in Turkey) başlıklı politika notu Ocak 2015′te Global Turkey in Europe’ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey: Hegemony Through Transformation

Direktör Fuat Keyman ve Araştırmacı Şebnem Gümüşçü'nün kaleme aldığı Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey: Hegemony Through Transformation başlıklı kitap Eylül 2014'de Palgrave Pivot tarafından yayımlandı.

Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia

Direktör Fuat Keyman ve Proje Koordinatörü Şebnem Gümüşçü’nün “Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia” başlıklı analizi 15 Nisan 2014'de German Marshall Fund of the United States'da yayımlandı.

Democracy Support in Turkey's Foreign Policy

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit Senem Aydın-Düzgit'in "Democracy Support in Turkey's Foreign Policy" başlıklı makalesi 25 Mart 2014'de Carnegie Endowment for International Peace'de yayımlandı.

İslamcılık, Seçim Hegomonyası ve Demokrasi: Türkiye, Mısır ve Tunus'tan Dersler

Direktör Fuat Keyman ve Proje Koordinatörü Şebnem Gümüşçü'nün "İslamcılık, Seçim Hegomonyası ve Demokrasi: Türkiye, Mısır ve Tunus'tan Dersler (Islamism, Electoral Hegemony, and Democracy: Lessons from Turkey, Egypt, and Tunisia)" başlıklı analizi 16 Aralık 2013'te The German Marshall Fund of United States'de yayımlandı.

Türkiye'nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi

Direktör Fuat Keyman, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Türkiye’nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kalkınma Aktörleri ve Yükselen Pazarlar

Direktör Fuat Keyman ve Akademik ve İdari İşler Yöneticisi Onur Sazak'ın "Kalkınma Aktörleri ve Yükselen Pazarlar" başlıklı makalesi Aralık 2013'de TÜSİAD'da yayımlandı.

The ‘Kurdish Question' Revisited: Modernity, Nationalism, and Citizenship in Turkey

Fevzi Bilgin'in Ali Sarıhan ile birlikte yazdığı Understanding Turkey's Kurdish Question başlıklı kitap Haizran 2013'de Lexington Books tarafından yayımlandı. Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Umut Özkırımlı'nın "The ‘Kurdish Question’ Revisited: Modernity, Nationalism, and Citizenship in Turkey" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini (Transforming Turkey-EU Relations: Ground for Hope)" başlıklı politika notu Mart 2013'te Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey's New Constitution: Transformation, Democratization, and Living Together

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkey’s New Constitution: Transformation, Democratization, and Living Together" başlıklı makalesi 25 Temmuz 2012'de E-International Relations'de yayımlandı.

Turkey: An Emerging Hub of Globalization and Internationalist Humanitarian Actor?

Direktör Fuat Keyman ve Reşat Bayer'in "Turkey: An Emerging Hub of Globalization and Internationalist Humanitarian Actor?" başlıklı makalesi Şubat 2012'de Globalizations'de yayımlandı.

The Era of Dominant Party Politics

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Meltem Müftüler Baç'ın "The Era of Dominant Party Politics" başlıklı makalesi Ocak 2012'de Journal of Democracy'de yayımlandı.

Türkiye'de Demokrasi Algısı

Direktör Fuat Keyman and Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu'nun Türkiye’de Demokrasi Algısı başlıklı raporu Mayıs 2011'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu'nun kaleme aldığı Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey başlıklı kitap Nisan 2011'de University of Utah Press tarafından yayımlandı. 

A Tale of Ambiguity: Citizenship, Nationalism and Democracy in Turkey

Direktör Fuat Keyman ve Tuba Kancı'nın "A Tale of Ambiguity: Citizenship, Nationalism and Democracy in Turkey" başlıklı makalesi Ocak 2011'de Nations and Nationalism'de yayımlandı.

Kentler: Anadolu'nun Dönüşümü, Türkiye'nin Geleceği

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği  başlıklı kitap Şubat 2010'da Doğan Kitapları tarafından yayımlandı.

Turkey, Transformation and the Left Media

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkey, Transformation and the Left Media" başlıklı makalesi Şubat 2011'da Turkish Studies'de yayımlandı.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations

Direktör Fuat Keyman ve Ziya Öniş'in kaleme aldığı Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations başlıklı kitap Ekim 2007'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. 

Türkiye İklim İktisadı Çalıştayı - "Türkiye'nin Yeşil Dönüşümü: Modeller ve Patikalar"

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Ahmet Atıl Aşıcı'nın araştırma projesi kapsamında İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen "Türkiye İklim İktisadı Çalıştayı - Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü: Modeller ve Patikalar" başlıklı çalıştay 25 Ekim'de gerçekleşti.

Programa erişmek için buraya tıklayınız.

Biyografilere erişmek için buraya tıklayınız.

Özetlere erişmek için buraya tıklayınız.

 

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

18 Ekim 2021

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Squid Game ve Düşündürdükleri

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

Eşikteki Türkiye

12 Ekim 2021

Salgın ve Toplum - "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

6 Ekim 2021

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

16 Eylül 2021

Üç kriz, iki Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "Üç kriz, iki Türkiye" başlıklı yazısı 5 Eylül 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yeşiller Partisi: Türkiye'nin Gereksinimi

Direktör Fuat Keyman'ın "Yeşiller Partisi: Türkiye'nin Gereksinimi" başlıklı yazısı 30 Temmuz 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye'nin 'Stratejik Otonomi' Arayışında Sona mı Gelindi?

Direktör Fuat Keyman ve Galip Dalay'ın "Türkiye’nin 'Stratejik Otonomi' Arayışında Sona mı Gelindi? (Has Turkey’s Quest for 'Strategic Autonomy' Run its Course?)" başlıklı yazısı 23 Temmuz 2021'de GMF'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu

İPM, İNGEV işbirliği ile İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu’nu kurdu. Platformun açılışı 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde "SKA'lar Yerelleşiyor" ismiyle uluslararası bir konferansla gerçekleşti. Platform, belediyelerin Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) hayata geçirmeleri için geniş bir ortam bulmayı hedefliyor.

Etkinliğin ilk gününe UNDP Türkiye, UCLG-MEWA, EBRD Türkiye, Dünya Bankası Türkiye, Mannheim Belediyesi ve Barselona Belediyesi temsilcileri ile STK'lar, özel sektör, akademi ve SKA'lar üzerinde çalışan kamu kurumları katıldı. Kentleşmedeki yeni eğilimler, SKA'ların şehirler için amacı ve kapsamı ve Mannheim ve Barselona'da gerçekleşen iyi örnek uygulamaları tartışıldı. 

İkinci güne, SKA'ların yerelleştirilmesi konusunda belediyelerin iyi örnek uygulamalarını tartışmak üzere 10 Büyükşehir Belediyesi katıldı. Bu belediyeler ayrıca İNGEV'in İnsani Gelişme Endeksi-Büyükşehirler/İlçeler raporunda daha yüksek yerlere sahip olan belediyeler oldu."

Programa ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Sezon Finali: AB Zirvesi ve Türkiye"

29 June 2021

Salgın ve Toplum - "Siyaseti Nasıl Okumalıyız: Demokrasi, Yönetim, Devlet"

22 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi"

15 Haziran 2021

Bekir Ağırdır ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye'de Muhalefet Ne Durumda?

Salgın ve Toplum - "Popüler Kültür, Toplum ve Siyaset"

1 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "İslamcılık, Sağ Düşünce ve Tarih Savaşları"

25 Mayıs 2021

Rıdvan Akın ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

19 Mayıs Vesilesiyle Atatürk'ü Anmak

Salgın ve Toplum - "Fatih Sultan Mehmet'ten Hannah Arendt'e: Devlet, Yönetim, Muhalefet"

4 Mayıs 2021

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

27 Nisan 2021

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Suriyeliler: Olgular, Algılar ve Yönetişim"

20 Nisan 2021

Salgın ve Toplum - "Devleti Düşünmek II: Tarih, Siyasal Kuram ve Ahlak"

13 Nisan 2021

Galip Dalay ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye'nin Batı İkilemi

Türkiye ve Ötesinde Anayasacılık ve Demokrasi

8 Nisan 2021

Salgın ve Toplum - "AB Zirvesi Sonrası"

30 Mart 2021

Ayşe Köse Badur ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Kentlerin Türkiyesi ve Yeni Yerellik

Salgın ve Toplum - "Türkiye-AB İlişkileri ve Yeşil Mutabakat"

16 Mart 2021

Salgın ve Toplum - "Y ve Z Kuşakları: Korona Günlerinde Gençlik"

2 Mart 2021

Mutsuz, Adaletsiz, Güvensiz Türkiye

Direktör Fuat Keyman’ın "Mutsuz, Adaletsiz, Güvensiz Türkiye" başlıklı yazısı 23 Şubat 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Salgın ve Toplum - "1921 Anayasası'nın 100. Yılı ve Yeni Anayasa Tartışmaları"

16 Şubat 2021

Ergün Özbudun ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Yeni Anayasa Gündemi

Salgın ve Toplum - "Devlet"i Çalışmak: Sınıflar, Kurumlar, Toplum

9 Şubat 2021

Salgın ve Toplum - "Antroposen"

2 Şubat 2021

Fuat Keyman ve Özgür Ünlühisarcıklı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri"

19 Ocak 2021

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

2021'e Dair Olasılıklar ve Beklentiler

2021'de Nasıl bir Dünya; Nasıl bir Türkiye?

Direktör Fuat Keyman'ın "2021’de Nasıl bir Dünya; Nasıl bir Türkiye?" başlıklı yazısı 5 Ocak 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız

broadcast image

Psikolojinin Yükselişi: Yıkıcı Kutuplaşma, Kaygı ve Endişeli Vatandaşlar

Direktör Fuat Keyman’ın "Psikolojinin Yükselişi: Yıkıcı Kutuplaşma, Kaygı ve Endişeli Vatandaşlar" başlıklı yazısı 16 Aralık 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Bir Başkadır

Direktör Fuat Keyman'ın "Bir Başkadır" başlıklı yazısı 22 Kasım 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yeni Yerellik ve Türkiye'de ‘Yeniden Demokratikleşme' Olasılığı

Direktör Fuat Keyman'ın "Yeni Yerellik ve Türkiye’de ‘Yeniden Demokratikleşme’ Olasılığı" başlıklı yazısı 30 Ekim 2020'de Karar'da yayımlandı.

broadcast image

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?
 

Salgın ve Toplum - "Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi"

29 Aralık 2020

Salgın ve Toplum Özel Yayın - "COVID-19 ve Aşılar: Beklentiler ve Gerçekler"

26 Aralık 2020

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Irkçılık Niye Bitmiyor?"

15 Aralık 2020

Salgın ve Toplum - "Psikoloji Kıyıya Vurunca"

1 Aralık 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

"Bir Başkadır": Kesişen Dünyalar ve Kutuplaşma

Salgın ve Toplum - “Yeni Yerellik: Tarım, Çatışma Çözümü ve Kentler”

17 Kasım 2020

Salgın ve Toplum - "Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi"

10 Kasım 2020

Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Atatürk'ü Anmak Üzerine

Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin “Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan” başlıklı webinarı Charles Kupchan, Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Soli Özel'in katılımıyla 6 Kasım 2020'de gerçekleşti.

 

Rapor Sunumu: İklim Değişikliği Bağlamında Tarımda Dönüşümün Politik Ekolojisi

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin “İklim Değişikliği Bağlamında Tarımda Dönüşümün Politik Ekolojisi” başlıklı rapor sunumu webinarı Fuat Keyman, Fikret Adaman ve Zafer Yenal'ın katılımıyla 6 Kasım 2020'de gerçekleşti.

 

Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Bir Fikir ve Yönetim olarak Cumhuriyet

Fuat Keyman, Pankaj Mishra ve Yusuf Leblebici ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Anxiety, Anger and Hope: A Critical Look at the Post-Corona World

Salgın ve Toplum - "Amerikan Seçimleri"

3 Kasım 2020

Salgın ve Toplum - "Cumhuriyet, Batılılaşma ve Ulus Devlet"

27 Ekim 2020

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya: Jeopolitiğin Geri Dönüşü

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları

İstanbul Politikalar Merkezi ve Denge ve Denetleme Ağı'nın düzenlediği “Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları: Dünya Tarihi Perspektifi & Mutlak İktidarın Kısıtlanması Bağlamında Avrupa ve Asya’nın Entelektüel, Siyasi ve İktisadi Dinamikleri” webinarı, Fuat Keyman, Evrim Binbaş, Huricihan İslamoğlu'nun katılımı ve Onur Kalkan’ın moderatörlüğü ile 10 Eylül’de gerçekleşti.

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye

Fuat Keyman, Bekir Ağırdır ve Hayriye Ataş ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Türkiye'de Demokrasi Algısı

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Sivil Toplum, Kooperatifler, Yeni Yerellik”

20 Temmuz 2020

Neoliberalizme Karşı 'Yeni Yerellik': Sekiz Kentin Hikâyesi

Direktör Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar başlıklı kitap, Beyza Ertem'in "Neoliberalizme Karşı 'Yeni Yerellik': Sekiz Kentin Hikâyesi" başlıklı yazısı ile 9 Temmuz 2020'de GazeteDuvar'da tanıtıldı.

Yazıyı okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Fuat Keyman ve Feyzi Baban ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Post-Korona Dünyada Milliyetçilik, Vatanseverlik ve Kozmopolitlik

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “İdlib'den Libya'ya: Batı-Avrasya Sarkacında Türk Dış Politikası”

29 Haziran 2020

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Dijitalleşen Post-Korona Dünyada Potansiyeller ve Riskler”

22 Haziran 2020

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Post-Korona Dünya Düzeni: Adalet, Eşitlik ve Temel Özgürlükler”

15 Haziran 2020

Fuat Keyman ve Feyzi Baban ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Amerika'dan Çıkarılacak Dersler: Demokrasi, Özgürlük, Eşitsizlik

Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma” webinarı, Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu, UCLA Öğretim Üyesi Erdem İlter, Direktör Fuat Keyman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in katılımıyla 4 Haziran 2020'de gerçekleşti.

Amerika'nın Karanlık Yüzü: Irkçılık, Eşitsizlik, İkinci Sınıf Vatandaşlık

Direktör Fuat Keyman’ın “Amerika’nın Karanlık Yüzü: Irkçılık, Eşitsizlik, İkinci Sınıf Vatandaşlık” başlıklı yazısı 2 Haziran 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Post-Korona Türkiye ve Siyasette Değişim

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Türkiye ve Siyasette Değişim” başlıklı yazısı 27 Mayıs 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Post-Korona Dünya: Siyasetin Değişen Parametreleri ve Türkiye

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Dünya: Siyasetin Değişen Parametreleri ve Türkiye” başlıklı yazısı 12 Mayıs 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Post-Korona Dünya: Amerika'nın Küresel Liderliğinin Sonu Mu?

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Dünya: Amerika’nın Küresel Liderliğinin Sonu Mu?” başlıklı yazısı 26 Nisan 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandeminin Ekonomi Politiği"

1 Haziran 2020

Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib” webinarı, Kıdemli Uzman Bülent Aras, Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Şaban Kardaş’ın katılımıyla 27 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

Fuat Keyman ve Nebi Sümer ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Salgın Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak

Fuat Keyman ve Atila Eralp ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılık

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Korona Sonrası Sosyal Adalet: Mülteciler, Mevsimlik İşçiler ve İşsizler"

11 Mayıs 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandemi Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

27 Nisan 2020

Post-Korona Dünya: Toplumsal Uyum ve Ahlaki Benlik-Erdemli Vatandaşlık

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Dünya: Toplumsal Uyum ve Ahlaki Benlik-Erdemli Vatandaşlık” başlıklı yazısı 21 Nisan 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik"

20 Nisan 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

13 Nisan 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Küresel Salgın Döneminde Tedirginlik

Korona Pandemisi Ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?

Direktör Fuat Keyman’ın “Korona Pandemisi Ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?” başlıklı yazısı 3 Nisan 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Atatürk-Lenin'den Erdoğan-Putin'e Türkiye-Rusya İlişkileri

Direktör Fuat Keyman'ın "Atatürk-Lenin’den Erdoğan-Putin’e Türkiye-Rusya İlişkileri" başlıklı yazısı 11 Mart 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Dış Politikada Esnek İttifak Dönemi

Direktör Fuat Keyman'ın "Dış Politikada Esnek İttifak Dönemi" başlıklı yazısı 5 Şubat 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2020'lerde Küreselleşen Dünya ve Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "2020’lerde Küreselleşen Dünya ve Türkiye" başlıklı yazısı 22 Ocak 2020'de UİK Panorama'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kent Bölge: Kalkınma ve Büyümede Yeni Bakış Açısı

Kent Bölge: Kalkınma ve Büyümede Yeni Bakış Açısı TURKONFED BIZ Dergisinde yayımlandı.

broadcast image

Devlet, Ekonomi, Demokrasi: Nasıl bir Yeni Hikaye?

Direktör Fuat Keyman'ın "Devlet, Ekonomi, Demokrasi: Nasıl bir Yeni Hikaye?" başlıklı yazısı 22 Kasım 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

‘Pax Russica': Çatışma-sonrası döneme geçerken Suriye denklemi

Direktör Fuat Keyman'ın "‘Pax Russica’: Çatışma-sonrası döneme geçerken Suriye denklemi" başlıklı yazısı 30 Ekim 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Barış Pınarı: ‘Ofansif realizm' Başarılı Olabilir mi?

Direktör Fuat Keyman'ın "Barış Pınarı: ‘Ofansif realizm’ başarılı olabilir mi?" başlıklı yazısı 14 Ekim 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Vatanseverlik Bugün: Milliyetçi Olmadan Vatansever Olmak Mümkün mü?

Direktör Fuat Keyman'ın "Vatanseverlik Bugün: Milliyetçi Olmadan Vatansever Olmak Mümkün mü?" başlıklı yazısı 12 Eylül 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İstanbul Seçimleri Kaygılı Orta Sınıflar Türkiye'nin Geleceği

Direktör Fuat Keyman'ın "İstanbul Seçimleri Kaygılı Orta Sınıflar Türkiye’nin Geleceği" başlıklı yazısı 24 Mayıs 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.  

broadcast image

Yerel Seçim Nasıl Okunmalı?

Direktör Fuat Keyman'ın "Yerel Seçim Nasıl Okunmalı?" başlıklı yazısı 5 Nisan 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

‘Trump faktörü' ‘Esnek ittifaklar' Türkiye-Batı ilişkileri

Direktör Fuat Keyman'ın "‘Trump faktörü’ ‘Esnek ittifaklar’ Türkiye-Batı ilişkileri" başlıklı yazısı 21 Mart 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye-ABD İlişkilerinde Kriz Washington'da Ne Konuşuluyor?

Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye-ABD İlişkilerinde Kriz Washington’da Ne Konuşuluyor? " başlıklı yazısı 18 Mart 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

TURKONFED BIZ Dergisi

Çağın Yeni Gücü Kentler dosyası ile TURKONFED BIZ Dergisi 15. sayısı röportajı yayımlandı.

Okumak için tıklayın.

broadcast image

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, 9 Haziran 2016 Perşembe günü Cezayir Restoran'da gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik- Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları

Bu panel, kamusal alanda camiler ve İslam üzerine yapılan etkinlik serilerinin ikincisidir. İlk panelde Kamusal alanda İnanç ve Estetik temasını Avrupa ve Türkiye’deki cami mimarisi etrafında tartıştık.

Bu panel farklı sosyal bilimlerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek cami ve kamusal arasında bir dizi mesele üzerine tartışma ortamı oluşturmayı hedefledi. 

Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve The Van Leer Jerusalem Enstitüsü, the Jewish Museum Berlin işbirliğiyle,  “A Shared Perspective of Jews and Muslims for Europe” başlıklı çalışma grubunun "Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma (Reconceptualizing Religious Norms, Rights and Practices of Muslims and Jews in Europe)" başlıklı ikinci toplantısı 20 Ocak 2015’te Berlin’de düzenlendi.

Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye'nin Avrupa'daki Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Birliği ve Küresel Araştırma Merkezi 18 Kasım 2014, Salı günü,  TOBB-ETÜ Sosyal Tesisler’de “Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği” başlıklı bir açık oturum düzenledi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. 

 

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler

İPM, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) ve diaNEOsis Research and Policy Institute tarafından ilk ortak Yunan-Türk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sunmak ve tartışmak üzere düzenlenen "Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler" başlıklı toplantı 26 Ekim'de gerçekleşti.

Anket verisine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

ActHuman 4 Girişimi Danışma Kurulu Toplantısı ve Çalıştayı - "İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon"

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ile bu yıl "İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon” temasıyla düzenlediğimiz  ActHuman 4 Girişimi danışma kurulu toplantısı ve çalıştayı 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti. 

 

Doğu Akdeniz ve AB-Türkiye İlişkileri: Yeni Bir Bölüm Açmak

İPM-Sabancı Üniversitesi-Sitftung Mercator Girişimi ve Istituto Affari Internazionali tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz ve AB-Türkiye İlişkileri: Yeni Bir Bölüm Açmak (The Eastern Mediterranean and EU-Turkey Relations: Opening a New Chapter)” başlıklı dijital tartışma 11 Mart'ta "Türkiye’deki Karmaşıklığı ve Dayanıklılık Kapasitesini Anlamak (Understanding Complexity and Capacity for Resilience in Turkey)" başlıklı seri kapsamında gerçekleşti.

2020/21 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın dokuzuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra konuşmasını gerçekleştirdi ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Ardından, programın 2020/21 döneminde yer alacak araştırmacılar Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding ve Özge Geyik'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğin kaydını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pankaj Mishra'nın konuşmasını ve Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmını izlemek için lütfen buraya tıklayınız.

 

Küreselleşme Döneminde Enfeksiyon Hastalıkları: Aşıların Keşfinden “Tek Sağlık” Kavramına

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Küreselleşme Döneminde Enfeksiyon Hastalıkları: Aşıların Keşfinden “Tek Sağlık” Kavramına” konferansı, Selim Badur'un katılımı ve Direktör Fuat Keyman'ın moderatörlüğüyle 3 Mart 2020'de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın düzenlediği “Türkiye, Rusya ve Batı: Tarihsel Perspektifleri, Güncel Dinamikleri ve Geleceği (Turkey, Russia, and the West: Historical Perspectives, Current Dynamics, and Future Prospects)” konferansı, 21 Şubat 2020'de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

GTE V: Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar (GTE V: Turkey-EU Relations in a Changing Era? Domestic Dynamics and International Constraints)” başlıklı son yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 6 Kasım 2019’da Brüksel’de gerçekleşti.

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

AB-Türkiye İlişkileri: Mevcut Vaziyet ve Gelecek Perspektifleri

Girişim tarafından düzenlenen “AB-Türkiye İlişkileri: Mevcut Vaziyet ve Gelecek Perspektifleri (EU-Turkey Relations: State of Play and Future Perspectives)” toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacı Wolfgang Wessels ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın katılımıyla 15 Ekim 2019’da Ankara’daki Almanya Büyülelçiliği’nde gerçekleşti.

Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler

Direktör Fuat Keyman ve Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un hazırladığı Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler raporunun tanıtım toplantısı, 4 Eylül 2019’da İzmir’de gerçekleşti. Ayşe Köse Badur’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Fuat Keyman, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Koray Velibeyoğlu raporu ve İzmir'i ele aldılar

Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar

Girişim, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen "Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar (EU and Turkey in the Wake of Elections: Challenges and Opportunities)" başlıklı konferans Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 4 Temmuz 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye'sine

İPM, TÜRKONFED, ÇUKUROVASİFED ve MESİAD ortaklığıyla düzenlenen Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye’sine raporu tanıtım toplantısı, 10 Mayıs’ta Mersin Divan Otel’de gerçekleşti.

Almanya'daki Popülist Eğilimler ve Göçmen Türkler

Girişim’in düzenlediği “Almanya’daki Popülist Eğilimler ve Göçmen Türkler (Populist Tendencies and Turkish Immigrants in Germany)” başlıklı panel, 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Özcan Mutlu ve Direktör Fuat Keyman ile 16 Nisan 2019’da Cezayir Restoran’da gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler

Girişim ve Cambridge Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler (Turkey, Britain and Europe in Global Turmoil: Historical Representations and Contemporary Repercussions)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 5 Nisan 2019’da Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak

Girişim, Centre for European Reform ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen “Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak (Britain, Turkey and the EU: Mapping the Future of Differentiated Integration)” başlıklı konferans, 4 Nisan 2019’da Centre for European Reform’da gerçekleşti.

İstanbul Perspektifleri 5 – “Hong Kong – İstanbul: Şehri Şahsileştirmek”

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin beşincisi, öğretim görevlisi ve yazar Asuman Suner’in katılımı ve Direktör Fuat Keyman’ın açış konuşması ve sunumuyla “Hong Kong – İstanbul: Şehri Şahsileştirmek” başlığı altında 21 Şubat 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti

Türkiye ve Batı

Girişim ve Brookings Enstitüsü ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye ve Batı (Turkey and the West)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman,  Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Araştırmacısı Galip Dalay ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür’ün katılımıyla 14 Ocak 2019’da Washington, DC’de gerçekleşti.

Türkiye'nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politika

Girişim ve Center for American Progress (CAP) ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye’nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politikalar (Turkey's Refugee Dilemma and Foreign Policy Amidst Regional Turmoil)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Center for American Progress Kıdemli Uzmanı Alan Makovsky ve Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Galip Dalay’ın katılımıyla 10 Ocak 2019’da CAP’te gerçekleşti.

21. Yüzyılda İnsan Hakları ve Kötü Muamele

İPM ve Küyerel Düşünce Enstitüsü ortaklığıyla Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü yıl dönümünde düzenlenen “21. Yüzyılda İnsan Hakları ve Kötü Muamele (Human Rights and Ill Treatment in the 21st Century)” başlıklı konferans, 24 Kasım 2018’de Taksim Divan Otel’de gerçekleşti.

Neoliberalizm, Devlet, Küresel Kriz

İPM, Galip Yalman’ın onuruna “Neoliberalizm, Devlet, Küresel Kriz (Neoliberalism, State, Global Crisis)” adlı konferansı 23 Kasım 2018’da İPM Karaköy’de organize etti.

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.

Çalkantılı Bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri – İş Birliği mi Çatışma mı?

Girişim, Asociacion Nuestra Europa ve Universidad Carlos III de Madrid ortaklığıyla düzenlenen “Çalkantılı bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri - İş Birliği mi Çatışma mı? (EU-Turkey Relations in a Turbulent World – Cooperation or Conflict?)” başlıklı panel 18 Ekim 2018’de Universidad Carlos III de Madrid’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim ve Elcano Royal Institute ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri (EU-Turkey Relations in Times of Global and Regional Turmoil)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 18 Ekim 2018’de Elcano Royal Institute’da gerçekleşti. İPM ve Elcano Royal Institute, iki enstitü arasındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Direktör Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Fuat Keyman, Nora Fisher Onar ve Susan C. Pearce tarafından hazırlanan İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak (Istanbul: Living with Difference in a Global City) kitabının ikinci tanıtım toplantısı 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17:30’da İPM, Minerva Han’da gerçekleşti.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2018

Üçüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Village Park Polonezköy’de gerçekleşti. Etkinlik Direktör Fuat Keyman ve Denge Denetleme Ağı’ndan Dilek Ertükel’in konuşmalarıyla başladı. Etkinlik süresince Leilani van Rheenen ile “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” çalıştayı, Pieter Verstraete ile “Toplumsal Araştırmada Tiyatro (Theatre in Social Research)” çalıştayı, Burak Ülman ile “Şiddetsiz İletişim (Non-Violent Communication)” çalıştayı ve Tonguç Çoban ile “Türkiye Barometresi (Turkey Barometer)” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Türkiye'de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü

“Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü (Dialogue and Sustainable Conflict Resolution in the Kurdish Question and Polarization in Turkey)” projesinin final raporunun lansman Direktör Fuat Keyman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın konuşmacı olarak katılımıyla 11 Mayıs 2018’de Vault Karaköy – The House Hotel’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim, Köln Üniversitesi Türkiye ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CETEUS) ve Stiftung Mercator ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri (EU-Turkey Relations in Times of Global and Regional Turmoil)” başlıklı panel 19 Nisan 2018’de Köln Üniversitesi’nde gerçekleşti.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Direktör Fuat Keyman’ın Nora Fisher Onar ve Susan C. Pearce ile birlikte editörlüğünü yaptığı yeni kitabı İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak (Istanbul: Living with Difference in a Global City) için düzenlenen ilk tanıtım toplantısı 5 Nisan 2018’de University of California Berkeley’de gerçekleşti.

Türkiye-AB Zirvesi'nin Ardından

Girişim ve İktisadi Kalkınma Vakfı ortaklığıyla düzenlenen "Türkiye-AB Zirvesi’nin Ardından" paneli 27 Mart 2018 Salı günü The Vault, House Hotel, Karaköy’de gerçekleşti. Panel, Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışan önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye-AB zirvesinin sonrasına ve olası etkilerine odaklandı.

Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaatleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaatleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları” paneli 16 Mart 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti. Panel, çeşitlilik ve çoğulculuğun teşviki ve yeni gelenlerin toplumlara katılımı ile ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getirdi.

İkinci Kulvar Diploması Grubu Toplantısı II

“Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak (Revitalizing Turkey-EU/Germany Relations)” projesinin ikinci kulvar diplomasi grubu toplantısının ikincisi Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Müftüler-Baç’ın katılımıyla 12 Ocak 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak

Blickwechsel Türkiye ile ortaklaşarak düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak (Revitalizing Turkey-EU Relations in Regional and Global Turmoil)” paneli 11 Ocak 2018’de Berlin Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantıda, Direktör Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp,  Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, ECFR Berlin Ofisi Direktörü ve Kıdemli Politika Araştırmacısı Josef Janning, konuşmacı ve Humboldt Üniversitesi öğretim üyesi Ertuğ Tombuş oturum başkanı olarak yer aldı.

Gelişen Yeni Orta Doğu’da Türkiye ve AB

İPM’nin Sciences Po işbirliği ile düzenlediği “Gelişen Yeni Orta Doğu’da Türkiye ve AB (Turkey and the EU in the Emerging New Middle East)” başlıklı panel 14 Aralık 2017 tarihinde Sciences Po‘da gerçekleşti. CNRS Kıdemli Araştırmacısı Riva Kastoryano tarafından yönetilen panele, Direktör Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Al Sharq Forumu’nun Araştırma Direktörü Galip Dalay konuşmacı olarak katıldılar.

AB-Türkiye Gümrük Birliği

Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in CEPS işbirliğiyle düzenlediği “AB-Türkiye Gümrük Birliği (Turkey-EU: The Customs Union Agreement)” başlıklı çalıştay, İPM Direktörü Fuat Keyman ve 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’in katılımıyla 24 Kasım 2017 tarihinde CEPS Brüksel‘de gerçekleşti.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.

Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen “Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü (The Role of Art and Sports in Overcoming Polarization)” başlıklı çalıştay, 5 Ekim 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti. Direktör Fuat Keyman‘ın konuşmasıyla başlayan çalıştay, İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın moderatörlüğünde devam etti.

Kutuplaşma Türkiye’nin istikrar ve kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Diyalog ve mutabakat eksikliği sorunların çözülme potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sanat ve spor, çatışma çözümünde ve diyalog sağlamada oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ‘Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü’ konulu çalıştay, Türkiye’de farklı kesimler arasında diyalog kurmayı amaçlayan sanat ve spor projelerinde rol almış kişiler ile bürokrasi, siyaset, sivil toplum, medya çevrelerinden uzmanları bir araya getirerek sanat ve sporun kutuplaşmayı aşmada nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair çözümler üretmeyi amaçlamıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay, çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi Konferansı

İNGEV – İPM işbirliği, UNCHR desteği ve Suriye Ekonomi Forumu katkılarıyla hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin ilk konferansı 27 Eylül 2017, Çarşamba günü Salt Galata‘da gerçekleştirildi. “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek (Improving the Employment and Economic Contribution of Companies Founded by Syrians in Turkey)” başlıklı konferansa 180′e yakın davetli katıldı.

Suriye'nin Geleceğine Dair Olasılıklar

2017 Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Yezid Sayigh’in düzenlediği “Suriye’nin Geleceğine Dair Olasılıklar (Prospects for Syria)” başlıklı toplantı 13 Haziran 2017 tarihinde ORSAM işbirliğiyle TOBB ETÜ’de, 16 Haziran 2017 tarihinde Vault Karaköy, the House Hotel’de gerçekleşti.

İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye'de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler

İPM, Stiftung Mercator, Istituto Affari Internazionali ve Foundation for European Progressive Studies’in düzenlediği “İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye’de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler (What Happens after Finding Refuge? Integration of Syrian Refugees in Germany and Turkey: Challenges and Prospects)” başlıklı çalıştay 8 Mayıs 2017 tarihinde Mercator Centre, Berlin’de gerçekleşti.

Türkiye'de Sivil Toplum: Türkiye 2023 Üçlü Çalışma Grubu

İPM, Center for American Progress ve Istituto Affari Internazionali’nin düzenlediği “Türkiye’de Sivil Toplum (Trends in Turkish Civil Society)” toplantısı, Türkiye 2023: Üçlü Çalışma Grubu projesinin bir parçası olarak 2 Mayıs 2017 tarihinde, İPM’de gerçekleşti.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2017

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı anısına Sosyal Bilimler alanında her yıl Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri verilmektedir. 2017 yılı “Avrupalıların Günlük Hayatta Türkiye’den Kalan Mirasları” konusu üzerine 10 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen törende juri özel ödülüne, Türkiye’den dış göç konusu üzerine gösterdiği üstün başarıdan dolayı Profesör Nermin Abadan-Unat layık görüldü

Türkiye AB İlişkileri üzerine İKV-İPM Yuvarlak Masa Toplantısı

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) ortaklığıyla “Türkiye AB İlişkileri üzerine İKV-İPM Yuvarlak Masa Toplantısı (IKV-IPC Roundtable on Turkey-EU Relations)” 17 Mart 2017 tarihinde İKV’nin Brüksel temsilciliğinde gerçekleşti. 

15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat Çalıştayı

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat (Inclusive Growth and Political Consensus after July 15th Workshop)” başlıklı çalıştay, 3 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleşti.

2011-2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı olan ve 2016′da AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, ve İPM Direktörü Fuat Keyman çalıştayın açılış konuşmalarını yaptılar. Çalıştay, Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın koordine ettiği çatışma çözümü aktiviteleriyle devam etti. İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve İPM Araştırmacıları Derya Berk, Altay Atlı, Ayşe Köse katılımcı olarak çalıştayda bulundular.

Çalıştay ‘Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin bir ayağı olarak düzenlenmiştir. Projenin hedefi, darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin sağlamlaşmasına engel teşkil edecek önemli çatışmaların tanımlanıp, analiz edilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, proje araştırma ve diyalog temelinde kutuplaşmayı azaltacak ve kapsayıcı demokratik ilkeleri teşvik edecek çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

İstanbul'da John Stuart Mill'i okumak: Timothy Garton Ash ile söyleşi

İPM ve Hrant Dink Vakfı/ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı tarafından düzenlenen “İstanbul’da John Stuart Mill’i okumak: Timothy Garton Ash ile söyleşi (Reading John Stuart Mill in Istanbul: A Conversation with Timothy Garton Ash)” başlıklı panel 15 Şubat 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti. Moderatörlüğünü Direktör Fuat Keyman’ın yaptığı panele, Oxford Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Profesörü ve “Free Speech: Ten Principles for a Connected World” yazarı Timothy Garton Ash, Sabancı Üniversitesi Rektörü ve Siyaset Bilimi Profesörü Ayşe Kadıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Profesörü; Yaman Akdeniz ve Hrant Dink Vakfı Proje Koordinatörü Zeynep Arslan, konuşmacı olarak katıldılar.

15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi (Polarization, Consensus and Democracy After July 15th)” başlıklı çalıştay, 17 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye’de son yıllarda artan bir kutuplaşma eğilimi gözlemlenmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi daha belirsiz bir ortama itmiş, var olan sosyal ve siyasal ihtilafların daha da artmasına neden olmuştur. ‘15 Temmuz Sonrası Kutuplaşma, Uzlaşma ve Demokrasi Çalıştayı (Polarization, Consensus and Democracy after July 15th Workshop) darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin güçlenmesine engel teşkil edebilecek çatışmaları saptayıp, analiz ederek kutuplaşmayı kontrol altına alacak ve kapsayıcı demokrasiyi destekleyecek çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Darbe girişiminin en önemli pozitif sonucu toplumdaki çeşitli grupların sivil iradenin tartışılmaz bir norm olduğu konusunda vardıkları uzlaşıdır. Çalıştay ortaya çıkan fırsatları keşfedip, diyaloğu güçlendirerek bu nadir birlik atmosferinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya çalışmıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Küresel Güvenliğin Değişen Gündemi ve Türkiye

Direktör Fuat Keyman, 17 Aralık 2016'da Uluslararası İlişkiler Konseyi XI Güvenlik Akademisi'nde "Küresel Güvenliğin Değişen Gündemi ve Türkiye" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras’ın moderatörlüğünde düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kürt Sorunu ve Demokrasi (Kurdish Question and Democracy after July 15th)” başlıklı çalıştay, 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 

AB-Türkiye Mülteci Anlaşması ve Komşu Ülkelerin Sığınma Kapasitelerine Etkileri

İPM, Stiftung Mercator ve Istituto Affari Internazionali’nin ortak düzenlediği “AB-Türkiye Mülteci Anlaşması ve Komşu Ülkelerin Sığınma Kapasitelerine Etkileri (The EU-Turkey Deal and Its Implications for the Asylum Capacities of EU Border Countries)” başlıklı seminer 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde Atina’da gerçekleşti.

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

Girişim’in düzenlediği “15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı (Turkey-EU Relations in the Post-July 15 Era: A Needed Cooperation and Collaboration)” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Direktör Fuat Keyman ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Ruprecht Polenz, Nilüfer Göle ve Gerald Knaus’un katılımıyla, 10 Ekim 2016 tarihinde The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 5'inci dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 5’inci yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2016/17 döneminde yer alacak araştırmacılar Kristen Biehl, Wiebke Hohberger, Magdalena Kirchner, Emre Üçkardeşler, Tuğba Ağaçayak, ve Sarah Louise Nash'ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

Girişim’in düzenlediği “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve Direktör Fuat Keyman’ın katılımıyla 9 Haziran 2016 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleşti.

Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar

İPM ve Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) German Marshall Fund of the United States’in katkısıyla 7 Haziran 2016, Pazartesi günü “Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Yükselen Güçler ve Barış İnşası: Çatışmayı Önlemek ve Barışı Sürdürmek için Yenilikçi Yaklaşımlar

İPM, American University ve Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) işbirliğiyle düzenlenen “Yükselen Güçler ve Barış İnşası: Çatışmayı Önlemek ve Barışı Sürdürmek için Yenilikçi Yaklaşımlar (Rising Powers and Peacebuilding: Innovative Approaches to Preventing Conflict and Sustaining Peace)” başlıklı etkinlik 23 Mayıs 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

İki Bölgesel/Küresel Krizin Gölgesinde Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın konuşmacı olarak katıldığı "İki Bölgesel/Küresel Krizin Gölgesinde Türkiye (Turkey in the Shadow of Two Regional / Global Crises)" başlıklı çalıştay 24 Şubat 2016'da gerçekleşti.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu

Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu tanıtım toplantısı 16 Aralık 2015'te Ankara’da gerçekleşti.

Demokrasi Gündemleri

“Demokrasi Gündemleri (Democratic Agendas)” konulu yuvarlak masa toplantısı 19-20 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Fuat Keyman (İPM), Charles Taylor (McGill Üniversitesi) ve Craig Calhoun (LSE) tarafından gerçekleştirilen hoşgeldiniz konuşmalarıyla başladı. Nilüfer Göle (EHESS; Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı) ve Pablo Ouziel’in (Victoria Üniversitesi) açış konuşmalarından sonra birinci oturumda “Meydan Olayları” tartışıldı. İkinci oturumda ise Dilip Gaonkar (Northwestern Üniversitesi) ve Mukulika Banerjee (LSE) önderliğinde “Siyasette Kitleler” hakkında konuşuldu. Toplantıda Christine Bernier (Montreal Üniversitesi), Rajeev Bhargava (Gelişmekte Olan Toplumlar Araştırma Merkezi), Aube Billard (İnsani Bilimler Enstitüsü) ve Shalini Randeria (İnsani Bilimler Enstitüsü) katılımcı  olarak yer aldı.

Seçim Sonrası Türkiye ve AB

“Seçim Sonrası Türkiye ve AB (Turkey and the EU after the Election)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 10 Haizran 2015'te Bruegel, Brüksel’de gerçekleştirildi.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım Çalıştayı

İPM tarafından düzenlenen “Uluslararası İnsani STK'lar ve Acil Yardım” başlıklı çalıştay 6 Mart 2015'te İPM Karaköy'de gerçekleşti.

Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları

Birçok ülkede yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlardaki artışlar ve sektörel iklim adaptasyon politikalarının geliştirilmesi iklim değişikliği temelinde sürdürülebilir kalkınma için bir eylem planı oluşturma imkanı doğurdu. Bu sorunları tartışmak ve 2015 Paris İklim Konferansı’na (COP21) hazırlanmak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR) ve İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi 16-17 Nisan 2015’te iklim değişikliği konulu iki günlük bir etkinlik (konferans-tartışma ve bilimsel çalıştay) düzenledi.

‘Game Not Over': Revisiting Turkey-EU Relations

Girişim tarafından düzenlenen “Game Not Over’: Revisiting Turkey-EU Relations” başlıklı etkinlik Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Hannes Swoboda ve Chargé d’Affaires a.i of the EU Delegation to Turkey’den Béla Szombati’nin katılımıyla 11 Şubat 2015’de Sheraton Ankara Hotel’de gerçekleşti.

Türkiye-AB İlişkileri ve Demokrasi

Girişim tarafından düzenlenen “Türkiye-AB İlişkileri ve Demokrasi (Turkey-EU Relations and Democracy)” başlıklı konferans,  Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Hannes Swoboda’nın katılımıyla Direktör Fuat Keyman’ın “Türkiye Politikasında Güncel Konular (Current Issues in Turkish Politics)” dersi kapsamında 10 Şubat 2015’te gerçekleşti.

Avrupa'da Camiler: İnanç Estetiği ve Kamusal Alanda Kültürlerarası Karşılaşmalar

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Young Islam Conference’ın birlikte düzenlediği “Avrupa'da Camiler: İnanç Estetiği ve Kamusal Alanda Kültürlerarası Karşılaşmalar (Mosques in Europe: Aesthetics of Faith and Intercultural Encounters in Public Space)” başlıklı panel 28 Kasım 2014’te Berlin’de Palais am Festungsgraben, Marmorsaal’da gerçekleşti.

Küreselleşen Dünyada Kamu Politikası Üretme Üzerine Uluslararası Çalıştay

İPM ve Friedrich Naumann Stiftung tarafından düzenlenen “Küreselleşen Dünyada Kamu Politikası Üretme (Public Policymaking in a Globalized World)” başlıklı uluslararası çalıştay 28-29 Kasım 2014 tarihinde Opera Otel, Taksim’de düzenlendi.

Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye'nin Avrupa'daki Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Avrupa Birliği ve Global Research Association tarafından birlikte düzenlenen “Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği (Bridging Troubled Waters: The Future of Turkey in Europe)” başlıklı panel 18 Kasım 2014’te TOBB-ETÜ Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği Joint Parliamentary Commission Eş Başkanı Afif Demirkıran’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

Müzakerelerin Ötesinde Avrupa'da Türkiye'nin Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Avrupa Birliği ve Global Research Association tarafından birlikte düzenlenen “Müzakerelerin Ötesinde – Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği(Beyond Chapters: The Future of Turkey in Europe)” başlıklı uzman yuvarlak masa toplantısı 18 Kasım 2014’te TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlendi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ORSAM Başkanı Şaban Kardaş başkanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Burak Erdenir, European Stability Initiative Başkanı Gerald Knaus ve Ifo Center for International Economics Müdür Yardımcısı Erdal Yalçın’ın konuşmacı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın tartışmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

2014/15 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Girişim tarafından düzenlenen 2014/15 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği 20 Ekim 2014′te İstanbul Feriye Lokantası’nda gerçekleşti. Burs programı, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator arasındaki beş yıllık stratejik ortaklığın en önemli çalışmalarından biridir. Programın amacı, Avrupa Birliği/Almanya-Türkiye ilişkileri üzerine yapacakları araştırmalar ve politika çalışmalarıyla, Türkiye-Almanya ve aynı zamanda Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, siyasal ve sosyal bağları güçlendirmektir.

Transatlantik Eğilimler 2014 Rapor Tanıtımı

İPM ve German Marshall Fund of the United States, 15 Eylül 2014 tarihinde Transatlantik Eğilimler 2014'ün sonuçlarını tartışmak üzere bir konferans düzenledi.

Uluslar Neden Çatışır: Türkiye Yunanistan Örneği, Öteki Kasaba (2013)

“Uluslar Neden Çatışır: Türkiye Yunanistan Örneği, Öteki Kasaba (2013)” başlıklı Sinema-Siyaset Buluşması 6 Mayıs 2014'de İPM Karaköy'de gerçekleşti.

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik- Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları

Girişim tarafından düzenlenen "Kamusal Alanda İnanç ve Estetik – Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları (Faith and Aesthetics in Public Space: Places of Worship Amid Tradition and Power)" başlıklı panelMercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle ile 21 Nisan 2014’de İPM’de gerçekleşti.Panele, değerli akademisyenler Dücane Cündioğlu, Selçuk Mülayim ve Suphi Saatçi konuşmacı olarak katıldılar.

Arap Baharı: Avrupa İçin Çıkarımlar

Girişim tarafından düzenlenen “Arap Baharı: Avrupa İçin Çıkarımlar (Arab Spring in Perspective: Implications for Europe)” başlıklı ders, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ruprecht Polenz’in katılımıyla 19 Mart 2014’te Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bu ders, Direktör Fuat Keyman’ın “Türkiye Politikasında Güncel Konular (Current Issues in Turkish Politics)” dersi kapsamında düzenlenmiştir.

Yerel Seçimler ve Türkiye'de "Kayırmacılık"

İPM "Yerel Seçimler ve Türkiye'de Kayırmacılık (Local Elections and Clientelism in Turkey)" konferansını 14 Mart 2014 at İPM Karaköy'de düzenledi.

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 4 Mart 2014 tarihinde Nilüfer Göle ve Fuat Keyman ile  Türkiye’de Kent Vatandaşlığı başlıklı bir toplantı düzenledi. Ayşe Kadıoğlu toplantının moderatörlüğünü yürüttü.

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

2013/14 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2013/14 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği 7 Ekim 2013 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmalarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz gerçekleştirdi.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Avrupa’da Türkiye: Birlikte Yaşamak ve Demokratikleşme” başlıklı panelde İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Paris Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Nilüfer Göle, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Alman Parlamentosu Eski Milletvekili Ruprecht Polenz ve İPM Direktörü Fuat Keyman konuşma yaptı.

Liberal Düzenin Geleceği

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Transatlantik Akademi tarafından birlikte düzenlenen “Liberal Düzenin Geleceği (The Future of the Liberal Order)” başlıklı etkinlik 23 Mayıs 2013 tarihinde Seed İstanbul’da gerçekleşti.

Gezegenimizi Kaybediyoruz: Bunu Kabul Etmemeliyiz

“Gezegenimizi Kaybediyoruz: Bunu Kabul Etmemeliyiz (We are losing our planet: We must not accept this)” başlıklı İstanbul İklim Değişikliğiyle Mücadele Manifestosu  23 Mart 2013’te İPM’de Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ömer Madra tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında açıklandı.

Siyaset ve Sivil Toplum’dan 130’u aşkın temsilci bu girişime desteklerini ifade etmek için İstanbul Politikalar Merkezi’nde bir araya geldiler. Bazı temsilciler iklim değişikliğinin kendileri ve kurumları için neden acil bir tehdit oluşturduğunu belirten kısa konuşmalar yaptılar. Çevre grupları, dini ve siyasi kurumlar, insan hakları örgütleri ve sanat örgütleri gibi kurum ve kuruluşların çeşitliliği toplumun tüm kesimlerinin iklim değişikliğiyle birlikte mücadele etmek zorunda olduğunu gösterdi.

Arap Baharı'nı Anlamak: Avrupa ve Türkiye için Sonuçları

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 17 Mart 2014, Pazartesi günü saat 18.30’da, Ruprecht Polenz’in Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde “Arap Baharı’nı Anlamak – Avrupa ve Türkiye için Sonuçları (The Arab Spring in Perspective – Implications for Europe and Turkey)” başlıklı bir toplantı düzenledi. Alman Parlamentosu Eski Üyesi ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ruprecht Polenz ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mesut Özcan’ın konuşma yaptığı etkinliği Direktör Fuat Keyman yönetti.

Türkiye'nin Barış İnşası Faaliyetleri

İPM ve TC Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Barış İnşası Faaliyetleri (Turkey's Peace-Building Activities)" başlıklı çalıştayı 15 Şubat 2013 tarihinde Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenledi.

AB’nin Gelecek Mimarisinde Türkiye’nin Rolü

Girişim tarafında düzenlenen “AB’nin Gelecek Mimarisinde Türkiye’nin Rolü (Turkey’s Role in the Future Architecture of the European Union)” başlıklı toplantı 8 Şubat 2013’te Cezayir Lokantası’nda gerçekleşti.Bu toplantı 2012/13 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Cem Özdemir’in girişimiyle düzenlenmiştir.

Mölln ve Solingen’den 20 Yıl Sonra – Nefret Suçları ve Almanya-Türkiye İlişkilerine Etkileri

Girişim tarafından düzenlenen “Mölln ve Solingen’den 20 Yıl Sonra – Nefret Suçları ve Almanya-Türkiye İlişkilerine Etkileri (20 Years After Mölln and Solingen – Hate Crimes and their Impact on German-Turkish Relations Today)” başlıklı panel Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Cem Özdemir ve Direktör Fuat Keyman’ın katılımıyla 7 Şubat 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Yeryüzü Alarm Veriyor: Neden Kimse Dinlemiyor? Türkiye’de İklim Değişikliği Farkındalığını Arttırma Stratejileri

Girişim, 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Madra ile bir toplantı düzenlendi. Çalıştay başkanı Ömer Madra 29 Ocak 2013’te İPM’de "Yeryüzü Alarm Veriyor: Neden Kimse Dinlemiyor? Türkiye’de İklim Değişikliği Farkındalığını Arttırma Stratejileri (The Earth is Sounding the Alarm: Why Doesn't Anyone Listen? Strategies to Raise Awareness of Climate Change in Turkey)” başlıklı bir açılış konuşması yaptı.

Hırvatistan ve Türkiye'nin AB'ye Katılım Perspektifi

İPM, 13 Aralık 2012 tarihinde, the European Stability Initiative ve ERSTE Stiftung işbirliğiyle, Twilight of Heroes – Croatia, Europe and the International Tribunal film gösterimi ve sonrasında "Hırvatistan ve Türkiye'nin AB'ye Katılım Perspektifi (Croatian and Turkish EU-Accession in Perspective)" başlıklı panel düzenledi.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context) başlıklı panel 6 Aralık 2012'de gerçekleşti.

Çevre Yönetişimi Uluslararası Konferansı

Kıdemli Uzman Korel Göymen, Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 16-17 Kasım 2012’de İstanbul’da “Çevre Yönetişimi Uluslararası Konferansı (Environmental Governance International Conference)" düzenledi. İki gün süren uluslararası toplantıda, ulusal ve yerel düzeyde çevre yönetişimi, bölgesel ve uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin rolü tartışıldı. Etkinliğe, Türkiye ve Avrupa’dan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, hükümet temsilcileri ve kamu çalışanlarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi öğrencileri katıldılar. 

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Üzerine Habercilik Semineri

Thomson Reuters Vakfı’nın her yıl düzenlediği Küresel Güvenlik Semineri bu yıl İPM işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleşti. 12-14 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Üzerine Habercilik (Reporting on International Security and Terrorism Seminar)" seminerine Stiftung Mercator, Gerda Henkel Stiftung ve Stanley Foundation destek verdiler.

Cem Özdemir ile Birinci Mercator-İPM Konuşmaları

Mercator-İPM konuşmalarının ilki 17 Ekim 2012'de Cezayir Restoran İstanbul’da gerçekleşti. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Cem Özdemir “Yeşile Doğru: Türkiye’de Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme için Fırsatlar (Going Green – Opportunities for Sustainable Economic Growth in Turkey)” başlıklı bir konuşma yaptı.

2012-2013 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2012/13 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği, 25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Birlik 90/Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir “Dönüm noktasında Avrupa: Türkiye neden önemli” adlı bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mercator-İPM Araştırmacıları kısa video klipler aracılığıyla tanıtıldı.

İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Açık Radyo ortak kurucusu Ömer Madra, Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok ve Mercator Uluslararası Araştırma Bursu Dekanı ve İPM Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Scharioth (Emekli) ‘nun katılımıyla gerçekleşen “Umut Işığı: Çalkantılı Zamanlarda Türkiye-Almanya İşbirliği (A Silver Lining: German – Turkish Cooperation in Turbulent Times)” başlıklı panel entellektüel açıdan merak uyandıran bir tartışma sundu. Panel başkanlığını İPM Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Prefesörü Ayşe Kadıoğlu üstlendi.

Osman Ulagay: Türkiye Kime Kalacak? Başbakan'ın Yazdırdığı Kitap

İPM, Osman Ulagay’ın kaleme aldığı Türkiye Kime Kalacak? Başbakan’ın Yazdırdığı Kitap adlı eserin 7 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen tanıtımına ev sahipliği yaptı. Kıdemli UzmAN Ayşe Kadıoğlu yuvarlak masa toplantısının moderatörlüğünü yaparken, Direktör Fuat Keyman, Ulagay’ın çalışmasını değerlendirdi.

İPM – Sabancı Üniversitesi – Stiftung Mercator Girişimi Açılış Etkinliği

Aylarca süren sıkı çalışma ve planlamadan sonra, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile Stiftung Mercator arasındaki ortaklık, “Türkiye ve AB için Politika Sorunları: 2012 Perspektifi (Policy Challenges for Turkey and the EU: A 2012 Perspective)” konusunda entelektüel olarak teşvik edici bir tartışma ile 1 Şubat 2012'de resmen başladı. İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki etkinlik, IPM - Sabancı Üniversitesi - Stiftung Mercator Girişimi'ni vurguladı. Ortaklığın kalbi üç temel tematik işbirliği alanı olan iklim değişikliği, AB/Alman-Türkiye ilişkileri ve eğitime odaklandı.

Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın Türk-Alman ilişkilerinin geleceği için önemini vurgulayan sıcak karşılama konuşmaları ile başladı.Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker bir sonraki konuşmasında Stiftung Mecator ve Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Alman-Türk gençlik değişim programlarının önemini vurguladı. İPM Direktörü Fuat Keyman, her iki duyguyu da bir araya getirerek,“bu ortaklığın birlikte yaşama, sosyal politikalar ve iklim değişikliği konularında inşa edileceği  ve özellikle iklim değişikliği konusunda STK'lara katkıda bulunmak ve girişimin üç temel alanına dalmış genç akademisyenlere burs sağlamak istiyoruz. Önemli Alman ve Türk şehirlerinde iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve kentsel dönüşümün çağdaş eğilimleri konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapacağız.” ifadesini birleştirdi

 

Çağdaş Türk Araştırmaları Uzmanlar Toplantısı

İPM ve Stiftung Mercator ortaklığıyla “Çağdaş Türk Araştırmaları Uzmanlar Toplantısı (Experts Meeting on Contemporary Turkish Studies)” 8-9 Aralık 2011'de Essen'de yapıldı. Toplantının amacı, Almanya'da çağdaş Türk çalışmalarının teşvik edilmesine yönelik öneriler sunmaktı.

Düşünce Kuruluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferans

Kıdemli Uzman Korel Göymen, 18-19 Kasım 2011’de İstanbul’da “Düşünce Kurluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferansı (The International Conference on the Role of Think Tanks in Policy Formation)”nı düzenledi. Direktör Fuat Keyman, Türkiye’de düşünce kuruluşlarının durumu konulu panelde, Kıdemli Uzmanlar Ersin Kalaycıoğlu ve Ahmet Evin etkinlik boyunca oturumlara moderetörlük yaptılar. Konferans boyunca, Türkiye’de iyi yönetişimden düşünce kuruluşlarının karma toplumlarda değişimin temsilcisi olmasına kadar çeşitli konular tartışıldı. Türkiye ve Avrupa sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çeşitli panel ve konferanslar gerçekleştirildi. 

Modeller ve Yol Göstericiler: İsveç, Türkiye ve Orta Doğu

İstanbul Politikalar Merkezi ve Lund Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (CMES), Arap ülkelerindeki uyanış ve demokratikleşme hakkında ortak bir projenin uygulanabilirliği üzerine Kasım 2011'de iki günlük yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tartışmanın temelinde iyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma politikaları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da insan ve kaynak gelişimi üzerine Türk ve İsveç deneyimlerinin yaygınlaştırılması olasılığı üzerinde duruldu. 

İPM‐Bruegel
 Diyaloğu: Euro Bölgesinin Geleceği

İPM, Bruegel ile işbirliğiyle 16 Eylül 2011'de "Euro Bölgesi'nin Geleceği (Future  of  the Euro Zone)" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Faraway, So Close?

İPM, 2-4 Haziran tarihleri arasında "Faraway, So Close? Reaching Beyond the Pro/Contra Controversy on Turkey's EU Accession" başlıklı atölye düzenledi. İPM ve Freie Universitat, Berlin tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük atölye çalışması Thomas Risse'nin yeni kitabı Avrupalılar Topluluğu: Ulusötesi Kimlikler ve Kamusal Alan (A Community of Europeans: Transnational Identities and the Public Sphere) tanıtıldı. Tartışılan konular arasında tarihsel kurumsalcı yaklaşıma ve Avrupalılaşmaya karşılaştırmalı yaklaşımlar, normların yok oluşu ve normatiflik, göç ve AB'nin göç dalgaları üzerindeki etkisi gibi başlıklar konuşuldu. 

Cengiz Aktar: Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane

İPM, 24 Mayıs 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Aktar’ın derlediği Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane kitabının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Türkiye’de Patrikhane üzerine yazılmış ve propaganda amacı güden birçok yayının yanında, bu çalışma objektifliğiyle ve konu hakkında varolan kavramsal yanlış anlaşılmaları giderme girişimiyle farklılık yaratmaktadır. Direktörü Fuat Keyman’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra konuklardan Fener Rum Patriği 1. Bartolomeos kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Cengiz Aktar’ın oturum başkanlığını yaptığı panelde Elçin Macar, Paraskevas Konortas, Samim Akgönül, Kürşat Demirci, Emre Öktem ve Cem Sofuğlu gibi araştırmacılar ve uzmanlar konuyla ilgili çalışmalarını ve düşüncelerini paylaştılar.

Avrupa Birliği'nin ötesinde Avrupa: Geniş Kıtanın Jeo-Ekonomisi

Aspen Institute Italia’nın İPM’nin katkılarıyla düzenlediği “Avrupa Birliği’nin Ötesinde Avrupa: Geniş Kıtanın Jeo-Ekonomisi (Europe Beyond the EU: The Geo-Economy of the Wider Continent)” başlıklı konferans, İstanbul’da üst düzey hükümet yetkilileri, CEO’lar ve farklı ülkelerden gelen aydın ve düşünürlerin katılımı ile gerçekleşti. Avrupa’nın ekonomik büyümesini konu alan konferansta İPM’yi Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, İPM Direktörü Fuat Keyman ve İPM Kıdemli Uzmanı Ahmet Evin temsil etti. Konferansta, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa’nın genel olarak sınırlarının genişletilmesinde ekonomik ve politik etkenlerin öneminin altı çizildi. Katılımcılar, Avrupa’nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya kıyasla gelişmiş olan şeffaf sınırlarına dikkat çekti.

Kurumsal Özerklik ve Akademik Özgürlük — Gerekçeler, Zorluklar ve İkilemler

İPM ve Magna Charta Gözlemevi'ndeki, “Kurumsal Özerklik ve Akademik Özgürlük — Gerekçeler, Zorluklar ve İkilemler (Institutional Autonomy and Academic Freedom—Rationales, Challenges and Dilemmas)” üzerine bir çalıştay düzenledi.