TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

FUAT KEYMAN icon down
Fuat Keyman
Fuat Keyman
Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Avusturya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (OIIP) ve Küresel Çoğulculuk Merkezi’nin bilimsel danışma kurullarında görev almaktadır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler (Many Globalizations); Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler; Türkiye’de Denge ve Denetlemenin Güçlendirilmesi, SIDA, İsveç; “Enacting European Citizenship” 7. Çerçeve Programı; 21. Yüzyılda Devlet (Türkiye Direktörü); Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması, CIVICUS gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüş, kentleşme konusunda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden destek almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşe yazıları ve televizyon programları aracılığıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini topluma aktarmaktadır.

Gelecek Siyaseti - Küreselleşme Devlet Demokrasi ve Kimlik (Evren Balta ile beraber, 2022); Sekiz Kentin Hikayesi (Berrin Koyuncu-Lorasdağı ile beraber, 2020); Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü (Ayşe Köse ile beraber, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak); Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi); Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013); Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek (2000)’in arasında bulunduğu 30’a yakın kitabın yazarı ve editörüdür. Keyman ayrıca Journal of Democracy, Third World QuarterlyEuropean Journal of Social TheoryTheory Culture & Society ve Review of International Political Economy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies’in de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Atila Eralp'in Kaleminden Türkiye'de Avrupa Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını

Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp'in "Atila Eralp'in Kaleminden Türkiye'de Avrupa Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı politika notu Ekim 2023'te yayımlandı.

 

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Kriz Dönemlerinde Erdoğan Nasıl Yönetiyor

İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, City, Londra Üniversitesi Kıdemli Okutmanı Mustafa Kutlay ve İPM Direktörü Fuat Keyman'ın “Kriz Dönemlerinde Erdoğan Nasıl Yönetiyor” başlıklı makalesi Journal of Democracy'de Ekim 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız

Belirsizlik Dönemlerinde Devlet Kapasitesi ve Popülist Yönetim: Güney Kore, Brezilya ve Türkiye'de COVID-19 Müdahalesi

İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, İPM Direktörü Fuat Keyman, ve City, Londra Üniversitesi Kıdemli Okutmanı Mustafa Kutlay'ın “Belirsizlik Dönemlerinde Devlet Kapasitesi ve Popülist Yönetim: Güney Kore, Brezilya ve Türkiye'de COVID-19 Müdahalesi” başlıklı makalesi Globalizations'da Eylül 2023'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

The Three Dimensions of NATO Enlargement in 2023: From the Arctic to the Black Sea and Beyond

İPM Direktörü Fuat Keyman ve Baş Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'un “Three Dimensions of NATO Enlargement in 2023: From the Arctic to the Black Sea and Beyond” başlıklı makalesi Transatlantic Policy Quarterly'de Haziran 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme

Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz'ın “2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme” başlıklı analizi Mayıs 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

A Revitalized NATO and Its ''New Strategic Concept'' amid Global and Regional Changes

İPM Direktörü Fuat Keyman'ın “A Revitalized NATO and Its ''New Strategic Concept'' amid Global and Regional Changes” başlıklı makalesi Transatlantic Policy Quarterly'de Eylül 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi

Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Fikret Adaman tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi” başlıklı raporu Mart 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Turkey-Germany-EU Relations in an Era of Geopolitical Turmoil

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2021/22 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Turkey-Germany-EU Relations in an Era of Geopolitical Turmoil" başlıklı politika notu Mart 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon

İPM ve INGEV tarafından ActHuman IV kapsamında hazırlanan "İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon" başlıklı rapor yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Pandemi Yönetimi Politikası

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, City, University of London Uluslararası Politikalar Bölümü Kıdemli Uzmanı Mustafa Kutlay ve Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye’de Pandemi Yönetimi Politikası (Politics in Pandemic Management in Turkey) başlıklı politika notu Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Mart Zirvesi Öncesi Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2020/21 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Mart Zirvesi Öncesi Türkiye-AB İlişkileri (Turkey-EU Relations before the March Summit: The Way Forward?)" başlıklı politika notu Mart 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar

İPM Direktörü Fuat Keyman, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağlar Keyder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve İPM Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur'un “Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar” başlıklı kitabı Mart 2021'de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
 

Değişen Transatlantik Bağlamda Türkiye- ABD İlişkileri

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2020/21 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Direktör Fuat Keyman ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas'ın "Değişen Transatlantik Bağlamda Türkiye- ABD İlişkileri (Turkey-U.S. Relations in the Changing Transatlantic Context)" başlıklı politika notu Şubat 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

AB Konseyi Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri

Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Koordinatörü Nilgün Arısan-Eralp'nın "AB Konseyi Zirvesi Sonrası Türkiye-AB İlişkileri (EU-Turkish Relations After The Council Summit: A Chance for Reengagement or Facing a Complete Breakdown?)" başlıklı politika notu Kasım 2020'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek

Didem Bayındır'ın derlediği, Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın yazısının bulunduğu Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek başlıklı kitap Tellekt tarafından Eylül 2020'de yayımlandı.

Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Andrew O'Donohue'nin "Koronavirüs Sonrası Erdoğan’ın Başkanlık Yönetiminin Önündeki Beş Zorluk (The Five Challenges to Erdoğan's Executive Presidential Rule after the Coronavirus)" başlıklı analizi 9 Eylül 2020'de The German Marshall Fund of United States'de yayımlandı. 

Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye'de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar

Direktör Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar başlıklı kitap Haziran 2020'de Metis Kitap tarafından yayımlandı.

"Son on yılda Türkiye’nin %70’ten fazlası kentleşti, neoliberalleşmenin aşırı kalkınmacı ve tüketim odaklı anlayışı sonucunda kentler metalaştı, çevre kaygısı kâr ve ranta yenik düştü, demokratik ve katılımcı yönetim umudu merkeziyetçi anlayışla sönümlendi. Bununla birlikte Türkiye’nin kentleşmesi ve orta sınıflaşması Anadolu coğrafyasında belli duraklamalarla sürdü. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent, neoliberalleşmenin getirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri anlamak/anlamlandırmak açısından önemli bir olgu haline geldi ve neoliberalleşmenin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla baş etmek için alternatif arayışları ortaya çıktı. Bu arayışı en güzel ifade eden motto ‘kâr için değil insanlar için kentler’dir.

Biz bu tartışmayı Kayseri, Konya, Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa kentlerinde yapmaya çalıştık. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonraki Türkiye’nin anlaşılması ve iyi, adil, demokratik yönetimi için kent ve kentleşme sürecini çalışmak ve tartışmak gereksinimi olduğunu düşünüyoruz. Sekiz Kentin Hikâyesi’nin bu tartışmaya mütevazı bir katkı olarak okunmasını arzu ederiz."

Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek

2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Direktör Fuat Keyman’ın “Yalpalayan veya Kolaylaştıran Avrupa Birliği: Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılığı Düşünmek (A Fumbling or an Enabling European Union: Envisioning Multilateralism in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Mayıs 2020’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

 

Korona Sonrası Dünyada Yönetişim, Devlet ve Demokrasi

Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman’ın “Korona Sonrası Dünyada Yönetişim, Devlet ve Demokrasi (Governance, State and Democracy in a Post-Corona World)” başlıklı politika notu Nisan 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü

Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur ve Direktör Fuat Keyman’ın kaleme aldığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü başlıklı kitap Ekim 2019'da Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Kent Bölge: Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye'sine

Direktör Fuat Keyman, Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat Genç ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder'in Kent Bölge:Yerel Yönetimde Yerel Dinamikler – Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiye’sine  başlıklı raporu Mayıs 2019'da TÜRKONFED'de yayımlandı.

Türkiye-ABD İlişkilerinin Suriye Üzerinden Stratejik Ayrışması

Direktör Fuat Keyman ve Galip Dalay'ın "Türkiye-ABD İlişkilerinin Suriye Üzerinden Stratejik Ayrışması (Turkish-U.S. Strategic Decoupling Through the Prism of Syria)" başlıklı analizi Şubat 2019'da The German Marshall Fund of the United States'de yayımlandı.

Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü

Direktör Fuat Keyman, Trent Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Baban, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve Uluslararası Göç Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Kim Rygiel tarafından yazılan Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (Promises and Challenges of Diversity: The Role of Civil Society Initiatives in Fostering Pluralism) başlıklı rapor Ekim 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Sosyal Uyum

İNGEV Araştırmacıları Aysen Ataseven ve Çağla Bakış’ın Türkiye’de Sosyal Uyum başlıklı raporu, Fuat Keyman’ın yazdığı yönetici özetiyle birlikte Haziran 2018’de yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanıyor

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Değişen bir İklimde Türkiye'de Su ve Gıda Güvenliği

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Direktör Fuat Keyman’ın “Değişen bir İklimde Türkiye’de Su ve Gıda Güvenliği (Water and Food Security in Turkey in a Changing Climate)” başlıklı politika notu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Direktör Fuat Keyman, Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce'ın kaleme aldığı İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak başlıklı kitap Ocak 2018’de Rutgers University Press tarafından yayımlandı.

 

Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar

Direktör Fuat Keyman ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'ın birlikte yazdığı "Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar (Turkey’s Strategic Choice: Flexible Alliances with an Enduring Transatlantic Anchor)" başlıklı analizi 1 Aralık 2017 tarihinde German Marshall Fund of the United States'te yayımlandı.

Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm (The Illiberal Turn in Advanced Democracies)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz'dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Metin Gürcan'ın 15 Temmuz’dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü başlıklı raporu Kasım 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey's Choice: Responding to Security Challenges Through Humanitarian Norms with a Revitalized EU Anchor

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkey’s Choice: Responding to Security Challenges Through Humanitarian Norms with a Revitalized EU Anchor" başlıklı makalesi Temmuz 2017'de International Politics'de yayımlandı.

15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi

Direktör Fuat Keyman ve Aysen Ataseven'in 15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive “Moral Realism”

Direktör Fuat Keyman'ın "A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive “Moral Realism” başlıklı makalesi Ocak 2017'de Insight Turkey'de yayımlandı.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context)" başlıklı politika notu Ocak 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkish Foreign Policy in The Post-Arab Spring Era: From Proactive to Buffer State

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkish Foreign Policy in The Post-Arab Spring Era: From Proactive to Buffer State" başlıklı makalesi Temmuz 2016'da Third World Quarterly'de yayımlandı. 

Türkiye Dış Politikası, İnsani Yardım, İnsani Yardım Devleti Olma

Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye Dış Politikası, İnsani Yardım, İnsani Yardım Devleti Olma" başlıklı makalesi Haziran 2016'da Analist'te yayımlandı.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi

Direktör Fuat Keyman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ve Işık Özel'in kaleme aldığı Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi başlıklı kitap Aralık 2015'de TÜRKONFED tarafından yayımlandı.

Enacting Multi-Layered Citizenship: Turkey's Armenians' Struggle for Justice and Equality

Direktör Fuat Keyman ve Bahar Rumelili'nin "Enacting Multi-Layered Citizenship: Turkey’s Armenians’ Struggle for Justice and Equality" başlıklı makalesi 4 Kasım 2015'de Citizenship Studies'de yayımlandı.

Seçimler Sonrası Türkiye: Ne Bekleniyor?

Direktör Fuat Keyman'ın "Seçimler Sonrası Türkiye: Ne Bekleniyor? (The Post-Elections Turkey: What Lies Ahead?)" başlıklı yorum yazısı Kasım 2015'de Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Danışmanı Mustafa Özgür Berke ve WWF-Türkiye Uzmanı Funda Gacal‘ın Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri başlıklı raporu Ekim 2015'te WWF Türkiye'de yayımlandı.

Turkey after Elections: Iranian Nuclear Deal, Kurdish Peace Process and the Fight against DAESH

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Turkey after Elections: Iranian Nuclear Deal, Kurdish Peace Process and the Fight against DAESH" başlıklı makalesi 3 Ağustos 2015'de Wilson Center'da yayımlandı.

Turkey, the Arab Spring and Beyond

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras'ın "Turkey, the Arab Spring and Beyond" başlıklı makalesi 24 Temmuz 2015'de Journal of Balkan and Near Eastern Studies'de yayımlandı.

Global Turkey in Europe III: Türkiye-AB İlişkilerinde Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorunu

(Temmuz 2014 - Mayıs 2015)

Global Turkey in Europe serisinin üçüncü cildi, AB-Türkiye ilişkilerindeki dört önemli alan olan dış ilişkiler, demokrasi, Kürt sorunu, ekonomik ve ticari konulara ışık tutmaktadır. Önceki iki kolektif ciltinin üzerine yazılan Global Turkey in Europe III, hem AB hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli iç, bölgesel, küresel sorunları ve fırsatları göz önünde bulundurarak ortak bir Türk-Avrupa geleceğini şekillendirme konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dökümanı indrmek için buraya tıklayınız.

Türkiye’nin Konsolide Olmamış Demokrasisi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Çoğunlukçuluk Arasındaki Bağ

Kıdemli Uzman Meltem Müftüler-Baç ve Direktör Fuat Keyman’ın “Türkiye’nin Konsolide Olmamış Demokrasisi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Çoğunlukçuluk Arasındaki Bağ (Turkey’s Unconsolidated Democracy: The Nexus between Democratisation and Majoritarianism in Turkey) başlıklı politika notu Ocak 2015′te Global Turkey in Europe’ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey: Hegemony Through Transformation

Direktör Fuat Keyman ve Araştırmacı Şebnem Gümüşçü'nün kaleme aldığı Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey: Hegemony Through Transformation başlıklı kitap Eylül 2014'de Palgrave Pivot tarafından yayımlandı.

Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia

Direktör Fuat Keyman ve Proje Koordinatörü Şebnem Gümüşçü’nün “Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia” başlıklı analizi 15 Nisan 2014'de German Marshall Fund of the United States'da yayımlandı.

Democracy Support in Turkey's Foreign Policy

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit Senem Aydın-Düzgit'in "Democracy Support in Turkey's Foreign Policy" başlıklı makalesi 25 Mart 2014'de Carnegie Endowment for International Peace'de yayımlandı.

İslamcılık, Seçim Hegomonyası ve Demokrasi: Türkiye, Mısır ve Tunus'tan Dersler

Direktör Fuat Keyman ve Proje Koordinatörü Şebnem Gümüşçü'nün "İslamcılık, Seçim Hegomonyası ve Demokrasi: Türkiye, Mısır ve Tunus'tan Dersler (Islamism, Electoral Hegemony, and Democracy: Lessons from Turkey, Egypt, and Tunisia)" başlıklı analizi 16 Aralık 2013'te The German Marshall Fund of United States'de yayımlandı.

Türkiye'nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi

Direktör Fuat Keyman, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Türkiye’nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kalkınma Aktörleri ve Yükselen Pazarlar

Direktör Fuat Keyman ve Akademik ve İdari İşler Yöneticisi Onur Sazak'ın "Kalkınma Aktörleri ve Yükselen Pazarlar" başlıklı makalesi Aralık 2013'de TÜSİAD'da yayımlandı.

The ‘Kurdish Question' Revisited: Modernity, Nationalism, and Citizenship in Turkey

Fevzi Bilgin'in Ali Sarıhan ile birlikte yazdığı Understanding Turkey's Kurdish Question başlıklı kitap Haizran 2013'de Lexington Books tarafından yayımlandı. Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Umut Özkırımlı'nın "The ‘Kurdish Question’ Revisited: Modernity, Nationalism, and Citizenship in Turkey" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini (Transforming Turkey-EU Relations: Ground for Hope)" başlıklı politika notu Mart 2013'te Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey's New Constitution: Transformation, Democratization, and Living Together

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkey’s New Constitution: Transformation, Democratization, and Living Together" başlıklı makalesi 25 Temmuz 2012'de E-International Relations'de yayımlandı.

Turkey: An Emerging Hub of Globalization and Internationalist Humanitarian Actor?

Direktör Fuat Keyman ve Reşat Bayer'in "Turkey: An Emerging Hub of Globalization and Internationalist Humanitarian Actor?" başlıklı makalesi Şubat 2012'de Globalizations'de yayımlandı.

The Era of Dominant Party Politics

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Meltem Müftüler Baç'ın "The Era of Dominant Party Politics" başlıklı makalesi Ocak 2012'de Journal of Democracy'de yayımlandı.

Türkiye'de Demokrasi Algısı

Direktör Fuat Keyman and Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu'nun Türkiye’de Demokrasi Algısı başlıklı raporu Mayıs 2011'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu'nun kaleme aldığı Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey başlıklı kitap Nisan 2011'de University of Utah Press tarafından yayımlandı. 

A Tale of Ambiguity: Citizenship, Nationalism and Democracy in Turkey

Direktör Fuat Keyman ve Tuba Kancı'nın "A Tale of Ambiguity: Citizenship, Nationalism and Democracy in Turkey" başlıklı makalesi Ocak 2011'de Nations and Nationalism'de yayımlandı.

Kentler: Anadolu'nun Dönüşümü, Türkiye'nin Geleceği

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği  başlıklı kitap Şubat 2010'da Doğan Kitapları tarafından yayımlandı.

Turkey, Transformation and the Left Media

Direktör Fuat Keyman'ın "Turkey, Transformation and the Left Media" başlıklı makalesi Şubat 2011'da Turkish Studies'de yayımlandı.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations

Direktör Fuat Keyman ve Ziya Öniş'in kaleme aldığı Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations başlıklı kitap Ekim 2007'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. 

Mutsuz, Kaygılı, Güvensiz Güzel Ülkem

Direktör Fuat Keyman'ın "Mutsuz, Kaygılı, Güvensiz Güzel Ülkem" başlıklı yazısı 24 Nisan 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Muhalefeti Zorlayacak Üç Meydan Okuma

Direktör Fuat Keyman'ın "Muhalefeti Zorlayacak Üç Meydan Okuma" başlıklı yazısı 17 Nisan 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Ukrayna Savaşının Seçimlere Etkisi: Macaristan, Sırbistan, Fransa, Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "Ukrayna Savaşının Seçimlere Etkisi: Macaristan, Sırbistan, Fransa, Türkiye" başlıklı yazısı 10 Nisan 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

 

broadcast image

Ukrayna Savaşı: Jeopolitik Değişim, Yaşamsal Yıkım, Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "Ukrayna Savaşı: Jeopolitik Değişim, Yaşamsal Yıkım, Türkiye" başlıklı yazısı 3 Nisan 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Haysiyet, Yaşamdaşlık, Vatanseverlik

Direktör Fuat Keyman'ın "Haysiyet, Yaşamdaşlık, Vatanseverlik" başlıklı yazısı 27 Mart 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Adaletsizlik, Haysiyet Sorunu, Sabır

Direktör Fuat Keyman'ın "Adaletsizlik, Haysiyet Sorunu, Sabır" başlıklı yazısı 23 Mart 2022'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Seçim Sistemiyle Oynamak Seçim Kazandırır Mı?

Direktör Fuat Keyman'ın "Seçim Sistemiyle Oynamak Seçim Kazandırır Mı?" başlıklı yazısı 20 Mart 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Putin'in Savaşı Dünya ve Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "Putin’in Savaşı Dünya ve Türkiye" başlıklı yazısı 15 Mart 2022'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kürt Sorunu: Helâlleşme, Normalleşme, Eşit Vatandaşlık

Direktör Fuat Keyman'ın "Kürt Sorunu: Helâlleşme, Normalleşme, Eşit Vatandaşlık" başlıklı yazısı 13 Mart 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve İttifak Siyaseti

Direktör Fuat Keyman'ın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve İttifak Siyaseti" başlıklı yazısı 6 Mart 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Putin'in Savaşı: Yayılmacı Kurtarımcılık

Direktör Fuat Keyman'ın "Putin’in Savaşı: Yayılmacı Kurtarımcılık" başlıklı yazısı 27 Şubat 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Millet İttifakı, Vatanseverlik, İttifak Siyaseti

Direktör Fuat Keyman'ın "Millet İttifakı, Vatanseverlik, İttifak Siyaseti" başlıklı yazısı 20 Şubat 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Seçimler, İktidar Değişikliği ve Yeniden-Demokratikleşme

Direktör Fuat Keyman'ın "Seçimler, İktidar Değişikliği ve Yeniden-Demokratikleşme" başlıklı yazısı 13 Şubat 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Pargalı İbrahim Paşa, Devlet ve Dış Politika

Direktör Fuat Keyman'ın "Pargalı İbrahim Paşa, Devlet ve Dış Politika" başlıklı yazısı 8 Şubat 2022'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Mutluluk Ülkesinde Seçimler

Direktör Fuat Keyman'ın "Mutluluk Ülkesinde Seçimler" başlıklı yazısı 8 Şubat 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Gelecek Siyaseti

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Evren Balta'nın "Gelecek Siyaseti" başlıklı yazısı 6 Şubat 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Muhalefet seçimleri kazanabilir mi?

Direktör Fuat Keyman'ın "Muhalefet seçimleri kazanabilir mi?" başlıklı yazısı 30 Ocak 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İttifak Siyaseti

Direktör Fuat Keyman'ın "İttifak Siyaseti" başlıklı yazısı 25 Ocak 2022'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yeşiller Partisi niye engelleniyor ve Muhalefet ne yapmalı?

Direktör Fuat Keyman'ın "Yeşiller Partisi niye engelleniyor ve Muhalefet ne yapmalı?" başlıklı yazısı 23 Ocak 2022'de Politikyol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Hrant Dink'i anarken vicdanın sesinden öğrendiklerimiz

Direktör Fuat Keyman'ın "Hrant Dink'i anarken vicdanın sesinden öğrendiklerimiz" başlıklı yazısı 19 Ocak 2022'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kılıçdaroğlu'nu dinlerken

Direktör Fuat Keyman'ın "Kılıçdaroğlu’nu dinlerken" başlıklı yazısı 13 Ocak 2022'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

 

broadcast image

Dünyanın Güvenlik Riskleri, Türkiye'nin Dış Politika Arayışları

Direktör Fuat Keyman'ın "Dünyanın Güvenlik Riskleri, Türkiye’nin Dış Politika Arayışları" başlıklı yazısı 11 Ocak 2022'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Seçimler, yeniden demokratikleşme ve Büyük Millet İttifakı

Direktör Fuat Keyman'ın "Seçimler, yeniden demokratikleşme ve Büyük Millet İttifakı" başlıklı yazısı 9 Ocak 2022'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Zamir ve Yukarı Bakma

Direktör Fuat Keyman'ın "Zamir ve Yukarı Bakma" başlıklı yazısı 5 Ocak 2022'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Desmond Tutu, Helâlleşme ve Kürt Sorunu

Direktör Fuat Keyman'ın "Desmond Tutu, Helâlleşme ve Kürt Sorunu" başlıklı yazısı 2 Ocak 2022'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2022: Belirsizlik-Kaygı Sarmalı

Direktör Fuat Keyman'ın "2022: Belirsizlik-Kaygı Sarmalı" başlıklı yazısı 28 Aralık 2021'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İzmir: Demokrasi hayat tarzı olabilir mi?

Direktör Fuat Keyman'ın "İzmir: Demokrasi hayat tarzı olabilir mi?" başlıklı yazısı 26 Aralık 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Senaryolar

Direktör Fuat Keyman'ın "Senaryolar" başlıklı yazısı 19 Aralık 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kriz mi Yeninin İnşası mı?

Direktör Fuat Keyman'ın "Kriz mi Yeninin İnşası mı?" başlıklı yazısı 14 Aralık 2021'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Bir Muhalefet-İktidar Karşılaştırması

Direktör Fuat Keyman'ın "Bir Muhalefet-İktidar Karşılaştırması" başlıklı yazısı 12 Aralık 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Millet: İktidarın Sürekli Fakirleştirdiği Değerlisi

Direktör Fuat Keyman'ın "Millet: İktidarın Sürekli Fakirleştirdiği Değerlisi" başlıklı yazısı 5 Aralık 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Sultan ve Kraliçe

Direktör Fuat Keyman'ın "Sultan ve Kraliçe" başlıklı yazısı 28 Kasım 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Muhalefetin Türkiye'yi yönetme İddiası Güçleniyor mu?

Direktör Fuat Keyman'ın "Muhalefetin Türkiye'yi yönetme İddiası Güçleniyor mu?" başlıklı yazısı 21 Kasım 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yaklaşan Seçimler Niye Tarihi Önemde?

Direktör Fuat Keyman'ın "Yaklaşan Seçimler Niye Tarihi Önemde?" başlıklı yazısı 21 Kasım 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençler: Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Önemli Görülmüyor mu?

Direktör Fuat Keyman'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençler: Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Önemli Görülmüyor mu?" başlıklı yazısı 14 Kasım 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yaşamdaşlık: Başka Bir Türkiye ve Dünya Mümkün

Direktör Fuat Keyman'ın "Yaşamdaşlık: Başka Bir Türkiye ve Dünya Mümkün" başlıklı yazısı 7 Kasım 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kalamar Oyunu: Yaratıcı ve Etkili Bir Neoliberalizm Eleştirisi

Direktör Fuat Keyman'ın "Kalamar Oyunu: Yaratıcı ve Etkili Bir Neoliberalizm Eleştirisi" başlıklı yazısı 1 Kasım 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Atatürk Niye Bugün Hala Küresel-Vizyoner Lider Olarak Kabul Ediliyor?

Direktör Fuat Keyman'ın "Atatürk Niye Bugün Hala Küresel-Vizyoner Lider Olarak Kabul Ediliyor?" başlıklı yazısı 31 Ekim 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Küresel Isınma, İklim ve Yeşil Dönüşüm: Muhalefet Ne Yapmalı?

Direktör Fuat Keyman'ın "Küresel Isınma, İklim ve Yeşil Dönüşüm: Muhalefet Ne Yapmalı?" başlıklı yazısı 24 Ekim 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Milliyetçilik ve Vatanseverlik Ayrışırken: Atatürk Önce Vatansever Miydi?

Direktör Fuat Keyman'ın "Milliyetçilik ve Vatanseverlik Ayrışırken: Atatürk Önce Vatansever Miydi?" başlıklı yazısı 17 Ekim 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İkili Eleştiri: Yeniden Demokratikleşme Mümkün mü?

Direktör Fuat Keyman'ın "İkili Eleştiri: Yeniden Demokratikleşme Mümkün mü?" başlıklı yazısı 14 Ekim 2021'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kimlikler Türkiye'sinden “Değerler Türkiyesi”ne geçmek mümkün mü?

Direktör Fuat Keyman'ın "Kimlikler Türkiye’sinden “Değerler Türkiyesi”ne geçmek mümkün mü?" başlıklı yazısı 10 Ekim 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız. 

broadcast image

Kanada ve Almanya seçimleri: Alınacak Dersler

Direktör Fuat Keyman'ın "Kanada ve Almanya seçimleri: Alınacak Dersler" başlıklı yazısı 3 Ekim 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kürt Sorunu ve Çatışma Çözümü: CHP Oyunu Bozunca

Direktör Fuat Keyman'ın "Kürt Sorunu ve Çatışma Çözümü: CHP Oyunu Bozunca" başlıklı yazısı 26 Eylül 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İkili Eleştiri: Demokratik Laiklik Hayali

Direktör Fuat Keyman'ın "İkili Eleştiri: Demokratik Laiklik Hayali" başlıklı yazısı 25 Eylül 2021'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Laiklik ve demokrasi niye önemli?

Direktör Fuat Keyman'ın "Laiklik ve demokrasi niye önemli?" başlıklı yazısı 19 Eylül 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Başka bir Türkiye mümkün: Eskişehir

Direktör Fuat Keyman'ın "Başka bir Türkiye mümkün: Eskişehir" başlıklı yazısı 12 Eylül 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye İklim İktisadı Çalıştayı - "Türkiye'nin Yeşil Dönüşümü: Modeller ve Patikalar"

2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Ahmet Atıl Aşıcı'nın araştırma projesi kapsamında İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen "Türkiye İklim İktisadı Çalıştayı - Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü: Modeller ve Patikalar" başlıklı çalıştay 25 Ekim'de gerçekleşti.

Programa erişmek için buraya tıklayınız.

Biyografilere erişmek için buraya tıklayınız.

Özetlere erişmek için buraya tıklayınız.

 

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

18 Ekim 2021

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Squid Game ve Düşündürdükleri

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

Eşikteki Türkiye

12 Ekim 2021

Salgın ve Toplum - "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

6 Ekim 2021

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

16 Eylül 2021

Üç kriz, iki Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "Üç kriz, iki Türkiye" başlıklı yazısı 5 Eylül 2021'de PolitikYol'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yeşiller Partisi: Türkiye'nin Gereksinimi

Direktör Fuat Keyman'ın "Yeşiller Partisi: Türkiye'nin Gereksinimi" başlıklı yazısı 30 Temmuz 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye'nin 'Stratejik Otonomi' Arayışında Sona mı Gelindi?

Direktör Fuat Keyman ve Galip Dalay'ın "Türkiye’nin 'Stratejik Otonomi' Arayışında Sona mı Gelindi? (Has Turkey’s Quest for 'Strategic Autonomy' Run its Course?)" başlıklı yazısı 23 Temmuz 2021'de GMF'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu

İPM, İNGEV işbirliği ile İGE/SKA Büyükşehirler Deneyim Paylaşım Platformu’nu kurdu. Platformun açılışı 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde "SKA'lar Yerelleşiyor" ismiyle uluslararası bir konferansla gerçekleşti. Platform, belediyelerin Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) hayata geçirmeleri için geniş bir ortam bulmayı hedefliyor.

Etkinliğin ilk gününe UNDP Türkiye, UCLG-MEWA, EBRD Türkiye, Dünya Bankası Türkiye, Mannheim Belediyesi ve Barselona Belediyesi temsilcileri ile STK'lar, özel sektör, akademi ve SKA'lar üzerinde çalışan kamu kurumları katıldı. Kentleşmedeki yeni eğilimler, SKA'ların şehirler için amacı ve kapsamı ve Mannheim ve Barselona'da gerçekleşen iyi örnek uygulamaları tartışıldı. 

İkinci güne, SKA'ların yerelleştirilmesi konusunda belediyelerin iyi örnek uygulamalarını tartışmak üzere 10 Büyükşehir Belediyesi katıldı. Bu belediyeler ayrıca İNGEV'in İnsani Gelişme Endeksi-Büyükşehirler/İlçeler raporunda daha yüksek yerlere sahip olan belediyeler oldu."

Programa ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Sezon Finali: AB Zirvesi ve Türkiye"

29 June 2021

Salgın ve Toplum - "Siyaseti Nasıl Okumalıyız: Demokrasi, Yönetim, Devlet"

22 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "NATO Zirvesi Işığında Biden-Erdoğan Görüşmesi"

15 Haziran 2021

Bekir Ağırdır ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye'de Muhalefet Ne Durumda?

Salgın ve Toplum - "Popüler Kültür, Toplum ve Siyaset"

1 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "İslamcılık, Sağ Düşünce ve Tarih Savaşları"

25 Mayıs 2021

Rıdvan Akın ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

19 Mayıs Vesilesiyle Atatürk'ü Anmak

Salgın ve Toplum - "Fatih Sultan Mehmet'ten Hannah Arendt'e: Devlet, Yönetim, Muhalefet"

4 Mayıs 2021

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

27 Nisan 2021

Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Ukrayna-Rusya Krizi Bağlamında Türkiye-AB-Rusya İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Suriyeliler: Olgular, Algılar ve Yönetişim"

20 Nisan 2021

Salgın ve Toplum - "Devleti Düşünmek II: Tarih, Siyasal Kuram ve Ahlak"

13 Nisan 2021

Galip Dalay ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Türkiye'nin Batı İkilemi

Türkiye ve Ötesinde Anayasacılık ve Demokrasi

8 Nisan 2021

Salgın ve Toplum - "AB Zirvesi Sonrası"

30 Mart 2021

Ayşe Köse Badur ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Kentlerin Türkiyesi ve Yeni Yerellik

Salgın ve Toplum - "Türkiye-AB İlişkileri ve Yeşil Mutabakat"

16 Mart 2021

Salgın ve Toplum - "Y ve Z Kuşakları: Korona Günlerinde Gençlik"

2 Mart 2021

Mutsuz, Adaletsiz, Güvensiz Türkiye

Direktör Fuat Keyman’ın "Mutsuz, Adaletsiz, Güvensiz Türkiye" başlıklı yazısı 23 Şubat 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Salgın ve Toplum - "1921 Anayasası'nın 100. Yılı ve Yeni Anayasa Tartışmaları"

16 Şubat 2021

Ergün Özbudun ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Yeni Anayasa Gündemi

Salgın ve Toplum - "Devlet"i Çalışmak: Sınıflar, Kurumlar, Toplum

9 Şubat 2021

Salgın ve Toplum - "Antroposen"

2 Şubat 2021

Fuat Keyman ve Özgür Ünlühisarcıklı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri"

19 Ocak 2021

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

2021'e Dair Olasılıklar ve Beklentiler

2021'de Nasıl bir Dünya; Nasıl bir Türkiye?

Direktör Fuat Keyman'ın "2021’de Nasıl bir Dünya; Nasıl bir Türkiye?" başlıklı yazısı 5 Ocak 2021'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız

broadcast image

Psikolojinin Yükselişi: Yıkıcı Kutuplaşma, Kaygı ve Endişeli Vatandaşlar

Direktör Fuat Keyman’ın "Psikolojinin Yükselişi: Yıkıcı Kutuplaşma, Kaygı ve Endişeli Vatandaşlar" başlıklı yazısı 16 Aralık 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Bir Başkadır

Direktör Fuat Keyman'ın "Bir Başkadır" başlıklı yazısı 22 Kasım 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Yeni Yerellik ve Türkiye'de ‘Yeniden Demokratikleşme' Olasılığı

Direktör Fuat Keyman'ın "Yeni Yerellik ve Türkiye’de ‘Yeniden Demokratikleşme’ Olasılığı" başlıklı yazısı 30 Ekim 2020'de Karar'da yayımlandı.

broadcast image

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?
 

Salgın ve Toplum - "Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi"

29 Aralık 2020

Salgın ve Toplum Özel Yayın - "COVID-19 ve Aşılar: Beklentiler ve Gerçekler"

26 Aralık 2020

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Biden Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri

Salgın ve Toplum - "Irkçılık Niye Bitmiyor?"

15 Aralık 2020

Salgın ve Toplum - "Psikoloji Kıyıya Vurunca"

1 Aralık 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

"Bir Başkadır": Kesişen Dünyalar ve Kutuplaşma

Salgın ve Toplum - “Yeni Yerellik: Tarım, Çatışma Çözümü ve Kentler”

17 Kasım 2020

Salgın ve Toplum - "Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi"

10 Kasım 2020

Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Atatürk'ü Anmak Üzerine

Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin “Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World by Charles Kupchan” başlıklı webinarı Charles Kupchan, Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Soli Özel'in katılımıyla 6 Kasım 2020'de gerçekleşti.

 

Rapor Sunumu: İklim Değişikliği Bağlamında Tarımda Dönüşümün Politik Ekolojisi

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin “İklim Değişikliği Bağlamında Tarımda Dönüşümün Politik Ekolojisi” başlıklı rapor sunumu webinarı Fuat Keyman, Fikret Adaman ve Zafer Yenal'ın katılımıyla 6 Kasım 2020'de gerçekleşti.

 

Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Bir Fikir ve Yönetim olarak Cumhuriyet

Fuat Keyman, Pankaj Mishra ve Yusuf Leblebici ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Anxiety, Anger and Hope: A Critical Look at the Post-Corona World

Salgın ve Toplum - "Amerikan Seçimleri"

3 Kasım 2020

Salgın ve Toplum - "Cumhuriyet, Batılılaşma ve Ulus Devlet"

27 Ekim 2020

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya: Jeopolitiğin Geri Dönüşü

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları

İstanbul Politikalar Merkezi ve Denge ve Denetleme Ağı'nın düzenlediği “Anadolu Siyasi Tarihinde Denge ve Denetleme Tartışmaları: Dünya Tarihi Perspektifi & Mutlak İktidarın Kısıtlanması Bağlamında Avrupa ve Asya’nın Entelektüel, Siyasi ve İktisadi Dinamikleri” webinarı, Fuat Keyman, Evrim Binbaş, Huricihan İslamoğlu'nun katılımı ve Onur Kalkan’ın moderatörlüğü ile 10 Eylül’de gerçekleşti.

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye

Fuat Keyman, Bekir Ağırdır ve Hayriye Ataş ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Türkiye'de Demokrasi Algısı

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Sivil Toplum, Kooperatifler, Yeni Yerellik”

20 Temmuz 2020

Neoliberalizme Karşı 'Yeni Yerellik': Sekiz Kentin Hikâyesi

Direktör Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar başlıklı kitap, Beyza Ertem'in "Neoliberalizme Karşı 'Yeni Yerellik': Sekiz Kentin Hikâyesi" başlıklı yazısı ile 9 Temmuz 2020'de GazeteDuvar'da tanıtıldı.

Yazıyı okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Fuat Keyman ve Feyzi Baban ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Post-Korona Dünyada Milliyetçilik, Vatanseverlik ve Kozmopolitlik

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “İdlib'den Libya'ya: Batı-Avrasya Sarkacında Türk Dış Politikası”

29 Haziran 2020

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Dijitalleşen Post-Korona Dünyada Potansiyeller ve Riskler”

22 Haziran 2020

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Post-Korona Dünya Düzeni: Adalet, Eşitlik ve Temel Özgürlükler”

15 Haziran 2020

Fuat Keyman ve Feyzi Baban ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Amerika'dan Çıkarılacak Dersler: Demokrasi, Özgürlük, Eşitsizlik

Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Amerika Yanıyor: Irkçılık, İşsizlik, Kutuplaşma” webinarı, Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu, UCLA Öğretim Üyesi Erdem İlter, Direktör Fuat Keyman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in katılımıyla 4 Haziran 2020'de gerçekleşti.

Amerika'nın Karanlık Yüzü: Irkçılık, Eşitsizlik, İkinci Sınıf Vatandaşlık

Direktör Fuat Keyman’ın “Amerika’nın Karanlık Yüzü: Irkçılık, Eşitsizlik, İkinci Sınıf Vatandaşlık” başlıklı yazısı 2 Haziran 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Post-Korona Türkiye ve Siyasette Değişim

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Türkiye ve Siyasette Değişim” başlıklı yazısı 27 Mayıs 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Post-Korona Dünya: Siyasetin Değişen Parametreleri ve Türkiye

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Dünya: Siyasetin Değişen Parametreleri ve Türkiye” başlıklı yazısı 12 Mayıs 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Post-Korona Dünya: Amerika'nın Küresel Liderliğinin Sonu Mu?

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Dünya: Amerika’nın Küresel Liderliğinin Sonu Mu?” başlıklı yazısı 26 Nisan 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandeminin Ekonomi Politiği"

1 Haziran 2020

Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Post-Korona Dünyada Çatışma Çözümü, Suriye ve İdlib” webinarı, Kıdemli Uzman Bülent Aras, Direktör Fuat Keyman, Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Şaban Kardaş’ın katılımıyla 27 Mayıs 2020'de gerçekleşti.

Fuat Keyman ve Nebi Sümer ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Salgın Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak

Fuat Keyman ve Atila Eralp ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Korona Sonrası Dünyada Çok Taraflılık

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Korona Sonrası Sosyal Adalet: Mülteciler, Mevsimlik İşçiler ve İşsizler"

11 Mayıs 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Pandemi Döneminde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak"

27 Nisan 2020

Post-Korona Dünya: Toplumsal Uyum ve Ahlaki Benlik-Erdemli Vatandaşlık

Direktör Fuat Keyman’ın “Post-Korona Dünya: Toplumsal Uyum ve Ahlaki Benlik-Erdemli Vatandaşlık” başlıklı yazısı 21 Nisan 2020'de Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Küreselleşme ve Dünya Düzeni: Devlet, Ekonomi, Kimlik"

20 Nisan 2020

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

13 Nisan 2020

Fuat Keyman ve Evren Balta ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Küresel Salgın Döneminde Tedirginlik

Korona Pandemisi Ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?

Direktör Fuat Keyman’ın “Korona Pandemisi Ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?” başlıklı yazısı 3 Nisan 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Atatürk-Lenin'den Erdoğan-Putin'e Türkiye-Rusya İlişkileri

Direktör Fuat Keyman'ın "Atatürk-Lenin’den Erdoğan-Putin’e Türkiye-Rusya İlişkileri" başlıklı yazısı 11 Mart 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Dış Politikada Esnek İttifak Dönemi

Direktör Fuat Keyman'ın "Dış Politikada Esnek İttifak Dönemi" başlıklı yazısı 5 Şubat 2020'de Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2020'lerde Küreselleşen Dünya ve Türkiye

Direktör Fuat Keyman'ın "2020’lerde Küreselleşen Dünya ve Türkiye" başlıklı yazısı 22 Ocak 2020'de UİK Panorama'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kent Bölge: Kalkınma ve Büyümede Yeni Bakış Açısı

Kent Bölge: Kalkınma ve Büyümede Yeni Bakış Açısı TURKONFED BIZ Dergisinde yayımlandı.

broadcast image

Devlet, Ekonomi, Demokrasi: Nasıl bir Yeni Hikaye?

Direktör Fuat Keyman'ın "Devlet, Ekonomi, Demokrasi: Nasıl bir Yeni Hikaye?" başlıklı yazısı 22 Kasım 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

‘Pax Russica': Çatışma-sonrası döneme geçerken Suriye denklemi

Direktör Fuat Keyman'ın "‘Pax Russica’: Çatışma-sonrası döneme geçerken Suriye denklemi" başlıklı yazısı 30 Ekim 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Barış Pınarı: ‘Ofansif realizm' Başarılı Olabilir mi?

Direktör Fuat Keyman'ın "Barış Pınarı: ‘Ofansif realizm’ başarılı olabilir mi?" başlıklı yazısı 14 Ekim 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Vatanseverlik Bugün: Milliyetçi Olmadan Vatansever Olmak Mümkün mü?

Direktör Fuat Keyman'ın "Vatanseverlik Bugün: Milliyetçi Olmadan Vatansever Olmak Mümkün mü?" başlıklı yazısı 12 Eylül 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İstanbul Seçimleri Kaygılı Orta Sınıflar Türkiye'nin Geleceği

Direktör Fuat Keyman'ın "İstanbul Seçimleri Kaygılı Orta Sınıflar Türkiye’nin Geleceği" başlıklı yazısı 24 Mayıs 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.  

broadcast image

Yerel Seçim Nasıl Okunmalı?

Direktör Fuat Keyman'ın "Yerel Seçim Nasıl Okunmalı?" başlıklı yazısı 5 Nisan 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

‘Trump faktörü' ‘Esnek ittifaklar' Türkiye-Batı ilişkileri

Direktör Fuat Keyman'ın "‘Trump faktörü’ ‘Esnek ittifaklar’ Türkiye-Batı ilişkileri" başlıklı yazısı 21 Mart 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Türkiye-ABD İlişkilerinde Kriz Washington'da Ne Konuşuluyor?

Direktör Fuat Keyman'ın "Türkiye-ABD İlişkilerinde Kriz Washington’da Ne Konuşuluyor? " başlıklı yazısı 18 Mart 2019'da Karar'da yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

TURKONFED BIZ Dergisi

Çağın Yeni Gücü Kentler dosyası ile TURKONFED BIZ Dergisi 15. sayısı röportajı yayımlandı.

Okumak için tıklayın.

broadcast image

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, 9 Haziran 2016 Perşembe günü Cezayir Restoran'da gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik- Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları

Bu panel, kamusal alanda camiler ve İslam üzerine yapılan etkinlik serilerinin ikincisidir. İlk panelde Kamusal alanda İnanç ve Estetik temasını Avrupa ve Türkiye’deki cami mimarisi etrafında tartıştık.

Bu panel farklı sosyal bilimlerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek cami ve kamusal arasında bir dizi mesele üzerine tartışma ortamı oluşturmayı hedefledi. 

Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve The Van Leer Jerusalem Enstitüsü, the Jewish Museum Berlin işbirliğiyle,  “A Shared Perspective of Jews and Muslims for Europe” başlıklı çalışma grubunun "Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma (Reconceptualizing Religious Norms, Rights and Practices of Muslims and Jews in Europe)" başlıklı ikinci toplantısı 20 Ocak 2015’te Berlin’de düzenlendi.

Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye'nin Avrupa'daki Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Birliği ve Küresel Araştırma Merkezi 18 Kasım 2014, Salı günü,  TOBB-ETÜ Sosyal Tesisler’de “Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği” başlıklı bir açık oturum düzenledi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. 

 

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

Fuat Keyman ve Mustafa Kutlay ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Türk Dış Politikasının Stratejik Otonomi Tercihi'' başlıklı bölümüne Fuat Keyman ve Mustafa Kutlay katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

14 Mayıs - 31 Mart döneminde İstanbul Seçim Coğrafyasında Değişimler

İPM'nin düzenlediği ''14 Mayıs - 31 Mart döneminde İstanbul Seçim Coğrafyasında Değişimler'' etkinliği Murat Güvenç'in katılımıyla İPM'de 7 Mayıs'ta gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Fuat Keyman ve Emre Erdoğan ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Yerel Seçimlere Doğru Son Viraj: Kim Önde?'' başlıklı bölümüne Fuat Keyman ve Emre Erdoğan katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Stratejik Özerklik Arayışı: Orta Doğu ve Karadeniz Bölgesinden Perspektifler

İPM'nin düzenlediği ''Türkiye'nin Stratejik Özerklik Arayışı: Orta Doğu ve Karadeniz Bölgesinden Perspektifler'' isimli panel, Fuat Keyman, Amnon Aran ve Mustafa Kutlay'ın katılımıyla ve Pelin Oğuz'un moderatörlüğünde 1 Mart'ta İPM'de gerçekleşti.

İstanbul'u Edebiyatla Okumak 10 - Tarih Yazımı Malzemesi Olarak Kemal Tahir'in İstanbul'u

İPM'nin düzenlediği ''İstanbul'u Edebiyatla Okumak: Tarih Yazımı Malzemesi Olarak Kemal Tahir'in İstanbul'u'' etkinliği Elçin Arabacı'nın katılımıyla ve Seval Şahin'in moderatörlüğünde İPM'de 26 Şubat'ta gerçekleşti.

2024'te Karadeniz Güvenliğine İlişkin Yeni Beklentiler

"2024'te Karadeniz Güvenliğinde Yeni Beklentiler" isimli panel, İPM ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 20 Şubat'ta İPM'de gerçekleşti.

Nasıl Bir Kent? - Müşterekler ve Bir Arada Yaşam

İPM'nin düzenlediği ''Nasıl Bir Kent? - Müşterekler ve Bir Arada Yaşam'' etkinliği Fikret Adaman, Begüm Özden Fırat ve Ferhat Kentel'in katılımıyla ve Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğünde 20 Şubat'ta İPM'de gerçekleşti.

Fuat Keyman ve Nebi Sümer ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti ve Ömer, Türkiye'yi Nasıl Tarif Ediyor?'' başlıklı bölümüne Fuat Keyman ve Nebi Sümer katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Tarladan Sofraya: Yemek, Kültür ve Siyaset Söyleşileri - Şehirde Tarla, Tostta Avokado

İPM'nin düzenlediği ''Tarladan Sofraya - Yemek, Kültür ve Siyaset Söyleşileri- Şehirde Tarla, Tostta Avokado'' etkinliği Baran Karsak, Bediz Yılmaz ve Fatih Tatari'nin katılımıyla ve Zafer Yenal'ın moderatörlüğünde 13 Şubat'ta İPM'de gerçekleşti.

Nasıl Bir Kent? Yerel Demokrasi ve Kapsayıcılık

İPM'nin düzenlediği ''Nasıl Bir Kent? - Yerel Demokrasi ve Kapsayıcılık'' etkinliği Fuat Keyman, Pınar Uyan Semerci ve Koray Velibeyoğlu'nun katılımı ve Murad Tiryakioğlu'nun moderatörlüğünde 30 Ocak'ta İPM'de gerçekleşti.

Özerklik ve İhtilaf - Türkiye, Rusya ve Batı Ülkeleri

The Fletcher School - Rusya ve Avrasya Programı, ''Türkiye'nin Batı ve Rusya ile ilişkileri'' konulu paneli 23 Ocak 2024 tarihinde ABD'deki Fletcher School'da   düzenledi. Panelistler arasında İstanbul Politikalar Merkezi'nden Fuat Keyman, Atila Eralp ve Senem Aydın-Düzgit yer aldı. Söyleşinin moderatörlüğünü Fletcher Rusya ve Avrasya Programı'ndan misafir akademisyen Özgür Özkan üstlendi.

Türkiye ve Batı: Değişen Küresel Düzende Özerklik ve İhtilaf

Harvard Üniversitesi Minda de Gunzburg Avrupa Çalışmaları Merkezi, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Fuat Keyman ve Andrew O'Donohue'nin panelist, Lenore Martin'in ise oturum başkanı olarak katıldığı "Türkiye ve Batı: Değişen Küresel Düzende Özerklik ve İhtilaf" başlıklı bir panel düzenledi. Panel, 22 Ocak 2024 tarihinde ABD'de Harvard Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Değişen Küresel Dünyada Seçim Sonrası Türkiye

Dünya Bankası ve IMF Türkiye Çalışanlar Birliği (WITSA)'nin düzenlediği, Atila Eralp ve Fuat Keyman'ın konuşmacı ve Serdar Yılmaz'ın (WITSA Yönetişim Küresel Uygulama Müdürü) moderatör olarak katıldığı "Değişen Küresel Dünyada Seçim Sonrası Türkiye" konulu panel 18 Ocak 2024'te ABD'de gerçekleşti.

İstanbul'u Edebiyatla Okumak 9 – Refik Halid'in Uzun Hasretin Ardından Kavuştuğu İstanbul

İPM'nin düzenlediği ''İstanbul'u Edebiyatla Okumak – Refik Halid'in Uzun Hasretin Ardından Kavuştuğu İstanbul'' etkinliği Tuncay Birkan'nın katılımıyla ve Seval Şahin'in moderatörlüğünde 15 Ocak'ta İPM'de gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı bölümüne Ümit Şahin, Ebru Voyvoda, Alkım Bağ Güllü, Hayriye Ataş, Nebi Sümer, Kamil Yılmaz, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İstanbul'u Edebiyatla Okumak 8 - Zevk ile Sefaletin Birleştiği Yer: Emine Semiye'nin İstanbul'u

İPM'nin düzenlediği ''İstanbul'u Edebiyatla Okumak – Zevk ve Sefaletin Birleştiği Yer: Emine Semiye'nin İstanbul'u'' etkinliği Dr. Tuğba Sivri'nin katılımı ve Seval Şahin'in moderatörlüğünde 18 Aralık'ta İPM'de gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?''

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İstanbul'u Edebiyatla Okumak 7 - İstanbul'un Altını Üstüne Getirmek: Peyami Safa'dan Server Bedi'ye

İPM'nin düzenlediği ''İstanbul'u Edebiyatla Okumak - İstanbul'un Altını Üstüne Getirmek: Peyami Safa'dan Server Bedi'ye'' etkinliği Seda Yücekurt Ünlü'nün katılımı ve Seval Şahin'in moderatörlüğünde İPM'de 27 Kasım'da gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay ve Fuat Keyman ile ''Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?''

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur ile Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk'ü Anmak'' başlıklı bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

''Uluslararası İlişkilerde Arktik''

''Uluslararası İlişkilerde Arktik'' başlıklı kitabın tanıtım etkinliği 9 Kasım'da Karaköy'deki İstanbul Politikalar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

“A Companion to Modern Turkey's Centennial: Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923”

“A Companion to Modern Turkey's Centennial: Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923” başlıklı kitabın tanıtım etkinliği Karaköy'deki İstanbul Politikalar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Fuat Keyman ve Banu Turnaoğlu ile "Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?"

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye" başlıklı bölümüne Fuat Keyman ve Banu Turnaoğlu katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İstanbul'u Edebiyatla Okumak 6 - İstanbul'da Birleşmek: Gülten Akın'ın Sıkılı Yumruğu

İPM'nin düzenlediği ''İstanbul'u Edebiyatla Okumak – İstanbul'da Birleşmek: Gülten Akın'ın Sıkılı Yumruğu'' etkinliği Hasan Turgut'un katılımıyla ve Seval Şahin'in moderatörlüğünde 16 Ekim'de İPM'de gerçekleşti.

Fuat Keyman, Hatem Ete, Senem Aydın-Düzgit ve Galip Dalay ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 145. bölümüne Fuat Keyman, Hatem Ete, Senem Aydın-Düzgit ve Galip Dalay katıldı.

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''İklim, dev(let)ler ve politikalar'' başlıklı 146. bölümüne Fuat Keyman ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 144. bölümüne Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Jeopolitik Zorlukların Ortasında Türkiye'deki Seçimler - AB-Türkiye İlişkileri Nasıl Yeniden Başlatılabilir?

Girişim'in düzenlediği ''Jeopolitik Zorlukların Ortasında Türkiye'deki Seçimler - AB-Türkiye İlişkileri Nasıl Yeniden Başlatılabilir?'' paneli Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde ve Funda Tekin, Fuat Keyman, Alkım Bağ Güllü, Çiğdem Nas, Wolfgang Wessels ve Ümit Şahin'in katılımıyla İPM'de 8 Haziran'da gerçekleşti.

Hatem Ete, Galip Dalay ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 140. bölümüne Hatem Ete, Galip Dalay ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Kitap Tanıtımı: Democracy or Authoritarianism - Islamist Governments in Turkey, Egypt, and Tunisia

İPM'nin düzenlediği ''Democracy or Authoritarianism - Islamist Governments in Turkey, Egypt, and Tunisia'' isimli kitap tanıtımı Şebnem Gümüşçü ve Fuat Keyman'ın katılımıyla Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde İPM'de 23 Mayıs'ta gerçekleşti.

Fuat Keyman ve Hatem Ete ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''İlk Tur Seçimlerin Ardından'' başlıklı 138. bölümüne Fuat Keyman ve Hatem Ete katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji, Denge ve Denetleme

İPM'nin düzenlediği ''2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji, Denge ve Denetleme'' etkinliği Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz'ın katılımıyla İPM'de 11 Mayıs'ta gerçekleşti.

İPM Uzmanları ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''2023 Seçimleri Arifesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme'' başlıklı 137. bölümüne Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 136. bölümüne Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Gıdanın Politik Ekolojisi Kitap Tanıtımı ve Seçime Giden Yolda Gıda Politikalarını Tartışmak

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Fikret Adaman tarafından düzenlenen ''Gıdanın Politik Ekolojisi Kitap Tanıtımı ve Seçime Giden Yolda Gıda Politikalarını Tartışmak'' başlıklı toplantı, İPM Direktörü Fuat Keyman ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Zafer Yenal'ın katılımıyla 13 Nisan'da İPM’de gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 132. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman, Kemal Vural Tarlan ve Feyzi Baban ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Deprem Sonrası Hatay ve Gaziantep'ten İzlenimler'' başlıklı 129. bölümüne Fuat Keyman, Kemal Vural Tarlan ve Feyzi Baban katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Nebi Sümer ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Deprem, Sivil Toplum, Psikoloji' başlıklı 126. bölümüne Nebi Sümer ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 125. bölümüne Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Büyükşehir Belediyelerinde İyi Yönetişim ve Sivil Toplum

İPM, Argüden Yönetişim Akademisi, İstanbul Kent Konseyi ve DDA'nın düzenlediği ''Büyükşehir Belediyelerinde İyi Yönetişim ve Sivil Toplum'' paneli Fuat Keyman, Yılmaz Argüden, İnan İzci, Merve Ateş, Bekir Ağırdır, Tülin Hadi ve Hayriye Ataş'ın katılımıyla İPM'de 9 Ocak'ta gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 122. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Kitap Tanıtımı: Before the West: The Rise and Fall of Eastern World Orders

İPM'nin düzenlediği ''Before the West: The Rise and Fall of Eastern World Orders'' isimli kitap tanıtımı Ayşe Zarakol, Fuat Keyman ve Senem Aydın-Düzgit'in katılımıyla İPM'de 13 Aralık'ta gerçekleşti.

Ahmet İlyas ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Kadim Kentler: Urfa'' başlıklı 118. bölümüne Ahmet İlyas ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği Rapor Sunumu

İPM, İKV ve TEPAV’ın işbirliği ve CATS desteğiyle gerçekleşen ''Küresel Sorunları Yerel İşbirlikleriyle Aşmak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği'' raporlarının sunumu Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde Ayşe Köse Badur, Asmin Kavas ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla İPM'de 5 Aralık'ta gerçekleşti.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 117. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği “Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri” isimli panel İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit'in açış konuşması ve İPM Direktörü Fuat Keyman'ın moderatörlüğünde 2010-2012 Dönemi Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Özcan Mutlu'nun katılımıyla İPM'de 28 Kasım'da gerçekleşti.

Eşikteki Türkiye 10

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin onuncu buluşması Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel, Fuat Keyman ve Pelin Oğuz'un katılımıyla Limak Ambassadore Hotel'de 25 Kasım'da gerçekleşti.

Fuat Keyman ve Bertil Emrah Oder ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Atatürk'ü Anmak ve Anlamak'' başlıklı 114. bölümüne Fuat Keyman ve Bertil Emrah Oder katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Eşikteki Türkiye'' başlıklı 113. bölümüne Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Kitap Tanıtımı: Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar

İPM'nin düzenlediği ''Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar'' isimli kitap tanıtımı Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Fuat Keyman, İlker Aytürk ve Berk Esen'in katılımıyla İPM'de 1 Kasım'da gerçekleşti.

İstanbul'un Kalbinde Bilim Konuşmaları: Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Nasıl Daha İyi ve Güzel Bir Dünya Yaratabiliriz?

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen ''İstanbul'un Kalbinde Bilim Konuşmaları: Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılında Nasıl Daha İyi ve Güzel Bir Dünya Yaratabiliriz?'' etkinliği Fuat Keyman'ın katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu'nda saat 17:00'de 21 Ekim'de gerçekleşti.

Eşikteki Türkiye 9

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin dokuzuncu buluşması Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel ve Fuat Keyman'ın katılımıyla BAYETAV'da 17 Ekim'de gerçekleşti.

 

Kitap Tanıtımı: Salgın, İklim, Toplum - Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?

İPM'nin düzenlediği ''Salgın, İklim, Toplum - Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?'' isimli kitap tanıtımı Fuat Keyman, Ayşe Köse Badur, Selim Badur, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin ve Nebi Sümer'in katılımıyla İPM Karaköy'de 14 Ekim'de gerçekleşti.

Modüler OHAL Rejimlerinin Küresel Yükselişi: Türkiye ve Ötesi

İPM'nin düzenlediği ''Modüler OHAL Rejimlerinin Küresel Yükselişi: Türkiye ve Ötesi'' paneli Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde ve Fuat Keyman, Alper Kaliber, İlhan Uzgel ve Başak Alpan'ın katılımıyla İPM Karaköy'de 14 Ekim'de gerçekleştirildi.

Fuat Keyman ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "'2023 Hangi Açılardan Önemli?" başlıklı 110. bölümüne Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

ActHuman V - ''Prekarya ve Toplumsal Güvence'' Raporu Lansmanı

İPM ve İNGEV işbirliğinde yürütülen ActHuman V projesinin ''Prekarya ve Toplumsal Güvence'' raporunun lansmanı 12 Ekim'de gerçekleşti.

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı

İPM ve Girişim'in ortaklığında Alman parlamenterlerle düzenlenen ''Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı'' Fuat Keyman, Anne Duncker, Jannes Tessman, Atila Eralp, Özcan Mutlu ve Ebru Voyvoda'nın katılımıyla İPM'de 6 Ekim'de gerçekleşti.

Sezon Finali: Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının sezon finali olan "Siyaset, Ekonomi, İklim, Kent Çalışmaları: Ne Görüyoruz?" başlıklı 109. bölümüne Evren Balta, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Ayşe Köse Badur, Nebi Sümer, Atila Eralp, Hatem Ete, Kamil Yılmaz ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

ActHuman V - ''Prekarya ve Toplumsal Güvence'' Çalıştayı

İPM ve İNGEV işbirliğinde yürütülen ActHuman V projesinin ''Prekarya: Sürdürülebilir Kalkınma için Toplumsal Güvence'' çalıştayı 9 Haziran'da gerçekleşti.

 

Fikret Adaman ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi" başlıklı 107. bölümüne Fikret Adaman ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Avrupa'nın/AB'nin Geleceği: Kurumlar, Yönetişim ve Stratejiler

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği “Avrupa'nın Geleceği/AB: Kurumlar, Yönetişim ve Stratejiler” başlıklı panelde 2022 Mercator-IPC Senior Fellow Andreas Nick ve IPC Senior Scholar ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler-Baç konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise IPC Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal İşler ve Sosyal Etki Başkan Yardımcısı Fuat Keyman yaptı. Panel, Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu'nda 23 Mayıs'ta gerçekleşti.

 

 

Zararlı Kutuplaşmayı Aşmak ve Demokrasiyi Korumak

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen ''Zararlı Kutuplaşmayı Aşmak ve Demokrasiyi Korumak'' (Overcoming Pernicious Polarization and Protecting Democracy) toplantısı Fuat Keyman'ın açış konuşması ve Jennifer McCoy'un katılımıyla İstanbul Politikalar Merkezi Karaköy'de 16 Mayıs'ta gerçekleşti.

 

Kitap Tanıtımı: Almanya Nasıl Vatan Oldu? Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. Yılı

2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Özcan Mutlu tarafından yazılan Almanya Nasıl Vatan Oldu? Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. Yılı​ kitabının tanıtımı 13 Mayıs 2022’de gerçekleşti.

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin 10. Yıldönümü

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin 10. yıldönümü kutlama etkinliği Sakıp Sabancı Müzesi’nde 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Araştırmacılarımızla geçirdiğimiz son on yılımızı anlatan videoya erişmek için buraya tıklayınız.

Eşikteki Türkiye 8

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin sekizinci webinarı Senem Aydın-Düzgit, Hatem Ete, Ferhat Kentel ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 10 Mayıs'ta gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Üçüncü Dünya Savaşı mı? Kıyamet mi?" başlıklı 102. bölümüne Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum Özel Yayın - "Küresel Isınma - Küresel İkaz"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için 26 Nisan 2022, Salı saat 15.00'te Fuat Keyman ve Murat Germen'in katılımıyla, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ortaklığında düzenlediğimiz "Küresel İkaz - Küresel Isınma" isimli Salgın ve Toplum webinarının üçüncü özel yayını gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Feyzi Baban ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Savaş, Kırılgan Gruplar ve Güvencesizlik - Ukraynalı Mültecilerin Yaşadıkları" başlıklı 100. bölümüne Feyzi Baban ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Eşikteki Türkiye 7

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin yedinci webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 5 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Nilgün Arısan-Eralp ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Jeopolitik Çalkantı Döneminde Türkiye-Almanya-AB İlişkileri " başlıklı 98. bölümüne Nilgün Arısan-Eralp ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

 

Rapor Lansmanı: Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığı kapsamında Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Fikret Adaman tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi” raporunun başlıca bulguları araştırmacı ve yazar ekibi tarafından 28 Mart'ta gerçekleşen toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Raporda, Türkiye ve dünyada daha iyi bir gıda sisteminin nasıl olabileceği ele alınıyor.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

 

Salgın ve Toplum - "Jeopolitik Çalkantı Döneminde Türkiye-Almanya-AB İlişkileri"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Jeopolitik Çalkantı Döneminde Türkiye-Almanya-AB İlişkileri" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Fuat Keyman ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 22 Mart'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Habibe Özdal ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Rusya-Ukrayna Savaşı" başlıklı 95. bölümüne Habibe Özdal ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Eşikteki Türkiye 6

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin altıncı webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 1 Mart'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Gelecek Siyaseti" başlıklı 92. bölümüne Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Berrin Koyuncu-Lorasdağı, Uğur Sadioğlu ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Kentlerin Türkiyesi: Konya" başlıklı 91. bölümüne Berrin Koyuncu-Lorasdağı, Uğur Sadioğlu ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "NATO ve Ukrayna Krizi"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "NATO ve Ukrayna Krizi" başlıklı toplantısı  Fuat Keyman, Fatih Ceylan ve Tacan İldem'in katılımıyla 8 Şubat'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 5

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin beşinci webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 1 Şubat'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Türkiye'de Yeşiller Partisi Neden Engelleniyor?" başlıklı 89. bölümüne Fuat Keyman ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Ukrayna-Rusya Krizi ve Türk Dış Politikası"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Ukrayna-Rusya Krizi ve Türk Dış Politikası" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta, Galip Dalay ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 11 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 4

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin dördüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 4 Ocak'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

İPM'nin Katkılarıyla 2021 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2021 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı 85. bölümüne Fikret Adaman, Nebi Sümer, Ayse Köse Badur, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Evren Balta, Kamil Yılmaz ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Salgın ve Toplum - "Almanya Nasıl Vatan Oldu?"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Almanya Nasıl Vatan Oldu?" başlıklı toplantısı Özcan Mutlu ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 28 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Ayşe Betül Çelik ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Helalleşme, Yüzleşme ve Toplumsal Mutabakat" başlıklı 82. bölümüne Ayşe Betül Çelik ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 3

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin üçüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 7 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Salgın ve Toplum - "Bağlantısallık ve Yaşamdaşlık"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Bağlantısallık ve Yaşamdaşlık" başlıklı toplantısı Fuat Keyman ve Türker Kılıç'ın katılımıyla 30 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Ayşe Köse Badur ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Kentlerin Türkiyesi: Eskişehir" başlıklı 80. bölümüne Ayşe Köse Badur ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Rıdvan Akın ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "19 Mayıs Vesilesiyle Atatürk'ü Anmak" başlıklı 63. bölümüne Rıdvan Akın ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?" başlıklı toplantısı Ümit Akçay, Esra Durceylan Kaygusuz ve Kamil Yılmaz'ın katılımıyla 9 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Eşikteki Türkiye 2

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Ankara Enstitüsü, Türkiye’nin yakından hissettiği dönüşüm sürecinin toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerini anlamaya, bu dinamiklerin ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerle etkileşimini değerlendirmeye yönelik olarak Eşikteki Türkiye başlığı altında ortak bir araştırma ve etkinlik serisi düzenliyor. Serinin ikinci webinarı Senem Aydın-Düzgit, Galip Dalay, Hatem Ete ve Fuat Keyman'ın katılımıyla 2 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler

İPM, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) ve diaNEOsis Research and Policy Institute tarafından ilk ortak Yunan-Türk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sunmak ve tartışmak üzere düzenlenen "Türkiye ve Yunanistan: Karşılıklı Görüşler" başlıklı toplantı 26 Ekim'de gerçekleşti.

Anket verisine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Gaziantep'te Kent Mekanını Paylaşmak: Suriyeliler - "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Gaziantep'te Kent Mekanını Paylaşmak: Suriyeliler" başlıklı 75. bölümüne Feyzi Baban, Fuat Keyman, Kemal Vural Tarlan ve Mehmet Nuri Gültekin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri" başlıklı üçüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Alper Kaliber, Fuat Keyman ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 18 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Evren Balta ve Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Squid Game ve Düşündürdükleri" başlıklı 74. bölümüne Evren Balta ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız