TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

FUAT KEYMAN icon down
Fuat Keyman
Fuat Keyman
Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında, 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü kazanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Avusturya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (OIIP) ve Küresel Çoğulculuk Merkezi’nin bilimsel danışma kurullarında görev almaktadır. Peter Berger ve Samuel Huntington’ın Çoklu Küreselleşmeler (Many Globalizations); Sürdürülebilir Kent Politikaları: Yaşam Kalitesi Açısından Türkiye’de Kent-Bölgeler; Türkiye’de Denge ve Denetlemenin Güçlendirilmesi, SIDA, İsveç; “Enacting European Citizenship” 7. Çerçeve Programı; 21. Yüzyılda Devlet (Türkiye Direktörü); Türkiye’de Sivil Toplumun Haritalandırılması, CIVICUS gibi çeşitli projelerin araştırma direktörlüğünü yürütmüş, kentleşme konusunda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Türkiye Konseyi’nden destek almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşe yazıları ve televizyon programları aracılığıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini topluma aktarmaktadır.

Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü (Ayşe Köse ile beraber, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City (Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce ile beraber, 2018) (İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak); Turkey, The Arab Spring and Beyond (Bülent Aras ile beraber, 2016) (Türkiye, Arap Baharı ve Ötesi); Türkiye’nin Yeniden İnşası (Remaking Turkey, 2013); Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek (2000)’in arasında bulunduğu 30’a yakın kitabın yazarı ve editörüdür. Keyman ayrıca Journal of Democracy, Third World QuarterlyEuropean Journal of Social TheoryTheory Culture & Society ve Review of International Political Economy, Journal of Balkan and Near Eastern Studies’in de aralarında bulunduğu prestijli uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazmıştır.

Sabancı Üniversitesi’ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ve 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermiş, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Wellesley College ve Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamlamıştır. Keyman doktora derecesini Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine Carleton Üniversitesi’nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi

Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Kristen Biehl’in Göç İşbirliğinin Değişen Parametreleri: AB-Türkiye Anlaşmasının Ötesi? (Changing Parameters of Migration Cooperation: Beyond the EU-Turkey Deal? ) başlıklı raporu Aralık 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü

Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur ve Direktör Fuat Keyman’ın kaleme aldığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü başlıklı kitap Ekim 2019'da Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü

Direktör Fuat Keyman, Trent Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyzi Baban, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve Uluslararası Göç Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Kim Rygiel tarafından yazılan Çeşitliliğin İmkanları ve Zorlukları: Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü (Promises and Challenges of Diversity: The Role of Civil Society Initiatives in Fostering Pluralism) başlıklı rapor Ekim 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Sosyal Uyum

İNGEV Araştırmacıları Aysen Ataseven ve Çağla Bakış’ın Türkiye’de Sosyal Uyum başlıklı raporu, Fuat Keyman’ın yazdığı yönetici özetiyle birlikte Haziran 2018’de yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanıyor

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Değişen bir İklimde Türkiye'de Su ve Gıda Güvenliği

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Tuğba Ağaçayak ve Direktör Fuat Keyman’ın “Değişen bir İklimde Türkiye’de Su ve Gıda Güvenliği (Water and Food Security in Turkey in a Changing Climate)” başlıklı politika notu Mart 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Direktör Fuat Keyman, Nora Fisher-Onar ve Susan C. Pearce'ın kaleme aldığı İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak başlıklı kitap Ocak 2018’de Rutgers University Press tarafından yayımlandı.

 

Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar

Direktör Fuat Keyman ve Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon'ın birlikte yazdığı "Türkiye'nin Stratejik Seçimi: Dayanıklı bir Transatlantik Çıpa ile Esnek İttifaklar (Turkey’s Strategic Choice: Flexible Alliances with an Enduring Transatlantic Anchor)" başlıklı analizi 1 Aralık 2017 tarihinde German Marshall Fund of the United States'te yayımlandı.

Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Gelişmiş Demokrasilerdeki İlliberal Dönüşüm (The Illiberal Turn in Advanced Democracies)" başlıklı politika notu Aralık 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz'dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü

Direktör Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Metin Gürcan'ın 15 Temmuz’dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü başlıklı raporu Kasım 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi

Direktör Fuat Keyman ve Aysen Ataseven'in 15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi başlıklı raporu Nisan 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi

Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Direktör Fuat Keyman'ın "Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context)" başlıklı politika notu Ocak 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi

Direktör Fuat Keyman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu ve Işık Özel'in kaleme aldığı Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi başlıklı kitap Aralık 2015'de TÜRKONFED tarafından yayımlandı.

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Danışmanı Mustafa Özgür Berke ve WWF-Türkiye Uzmanı Funda Gacal‘ın Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri başlıklı raporu Ekim 2015'te WWF Türkiye'de yayımlandı.

Global Turkey in Europe III: Türkiye-AB İlişkilerinde Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorunu

(Temmuz 2014 - Mayıs 2015)

Global Turkey in Europe serisinin üçüncü cildi, AB-Türkiye ilişkilerindeki dört önemli alan olan dış ilişkiler, demokrasi, Kürt sorunu, ekonomik ve ticari konulara ışık tutmaktadır. Önceki iki kolektif ciltinin üzerine yazılan Global Turkey in Europe III, hem AB hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli iç, bölgesel, küresel sorunları ve fırsatları göz önünde bulundurarak ortak bir Türk-Avrupa geleceğini şekillendirme konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dökümanı indrmek için buraya tıklayınız.

Türkiye’nin Konsolide Olmamış Demokrasisi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Çoğunlukçuluk Arasındaki Bağ

Kıdemli Uzman Meltem Müftüler-Baç ve Direktör Fuat Keyman’ın “Türkiye’nin Konsolide Olmamış Demokrasisi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Çoğunlukçuluk Arasındaki Bağ (Turkey’s Unconsolidated Democracy: The Nexus between Democratisation and Majoritarianism in Turkey) başlıklı politika notu Ocak 2015′te Global Turkey in Europe’ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey: Hegemony Through Transformation

Direktör Fuat Keyman ve Araştırmacı Şebnem Gümüşçü'nün kaleme aldığı Democracy, Identity and Foreign Policy in Turkey: Hegemony Through Transformation başlıklı kitap Eylül 2014'de Palgrave Pivot tarafından yayımlandı.

Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia

Direktör Fuat Keyman ve Proje Koordinatörü Şebnem Gümüşçü’nün “Ruling vs. Governing: Pluralism and Democracy in Turkey, Egypt, and Tunisia” başlıklı analizi 15 Nisan 2014'de German Marshall Fund'da yayımlandı.

Türkiye'nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi

Direktör Fuat Keyman, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Türkiye’nin Demokratikleşmesi İçin Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

The ‘Kurdish Question' Revisited: Modernity, Nationalism, and Citizenship in Turkey

Fevzi Bilgin'in Ali Sarıhan ile birlikte yazdığı Understanding Turkey's Kurdish Question başlıklı kitap Haizran 2013'de Lexington Books tarafından yayımlandı. Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Umut Özkırımlı'nın "The ‘Kurdish Question’ Revisited: Modernity, Nationalism, and Citizenship in Turkey" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

Global Turkey in Europe: Türkiye-AB İlişkilerinde Politika, Ekonomi ve Dış Politika Boyutları

(Temmuz 2012 - Mart 2013)

Bu kitap, AB ve Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve dış politika alanlarındaki işbirliğini nasıl geliştirebileceğine ve AB-Türkiye ilişkilerinin üyelik müzakerelerinde aşama kaydedilememesiyle beraber Avro Bölgesi’ndeki kriz ve Türkiye’nin Avrupa projesindeki rolünün belirsizliği sebebiyle çıkmaza girmesine odaklanmaktadır.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini

Direktör Fuat Keyman ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Senem Aydın-Düzgit'in "Türkiye-AB İlişkileri Dönüştürmek: Umut Zemini (Transforming Turkey-EU Relations: Ground for Hope)" başlıklı politika notu Mart 2013'te Global Turkey in Europe'ta yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Demokrasi Algısı

Direktör Fuat Keyman and Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu'nun Türkiye’de Demokrasi Algısı başlıklı raporu Mayıs 2011'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey

Direktör Fuat Keyman ve Kıdemli Uzman Ayşe Kadıoğlu'nun kaleme aldığı Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey başlıklı kitap Nisan 2011'de University of Utah Press tarafından yayımlandı. 

Kentler: Anadolu'nun Dönüşümü, Türkiye'nin Geleceği

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği  başlıklı kitap Şubat 2010'da Doğan Kitapları tarafından yayımlandı.

Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies

Direktör Fuat Keyman'ın kaleme aldığı Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracies başlıklı kitap 2008'de Lexington Books tarafından yayımlandı.

Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations

Direktör Fuat Keyman ve Ziya Öniş'in kaleme aldığı Turkish Politics in a Changing World: Global Dynamics and Domestic Transformations başlıklı kitap Ekim 2007'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. 

Korona Pandemisi Ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?

Direktör Fuat Keyman’ın “Korona Pandemisi Ve Küreselleşme: Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?” başlıklı yazısı Perspektif'te yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Kent Bölge: Kalkınma ve Büyümede Yeni Bakış Açısı

Kent Bölge: Kalkınma ve Büyümede Yeni Bakış Açısı TURKONFED BIZ Dergisinde yayımlandı.

broadcast image

TURKONFED BIZ Dergisi

Çağın Yeni Gücü Kentler dosyası ile TURKONFED BIZ Dergisi 15. sayısı röportajı yayımlandı.

Okumak için tıklayın.

broadcast image

Fuat Keyman ve Galip Dalay ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Fuat Keyman ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, 9 Haziran 2016 Perşembe günü Cezayir Restoran'da gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

“15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel 10 Ekim‘de, The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi‘nde gerçekleşti.

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit‘in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Ruprecht Polenz, Almanya Meclisinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (2005-2013) ve 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Nilüfer Göle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Profesörü ve 2015/16 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı, Gerald Knaus, Avrupa İstikrar Girişimi Kurucu Başkanı ve 2016/17 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı konuşmacı olarak katıldılar.

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik- Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları

Bu panel, kamusal alanda camiler ve İslam üzerine yapılan etkinlik serilerinin ikincisidir. İlk panelde Kamusal alanda İnanç ve Estetik temasını Avrupa ve Türkiye’deki cami mimarisi etrafında tartıştık.

Bu panel farklı sosyal bilimlerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek cami ve kamusal arasında bir dizi mesele üzerine tartışma ortamı oluşturmayı hedefledi. 

Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve The Van Leer Jerusalem Enstitüsü, the Jewish Museum Berlin işbirliğiyle,  “A Shared Perspective of Jews and Muslims for Europe” başlıklı çalışma grubunun "Avrupa'daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kuralları, Hakları ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma (Reconceptualizing Religious Norms, Rights and Practices of Muslims and Jews in Europe)" başlıklı ikinci toplantısı 20 Ocak 2015’te Berlin’de düzenlendi.

Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye'nin Avrupa'daki Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Birliği ve Küresel Araştırma Merkezi 18 Kasım 2014, Salı günü,  TOBB-ETÜ Sosyal Tesisler’de “Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği” başlıklı bir açık oturum düzenledi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. 

 

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

Küreselleşme Döneminde Enfeksiyon Hastalıkları: Aşıların Keşfinden “Tek Sağlık” Kavramına

İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği “Küreselleşme Döneminde Enfeksiyon Hastalıkları: Aşıların Keşfinden “Tek Sağlık” Kavramına” konferansı, Selim Badur'un katılımı ve Direktör Fuat Keyman'ın moderatörlüğüyle 3 Mart 2020'de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi

"Türkiye’de ve Dünyada Demokratik Yönetişim Krizi" başlıklı panel, 8 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Panelde, Kıdemli Uzman Evren Balta’nın kaleme aldığı Tedirginlik Çağı - Şiddet, Aidiyet ve Siyaset Üzerine, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in “İslamcı-Seküler Ayrımı ve Türkiye’nin Şiddetli Kutuplaşmaya Düşüşü” başlıklı kitap bölümüyle katkıda bulunduğu ve İPM Araştırmacısı Andrew O’Donohue’nun Thomas Carothers ile birlikte editörlüğünü yaptığı Bölünmüş Demokrasiler: Küresel bir Sorun Olarak Siyasi Kutuplaşma ve Direktör Fuat Keyman ile Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yazdığı Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitapları ele alındı.

GTE V: Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar

Global Turkey in Europe V projesi kapsamında, IAI, İPM ve Stiftung Mercator tarafından düzenlenen “Değişen Dönemde Türkiye-AB İlişkileri? Yerel Dinamikler ve Uluslararası Kısıtlamalar” başlıklı son yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman & Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 6 Kasım 2019’da Brüksel’de gerçekleşti.

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

AB-Türkiye İlişkileri: Mevcut Vaziyet ve Gelecek Perspektifleri

Girişim tarafından düzenlenen “AB-Türkiye İlişkileri: Mevcut Vaziyet ve Gelecek Perspektifleri” toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacı Wolfgang Wessels ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın katılımıyla 15 Ekim 2019’da Ankara’daki Almanya Büyülelçiliği’nde gerçekleşti.

Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler

Direktör Fuat Keyman ve Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un hazırladığı Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler raporunun tanıtım toplantısı, 4 Eylül 2019’da İzmir’de gerçekleşti. Ayşe Köse Badur’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Fuat Keyman, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Koray Velibeyoğlu raporu ve İzmir'i ele aldılar

Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar

Girişim, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen "Seçimlerin Ardından AB ve Türkiye: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı konferans Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 4 Temmuz 2019’da Ankara’da gerçekleşti.

Almanya'daki Popülist Eğilimler ve Göçmen Türkler

Girişim’in düzenlediği “Almanya’daki Popülist Eğilimler ve Göçmen Türkler” başlıklı panel, 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Özcan Mutlu ve Direktör Fuat Keyman ile 16 Nisan 2019’da Cezayir Restoran’da gerçekleşti.

Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler

Girişim ve Cambridge Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa: Tarihsel Temsiller ve Güncel Tepkiler” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve 2018/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’ın katılımıyla 5 Nisan 2019’da Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak

Girişim, Centre for European Reform ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığıyla düzenlenen “Birleşik Krallık, Türkiye ve AB: Farklılaştırılmış Entegrasyonun Geleceğini Haritalandırmak” başlıklı konferans, 4 Nisan 2019’da Centre for European Reform’da gerçekleşti.

Türkiye ve Batı

Girişim ve Brookings Enstitüsü ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye ve Batı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman,  Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp, Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Araştırmacısı Galip Dalay ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı İlke Toygür’ün katılımıyla 14 Ocak 2019’da Washington, DC’de gerçekleşti.

Türkiye'nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politika

Girişim ve Center for American Progress (CAP) ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye’nin Mülteci Çıkmazı ve Bölgesel Çalkantı Sırasında Dış Politikalar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı, Direktör Fuat Keyman, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, Center for American Progress Kıdemli Uzmanı Alan Makovsky ve Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Galip Dalay’ın katılımıyla 10 Ocak 2019’da CAP’te gerçekleşti.

21. Yüzyılda İnsan Hakları ve Kötü Muamele

İPM ve Küyerel Düşünce Enstitüsü ortaklığıyla Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü yıl dönümünde düzenlenen “21. Yüzyılda İnsan Hakları ve Kötü Muamele” başlıklı konferans, 24 Kasım 2018’de Taksim Divan Otel’de gerçekleşti.

Neoliberalizm, Devlet, Küresel Kriz

İPM, Galip Yalman’ın onuruna “Neoliberalizm, Devlet, Küresel Kriz” adlı konferansı 23 Kasım 2018’da İPM Karaköy’de organize etti.

Avrupa Parlamentosu – İPM Ziyareti

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Parlamentosu parlamenter danışmanlarını, Türkiye siyasetinin mevcut görünümü, Türkiye dış politikası ve Türkiye-AB İlişkileri üzerine konuşmak amacıyla 31 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de ağırladı.

Çalkantılı Bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri – İş Birliği mi Çatışma mı?

Girişim, Asociacion Nuestra Europa ve Universidad Carlos III de Madrid ortaklığıyla düzenlenen “Çalkantılı bir Dünyada AB-Türkiye İlişkileri - İş Birliği mi Çatışma mı?” başlıklı panel 18 Ekim 2018’de Universidad Carlos III de Madrid’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim ve Elcano Royal Institute ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 18 Ekim 2018’de Elcano Royal Institute’da gerçekleşti. İPM ve Elcano Royal Institute, iki enstitü arasındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

2018/19 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Yedinci yaşına giren İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın yeni dönemi, program araştırmacılarının tanıtımıyla 8 Ekim 2018 tarihinde başladı. Tanıtım gecesinde, açış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı.

Açış konuşmalarından sonra, programın 2018/19 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve Özcan Mutlu ile araştırmacılar Annegret Warth, Cem İskender Aydın, Ender Peker, Jannes Tessmann, Joanna Krzeminska, Maissam Nimer ve Yohanan Benhaim’ın projelerini özetledikleri videolar gösterildi.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

Fuat Keyman, Nora Fisher Onar ve Susan C. Pearce tarafından hazırlanan İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak kitabının ikinci tanıtım toplantısı 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17:30’da İPM, Minerva Han’da gerçekleşti.

Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 2018

Üçüncü Mercator-İPM Araştırmacıları Mezunlar Etkinliği 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Village Park Polonezköy’de gerçekleşti. Etkinlik Direktör Fuat Keyman ve Denge Denetleme Ağı’ndan Dilek Ertükel’in konuşmalarıyla başladı. Etkinlik süresince Leilani van Rheenen ile “Eleştirel Düşünme” çalıştayı, Pieter Verstraete ile “Toplumsal Araştırmada Tiyatro” çalıştayı, Burak Ülman ile “Şiddetsiz İletişim” çalıştayı ve Tonguç Çoban ile “Türkiye Barometresi” üzerine bir kahve sohbeti gerçekleşti.

Türkiye'de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü

“Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü” projesinin final raporunun lansmanı İPM Direktörü Fuat Keyman ve Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı ve Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın konuşmacı olarak katılımıyla 11 Mayıs 2018’de Vault Karaköy – The House Hotel’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri

Girişim, Köln Üniversitesi Türkiye ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CETEUS) ve Stiftung Mercator ortaklığıyla düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde AB-Türkiye İlişkileri” başlıklı panel 19 Nisan 2018’de Köln Üniversitesi’nde gerçekleşti.

İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak

İPM Direktörü Fuat Keyman’ın Nora Fisher Onar ve Susan C. Pearce ile birlikte editörlüğünü yaptığı yeni kitabı İstanbul: Küresel Bir Şehirde Farklılıkla Yaşamak için düzenlenen ilk tanıtım toplantısı 5 Nisan 2018’de University of California Berkeley’de gerçekleşti.

Türkiye-AB Zirvesi'nin Ardından

Girişim ve İktisadi Kalkınma Vakfı ortaklığıyla düzenlenen "Türkiye-AB Zirvesi’nin Ardından" paneli 27 Mart 2018 Salı günü The Vault, House Hotel, Karaköy’de gerçekleşti. Panel, Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışan önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye-AB zirvesinin sonrasına ve olası etkilerine odaklandı.

Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaatleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Çeşitlilik Mücadeleleri ve Vaatleri: Mülteci ve Vatandaşlık Politikaları” paneli 16 Mart 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti. Panel, çeşitlilik ve çoğulculuğun teşviki ve yeni gelenlerin toplumlara katılımı ile ilgilenen akademisyenleri ve sivil toplum gruplarını bir araya getirdi.

İkinci Kulvar Diploması Grubu Toplantısı II

 “Türkiye-AB/Almanya İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” projesinin ikinci kulvar diplomasi grubu toplantısının ikincisi İPM Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp,  İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Müftüler-Baç’ın katılımıyla 12 Ocak 2018’de Mercator Centre Berlin’de gerçekleşti.

Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak

Blickwechsel Türkiye ile ortaklaşarak düzenlenen “Bölgesel ve Küresel Çalkantı Döneminde Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” paneli 11 Ocak 2018’de Berlin Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantıda, İPM Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp,  İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit, ECFR Berlin Ofisi Direktörü ve Kıdemli Politika Araştırmacısı Josef Janning, konuşmacı ve Humboldt Üniversitesi öğretim üyesi Ertuğ Tombuş oturum başkanı olarak yer aldı.

Gelişen Yeni Orta Doğu’da Türkiye ve AB

İPM’nin Sciences Po işbirliği ile düzenlediği “Gelişen Yeni Orta Doğu’da Türkiye ve AB” başlıklı panel 14 Aralık 2017 tarihinde Sciences Po‘da gerçekleşti. CNRS Kıdemli Araştırmacısı Riva Kastoryano tarafından yönetilen panele, İPM Direktörü Fuat Keyman, 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp ve Al Sharq Forumu’nun Araştırma Direktörü Galip Dalay konuşmacı olarak katıldılar.

AB-Türkiye Gümrük Birliği

İPM Kıdemli Uzmanı ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit’in CEPS işbirliğiyle düzenlediği “AB-Türkiye Gümrük Birliği” başlıklı çalıştay, İPM Direktörü Fuat Keyman ve 2017/18 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Atila Eralp’in katılımıyla 24 Kasım 2017 tarihinde CEPS Brüksel‘de gerçekleşti.

2017/18 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 6’ncı dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2017/18 döneminde yer alacak kıdemli araştırmacı Atila Eralp ve araştırmacılar Gabriele Cloeters, Banu Karaca, Souad Osseiran, Simon Waldman, Pınar Ertör – Akyazı ve Barış Karapınar’ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.

Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen “Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü” başlıklı çalıştay, 5 Ekim 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti. İPM Direktörü Fuat Keyman‘ın konuşmasıyla başlayan çalıştay, İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın moderatörlüğünde devam etti.

Kutuplaşma Türkiye’nin istikrar ve kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Diyalog ve mutabakat eksikliği sorunların çözülme potansiyelini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sanat ve spor, çatışma çözümünde ve diyalog sağlamada oldukça önemli bir etkiye sahiptir. ‘Kutuplaşmayı Aşmada Sanat ve Sporun Rolü’ konulu çalıştay, Türkiye’de farklı kesimler arasında diyalog kurmayı amaçlayan sanat ve spor projelerinde rol almış kişiler ile bürokrasi, siyaset, sivil toplum, medya çevrelerinden uzmanları bir araya getirerek sanat ve sporun kutuplaşmayı aşmada nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair çözümler üretmeyi amaçlamıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay, çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi Konferansı

İNGEV – İPM işbirliği, UNCHR desteği ve Suriye Ekonomi Forumu katkılarıyla hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin ilk konferansı 27 Eylül 2017, Çarşamba günü Salt Galata‘da gerçekleştirildi. “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” isimli konferansa 180′e yakın davetli katıldı.

Suriye'nin Geleceğine Dair Olasılıklar

2017 Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Yezid Sayigh’in düzenlediği “Suriye’nin Geleceğine Dair Olasılıklar” başlıklı toplantı 13 Haziran 2017 tarihinde ORSAM işbirliğiyle TOBB ETÜ’de, 16 Haziran 2017 tarihinde Vault Karaköy, the House Hotel’de gerçekleşti.

İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye'de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler

İPM, Stiftung Mercator, Istituto Affari Internazionali ve Foundation for European Progressive Studies’in düzenlediği “İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye’de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler” başlıklı çalıştay 8 Mayıs 2017 tarihinde Mercator Centre, Berlin’de gerçekleşti.

Türkiye'de Sivil Toplum: Türkiye 2023 Üçlü Çalışma Grubu

İPM, Center for American Progress ve Istituto Affari Internazionali’nin düzenlediği “Türkiye’de Sivil Toplum” toplantısı, Türkiye 2023: Üçlü Çalışma Grubu projesinin bir parçası olarak 2 Mayıs 2017 tarihinde, İPM’de gerçekleşti.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2017

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı anısına Sosyal Bilimler alanında her yıl Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri verilmektedir. 2017 yılı “Avrupalıların Günlük Hayatta Türkiye’den Kalan Mirasları” konusu üzerine 10 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen törende juri özel ödülüne, Türkiye’den dış göç konusu üzerine gösterdiği üstün başarıdan dolayı Profesör Nermin Abadan-Unat layık görüldü

Türkiye AB İlişkileri üzerine İKV-İPM Yuvarlak Masa Toplantısı

İPM ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) ortaklığıyla “Türkiye AB İlişkileri üzerine İKV-İPM Yuvarlak Masa Toplantısı” 17 Mart 2017 tarihinde İKV’nin Brüksel temsilciliğinde gerçekleşti. 

15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat Çalıştayı

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrası Kapsayıcı Büyüme ve Siyasal Mutabakat” başlıklı çalıştay, 3 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır‘da gerçekleşti.

2011-2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı olan ve 2016′da AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, ve İPM Direktörü Fuat Keyman çalıştayın açılış konuşmalarını yaptılar. Çalıştay, Proje Yöneticisi Pınar Akpınar’ın koordine ettiği çatışma çözümü aktiviteleriyle devam etti. İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras ve İPM Araştırmacıları Derya Berk, Altay Atlı, Ayşe Köse katılımcı olarak çalıştayda bulundular.

Çalıştay ‘Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin bir ayağı olarak düzenlenmiştir. Projenin hedefi, darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin sağlamlaşmasına engel teşkil edecek önemli çatışmaların tanımlanıp, analiz edilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, proje araştırma ve diyalog temelinde kutuplaşmayı azaltacak ve kapsayıcı demokratik ilkeleri teşvik edecek çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

İstanbul'da John Stuart Mill'i okumak: Timothy Garton Ash ile söyleşi

İPM ve Hrant Dink Vakfı/ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı tarafından düzenlenen “İstanbul’da John Stuart Mill’i okumak: Timothy Garton Ash ile söyleşi” başlıklı panel 15 Şubat 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti. Moderatörlüğünü İPM Direktörü Fuat Keyman’ın yaptığı panele, Oxford Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Profesörü ve “Free Speech: Ten Principles for a Connected World” yazarı Timothy Garton Ash, Sabancı Üniversitesi Rektörü ve Siyaset Bilimi Profesörü Ayşe Kadıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Profesörü; Yaman Akdeniz ve Hrant Dink Vakfı Proje Koordinatörü Zeynep Arslan, konuşmacı olarak katıldılar.

15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi

İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar, ve İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Araştırmacısı Derya Berk tarafından düzenlenen “15 Temmuz Sonrasi Kutuplaşma, Mutabakat ve Demokrasi” başlıklı çalıştay, 17 Ocak 2017 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Türkiye’de son yıllarda artan bir kutuplaşma eğilimi gözlemlenmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi daha belirsiz bir ortama itmiş, var olan sosyal ve siyasal ihtilafların daha da artmasına neden olmuştur. ‘15 Temmuz Sonrası Kutuplaşma, Uzlaşma ve Demokrasi Çalıştayı,’ darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin güçlenmesine engel teşkil edebilecek çatışmaları saptayıp, analiz ederek kutuplaşmayı kontrol altına alacak ve kapsayıcı demokrasiyi destekleyecek çözüm önerileri sunmayı amaçlamıştır. Darbe girişiminin en önemli pozitif sonucu toplumdaki çeşitli grupların sivil iradenin tartışılmaz bir norm olduğu konusunda vardıkları uzlaşıdır. Çalıştay ortaya çıkan fırsatları keşfedip, diyaloğu güçlendirerek bu nadir birlik atmosferinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya çalışmıştır. İnteraktif bir formatta kurgulanan çalıştay çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirerek ilgili taraflara somut politika tavsiyeleri sunmayı hedeflemiştir.

Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker’in düzenlediği “Popülizmin Yükseldiği, Kutuplaşmanın Arttığı ve Neoliberalizmin Yaygınlaştığı Bir Dünyada Kosmopolit Demokrasiyi Yeniden Okumak (Cosmopolitan Democracy Revisited in a World of Rising Populism, Deepening Polarization and Rampant Neoliberalism)” başlıklı panel, 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde İPM Karaköy’de gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı

Girişim’in düzenlediği “15 Temmuz sonrası Türkiye-AB İlişkileri: İşbirliği ve Ortaklık İhtiyacı” başlıklı panel, Kıdemli Uzman ve Araştırma & Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit moderatörlüğünde, Direktör Fuat Keyman ile Mercator İPM Kıdemli Araştırmacıları Ruprecht Polenz, Nilüfer Göle ve Gerald Knaus’un katılımıyla, 10 Ekim 2016 tarihinde The Seed, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşti.

2016/17 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator – İPM Araştırma Bursu Programı’nın 5'inci dönemi, araştırmacıların ve İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi’nin konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen hoş geldiniz etkinliğinde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı.

Bu yıl 5’inci yaşına giren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi kapsamındaki Mercator – İPM Araştırma Programı’nın yeni dönemi program araştırmacılarının tanıtımıyla başladı. Tanıtım gecesinde, açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Danışma Kurulu Başkanı Rüdiger Frohn yaptı. Açılış konuşmalarından sonra, programın 2016/17 döneminde yer alacak araştırmacılar Kristen Biehl, Wiebke Hohberger, Magdalena Kirchner, Emre Üçkardeşler, Tuğba Ağaçayak, ve Sarah Louise Nash'ın konularını özetledikleri videolar gösterildi.

Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye

Girişim’in düzenlediği “Neoliberal Küreselleşme ve Popülist Eğilimler: Küresel Bağlamda Türkiye” başlıklı panel, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Çağlar Keyder ve Direktör Fuat Keyman’ın katılımıyla 9 Haziran 2016 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleşti.

Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar

İPM ve Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) German Marshall Fund of the United States’in katkısıyla 7 Haziran 2016, Pazartesi günü “Yükselen Popülizmin Üç Ayağı: Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinden Vakalar (Three Facets of Rising Populism: Cases from Turkey, Europe, and the United States)” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Yükselen Güçler ve Barış İnşası: Çatışmayı Önlemek ve Barışı Sürdürmek için Yenilikçi Yaklaşımlar

İPM, American University ve Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) işbirliğiyle düzenlenen “Yükselen Güçler ve Barış İnşası: Çatışmayı Önlemek ve Barışı Sürdürmek için Yenilikçi Yaklaşımlar (Rising Powers and Peacebuilding: Innovative Approaches to Preventing Conflict and Sustaining Peace)” isimli etkinlik 23 Mayıs 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

Turkey in the Shadow of Two Regional / Global Crises

Yeni Anayasa'ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu

Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu tanıtım toplantısı 16 Aralık 2015'te Ankara’da gerçekleşti.

Demokrasi Gündemleri

“Demokrasi Gündemleri (Democratic Agendas)” konulu yuvarlak masa toplantısı 19-20 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Fuat Keyman (İPM), Charles Taylor (McGill Üniversitesi) ve Craig Calhoun (LSE) tarafından gerçekleştirilen hoşgeldiniz konuşmalarıyla başladı. Nilüfer Göle (EHESS; Mercator-İPM Kıdemli Uzmanı) ve Pablo Ouziel’in (Victoria Üniversitesi) açış konuşmalarından sonra birinci oturumda “Meydan Olayları” tartışıldı. İkinci oturumda ise Dilip Gaonkar (Northwestern Üniversitesi) ve Mukulika Banerjee (LSE) önderliğinde “Siyasette Kitleler” hakkında konuşuldu. Toplantıda Christine Bernier (Montreal Üniversitesi), Rajeev Bhargava (Gelişmekte Olan Toplumlar Araştırma Merkezi), Aube Billard (İnsani Bilimler Enstitüsü) ve Shalini Randeria (İnsani Bilimler Enstitüsü) katılımcı  olarak yer aldı.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı

İPM, “Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Yardımı” konulu çalıştayı 27 Mart 2015'te IPC Karaköy'de düzenledi.

Uluslararası İnsani Sivil Toplum Kuruluşları ve Acil Yardım Çalıştayı

İPM “Uluslararası İnsani STK'lar ve Acil Yardım” konulu çalıştayı 6 Mart 2015'te İPM Karaköy'de düzenledi.

‘Game Not Over': Revisiting Turkey-EU Relations

İstanbul Politikalar Merkezi, AB Parlamentosu Eski Üyesi Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde 11 Şubat 2015, Çarşamba günü Türkiye’deki AB Delegasyonu Başkanvekili Béla Szombati’nin katılımıyla ‘Game Not Over’: Revisiting Turkey-EU Relations başlıklı  kapalı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Turkey-EU Relations and Democracy

Avrupa'da Camiler: İnanç Estetiği ve Kamusal Alanda Kültürlerarası Karşılaşmalar

Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye'nin Avrupa'daki Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Birliği ve Küresel Araştırma Merkezi 18 Kasım 2014, Salı günü,  TOBB-ETÜ Sosyal Tesisler’de “Bulanık Sularda Köprü Kurmak – Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği” başlıklı bir açık oturum düzenledi. Etkinlik, Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. 

Müzakerelerin Ötesinde Avrupa'da Türkiye'nin Geleceği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen “Müzakerelerin Ötesinde – Avrupa’da Türkiye’nin Geleceği” başlıklı uzman yuvarlak masa toplantısı 18 Kasım 2014, Salı günü 14:15- 16:00 saatleri arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlendi. Hannes Swoboda’nın Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde ORSAM Başkanı Şaban Kardaş başkanlığında Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Burak Erdenir, Avrupa İstikrar Girişimi Başkanı Gerald Knaus ve Münih Uluslararası Ekonomi Ifo Merkezi Müdür Yardımcısı Erdal Yalçın’ın konuşmacı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın tartışmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

2014/15 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi 20 Ekim 2014′te İstanbul Feriye Lokantası’nda 2014-2015 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı için bir hoşgeldiniz etkinliği gerçekleştirdi. Burs programı, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator arasındaki beş yıllık stratejik ortaklığın en önemli çalışmalarından biridir. Programın amacı, Avrupa Birliği/Almanya-Türkiye ilişkileri üzerine yapacakları araştırmalar ve politika çalışmalarıyla, Türkiye-Almanya ve aynı zamanda Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, siyasal ve sosyal bağları güçlendirmektir.

The German-Turkish Relationship: Possibilities and Limitations in Light of the Eurozone Crisis and Changing Regional Dynamics

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, TÜSİAD ve Türkiye: Culture of Change Girişimi, The German-Turkish Relationship: Possibilities and limitations in light of the Eurozone crisis and changing regional dynamics başlıklı İPM-TÜSİAD Yuvarlak Masa Toplantısı’nı 10 Temmuz 2014, Perşembe günü TÜSİAD’da gerçekleştirdi. Etkinlik, Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Turhan girişimiyle düzenlendi.

Uluslar Neden Çatışır: Türkiye Yunanistan Örneği, Öteki Kasaba (2013)

“Uluslar Neden Çatışır: Türkiye Yunanistan Örneği, Öteki Kasaba (2013)” başlıklı Sinema-Siyaset Buluşması 6 Mayıs 2014'de İPM Karaköy'de gerçekleşti.

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik- Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Nilüfer Göle tarafından düzenlenen "Kamusal Alanda İnanç ve Estetik – Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları" başlıklı paneli organize etti. 21 Nisan 2014 tarihinde İPM Karaköy Minerva Han’da gerçekleştirilen panelde değerli akademisyenler Dücane Cündioğlu, Selçuk Mülayim ve Suphi Saatçi konuşmacı olarak katıldılar.

Bu panel, kamusal alanda camiler ve İslam üzerine yapılan etkinlik serilerinin ikincisidir. İlk panelde Kamusal alanda İnanç ve Estetik temasını Avrupa ve Türkiye’deki cami mimarisi etrafında tartıştık. Bu panel farklı sosyal bilimlerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek cami ve kamusal arasında bir dizi mesele üzerine tartışma ortamı oluşturmayı hedefledi. 

Arab Spring in Perspective: Implications for Europe

Türkiye'de Kent Vatandaşlığı

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 4 Mart 2014 tarihinde Nilüfer Göle ve Fuat Keyman ile  Türkiye’de Kent Vatandaşlığı başlıklı bir toplantı düzenledi. Ayşe Kadıoğlu toplantının moderatörlüğünü yürüttü.

Türkiye’de de vatandaşlık kavramı önemli ölçüde bireylerin ulus devlete olan görevleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik, vatandaşlık çoğunlukla etnik veya kültürel kategoriler üzerinden tanımlanıyor. Bununla birlikte, gerek özellikle geçtiğimiz yıl gerçekleşen yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci içinde konuşulmaya başlanan eşit vatandaşlık kavramı, gerek gezi olaylarıyla tartışılmaya başlanan kent vatandaş ilişkisi, vatandaşlık kavramını yeniden düşünme gerekliliği için uygun bir zemin hazırladı. Bu çerçevede, yaptığımız toplantıda “kent vatandaşlığı” kavramına odaklanarak; “Nasıl bir vatandaşlık?” sorusuna yanıt aramaya çalıştık.

2013/2014 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2013/14 Mercator-İPM Burs Programı Hoşgeldiniz Etkinliği 7 Ekim 2013 tarihinde Cezayir Restoran’da gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmalarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Avrupa’da Türkiye: Birlikte Yaşamak ve Demokratikleşme” başlıklı panelde İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Paris Sosyal Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Nilüfer Göle, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Kerem Öktem, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Alman Parlamentosu Eski Milletvekili Ruprecht Polenz ve İPM Direktörü Fuat Keyman konuşma yaptı. Panel sonrası Soru-Cevap bölümünün ardından etkinlik resepsiyon ile son buldu.

Liberal Düzenin Geleceği

Arap Baharı'nı Anlamak: Avrupa ve Türkiye için Sonuçları

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 17 Mart 2014, Pazartesi günü saat 18.30’da, Ruprecht Polenz’in Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacılığı çerçevesinde “Arap Baharı’nı Anlamak – Avrupa ve Türkiye için Sonuçları (The Arab Spring in Perspective – Implications for Europe and Turkey)” başlıklı bir toplantı düzenledi. Alman Parlamentosu Eski Üyesi ve Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Ruprecht Polenz ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mesut Özcan’ın konuşma yaptığı etkinliği İPM Direktörü Fuat Keyman yönetti.

Türkiye'nin Barış İnşası Faaliyetleri

İPM ve TC Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Barış İnşası Faaliyetleri" isimli çalıştayı 15 Şubat 2013 tarihinde Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenledi.

Turkey's Role in the Future Architecture of the European Union

20 Years After Mölln and Solingen – Hate Crimes and their Impact on German-Turkish Relations Today

The Earth is Sounding the Alarm: Why Doesn't Anyone Listen? Strategies to Raise Awareness of Climate Change in Turkey

Çevre Yönetişimi Uluslararası Konferansı

İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Korel Göymen, Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 16-17 Kasım 2012’de İstanbul’da “Çevre Yönetişimi” Uluslararası Konferansı düzenledi. İki gün süren uluslararası toplantıda, ulusal ve yerel düzeyde çevre yönetişimi, bölgesel ve uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin rolü tartışıldı. Etkinliğe, Türkiye ve Avrupa’dan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, hükümet temsilcileri ve kamu çalışanlarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi öğrencileri katıldılar. 

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Üzerine Habercilik Semineri

Thomson Reuters Vakfı’nın her yıl düzenlediği Küresel Güvenlik Semineri bu yıl İPM işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleşti. 12-14 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Üzerine Habercilik" seminerine Stiftung Mercator, Gerda Henkel Stiftung ve Stanley Foundation destek verdiler.

Cem Özdemir ile Birinci Mercator-İPM Konuşmaları

17 Ekim 2012 tarihinde, Mercator-İPM konuşmalarının ilki Cezayir Restoran, İstanbul’da gerçekleşti. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Cem Özdemir “Yeşile Doğru: Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyüme için fırsatlar” adlı bir konuşma yaptı.

2012-2013 Mercator-İPM Araştırmacılarını Karşılama Etkinliği

2012-2013 Mercator-İPM Araştırmacılarını karşılama etkinliği, 25 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, Stiftung Mercator Başkanı Bernhard Lorentz ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Birlik 90/Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir “Dönüm noktasında Avrupa: Türkiye neden önemli” adlı bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mercator-İPM Araştırmacıları kısa video klipler aracılığıyla tanıtıldı.

İPM Yönetim Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı ve Açık Radyo ortak kurucusu Ömer Madra, Mercator-İPM Araştırmacısı Seçil Paçacı Elitok ve Mercator Uluslararası Araştırma Bursu Dekanı ve İPM Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Scharioth (Emekli) ‘nun katılımıyla gerçekleşen “Umut Işığı: Çalkantılı zamanlarda Türkiye-Almanya işbirliği” başlıklı panel entellektüel açıdan merak uyandıran bir tartışma sundu. Panel başkanlığını İPM Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Prefesörü Ayşe Kadıoğlu üstlendi.

Osman Ulagay: Türkiye Kime Kalacak? Başbakan'ın Yazdırdığı Kitap

İPM, Osman Ulagay’ın kaleme aldığı Türkiye Kime Kalacak? Başbakan’ın yazdırdığı kitap adlı eserin 7 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen tanıtımına ev sahipliği yaptı. İPM Kıdemli Uzmanı Ayşe Kadıoğlu yuvarlak masa toplantısının moderatörlüğünü yaparken, Direktör Fuat Keyman, Ulagay’ın çalışmasını değerlendirdi.

İPM – Sabancı Üniversitesi – Stiftung Mercator Girişimi Açılış Etkinliği

Aylarca süren sıkı çalışma ve planlamadan sonra, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile Stiftung Mercator arasındaki ortaklık, “Türkiye ve AB için Politika Sorunları: 2012 Perspektifi” konusunda entelektüel olarak teşvik edici bir tartışma ile 1 Şubat 2012'de resmen başladı. İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki etkinlik, IPM - Sabancı Üniversitesi - Stiftung Mercator Girişimi'ni vurguladı. Ortaklığın kalbi üç temel tematik işbirliği alanı olan iklim değişikliği, AB / Alman-Türkiye ilişkileri ve eğitime odaklandı.

Etkinlik, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın Türk-Alman ilişkilerinin geleceği için önemini vurgulayan sıcak karşılama konuşmaları ile başladı.Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker bir sonraki konuşmasında Stiftung Mecator ve Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Alman-Türk gençlik değişim programlarının önemini vurguladı. 

İPM Direktörü Fuat Keyman, her iki duyguyu da bir araya getirerek,“bu ortaklığın birlikte yaşama, sosyal politikalar ve iklim değişikliği konularında inşa edileceği  ve özellikle iklim değişikliği konusunda STK'lara katkıda bulunmak ve girişimin üç temel alanına dalmış genç akademisyenlere burs sağlamak istiyoruz. Önemli Alman ve Türk şehirlerinde iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve kentsel dönüşümün çağdaş eğilimleri konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapacağız.” ifadesini birleştirdi.

 

Çağdaş Türk Araştırmaları Uzmanlar Toplantısı

İPM ve Stiftung Mercator ortaklığıyla “Çağdaş Türk Araştırmaları Uzmanlar Toplantısı” 8-9 Aralık 2011'de Essen'de yapıldı. Toplantının amacı, Almanya'da çağdaş Türk çalışmalarının teşvik edilmesine yönelik öneriler sunmaktı.

Düşünce Kuruluşlarının Siyasa Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferans

İPM Kıdemli Uzmanı Korel Göymen, 18-19 Kasım 2011’de İstanbul’da “Düşünce Kurluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferansı”nı düzenledi. İPM Direktörü Fuat Keyman, Türkiye’de düşünce kuruluşlarının durumu konulu panelde, İPM Kıdemli Uzmanları Ersin Kalaycıoğlu ve Ahmet Evin etkinlik boyunca oturumlara moderetörlük yaptılar. Konferans boyunca, Türkiye’de iyi yönetişimden düşünce kuruluşlarının karma toplumlarda değişimin temsilcisi olmasına kadar çeşitli konular tartışıldı. Türkiye ve Avrupa sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çeşitli panel ve konferanslar gerçekleştirildi. 

Modeller ve Yol Göstericiler: İsveç, Türkiye ve Orta Doğu

İstanbul Politikalar Merkezi ve Lund Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (CMES), Arap ülkelerindeki uyanış ve demokratikleşme hakkında ortak bir projenin uygulanabilirliği üzerine Kasım 2011'de iki günlük yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tartışmanın temelinde iyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma politikaları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da insan ve kaynak gelişimi üzerine Türk ve İsveç deneyimlerinin yaygınlaştırılması olasılığı üzerinde duruldu. 

İPM‐Bruegel
 Diyaloğu: Euro Bölgesinin Geleceği

İPM, Bruegel ile işbirliğiyle 16 Eylül 2011'de Euro Bölgesi'nin Geleceği hakkında yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Faraway, So Close?

İPM, 2-4 Haziran tarihleri arasında "Faraway, So Close? Normların yok oluşu" başlıklı atölye düzenledi. İPM ve Freie Universitat, Berlin tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük atölye çalışması Thomas Risse'nin yeni kitabı Avrupalılar Topluluğu: Ulusötesi Kimlikler ve Kamusal Alan (A Community of Europeans: Transnational Identities and the Public Sphere) tanıtıldı. Tartışılan konular arasında tarihsel kurumsalcı yaklaşıma ve Avrupalılaşmaya karşılaştırmalı yaklaşımlar, normların yok oluşu ve normatiflik, göç ve AB'nin göç dalgaları üzerindeki etkisi gibi başlıklar konuşuldu. 

Cengiz Aktar: Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane

İPM, 24 Mayıs 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Aktar’ın derlediği Tarihi, Siyasi, Dini ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane kitabının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Türkiye’de Patrikhane üzerine yazılmış ve propaganda amacı güden birçok yayının yanında, bu çalışma objektifliğiyle ve konu hakkında varolan kavramsal yanlış anlaşılmaları giderme girişimiyle farklılık yaratmaktadır. İPM Direktörü Fuat Keyman’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra konuklardan Fener Rum Patriği 1. Bartolomeos kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Cengiz Aktar’ın oturum başkanlığını yaptığı panelde Elçin Macar, Paraskevas Konortas, Samim Akgönül, Kürşat Demirci, Emre Öktem ve Cem Sofuğlu gibi araştırmacılar ve uzmanlar konuyla ilgili çalışmalarını ve düşüncelerini paylaştılar.

Avrupa Birliği'nin ötesinde Avrupa: Geniş Kıtanın Jeo-Ekonomisi

Aspen Institute Italia’nın İPM’nin katkılarıyla düzenlediği “Avrupa Birliği’nin Ötesinde Avrupa: Geniş Kıtanın Jeo-Ekonomisi” başlıklı konferans, İstanbul’da üst düzey hükümet yetkilileri, CEO’lar ve farklı ülkelerden gelen aydın ve düşünürlerin katılımı ile gerçekleşti. Avrupa’nın ekonomik büyümesini konu alan konferansta İPM’yi Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, İPM Direktörü Fuat Keyman ve İPM Kıdemli Uzmanı Ahmet Evin temsil etti. Konferansta, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa’nın genel olarak sınırlarının genişletilmesinde ekonomik ve politik etkenlerin öneminin altı çizildi. Katılımcılar, Avrupa’nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya kıyasla gelişmiş olan şeffaf sınırlarına dikkat çekti.

Kurumsal Özerklik ve Akademik Özgürlük — Gerekçeler, Zorluklar ve İkilemler

İPM ve Magna Charta Gözlemevi'ndeki, “Kurumsal Özerklik ve Akademik Özgürlük — Gerekçeler, Zorluklar ve İkilemler” üzerine bir çalıştay düzenledi.