TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ERSİN KALAYCIOĞLU icon down
Ersin Kalaycıoğlu
Ersin Kalaycıoğlu
Kıdemli Uzman

Ersin Kalaycıoğlu, İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Profesörüdür. Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce, 2004 ve 2007 yılları arasında Işık Üniversitesi’nin rektörlüğünü, öncesindeyse 2002 ve 2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Uzun kariyeri boyunca, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bazı üniversitelerde görev aldı; 1980-81 öğretim yılı bahar döneminde Iowa Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde ve 1989-1990 ve 1998-1999 öğretim yıllarında Minnesota Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Kalaycıoğlu, 1984 – 2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmanın yanısıra üniversitede çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde başlayan Kalaycıoğlu, bu üniversitenin İktisat Fakültesi’nde doktor asistan olarak Eylül 1977′den Eylül 1982′ye kadar ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Ekim 1982′de Ekim 1984′e kadar doçent olarak çalıştı. Kalaycıoğlu, TESEV Yönetim Kurulu’nun, Türk Siyaset Bilimi Derneği, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Middle Eastern Studies Association of North America isimli kuruluşların üyesidir.

Kalaycıoğlu, sosyal bilimlere pek çok katkısı olan çeşitli araştırmalarda çalıştı ve araştırma sonuçlarını rapor, bilimsel bildiri, kitap ve makale olarak yayınladı. Bunlardan bazıları; “Political Conditions of Rural Economic Development Project” (İlter Turan, 1978-1980) “The Turkish Grand National Assembly (1984-1988),” “Turkish Values” (Üstün Ergüder ve Yılmaz Esmer, 1990), “Socio-political orientations and attitudes in Turkey” (Ali Çarkoglu, 2006).

Kalaycıoğlu, lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden  1973 yılında aldı.  Lisans eğitiminin ardından Iowa Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’ne devam eden Kalaycıoğlu 1975 yılında yüksek lisans, 1977 yılında da doktora derecelerini aldı.

Toplumsal Kaynaklar ve Toplumsal Ağlar: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu’nun Toplumsal Kaynaklar ve Toplumsal Ağlar: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği başlıklı raporu Mart 2020'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Özge Kemahlıoğlu, Mert Moral,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Erdoğan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Toros’un 23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme başlıklı raporu Ekim 2019'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Vatandaş-Devlet Arayüzü: Karşılaştırmalı Perspektiften Bir Çalışma

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu’nun Türkiye’de Vatandaş-Devlet Arayüzü: Karşılaştırmalı Perspektiften Bir Çalışma (Citizen-State Interface in Turkey: A Study from the Comparative Perspective) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İşe Yönelim'de Türkiye'ye Karşılaştırmalı Bir Bakış

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu’nun İşe Yönelim’de Türkiye’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de ve Dünya'da Vatandaşlık: 2014 ISSP Araştırma Raporu

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de ve Dünya’da Vatandaşlık: 2014 ISSP Araştırma Raporu başlıklı raporu Aralık 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

 

Global Turkey in Europe III: Türkiye-AB İlişkilerinde Demokrasi, Ticaret, ve Kürt Sorunu

(Temmuz 2014 - Mayıs 2015)

Global Turkey in Europe serisinin üçüncü cildi, AB-Türkiye ilişkilerindeki dört önemli alan olan dış ilişkiler, demokrasi, Kürt sorunu, ekonomik ve ticari konulara ışık tutmaktadır. Önceki iki kolektif ciltinin üzerine yazılan Global Turkey in Europe III, hem AB hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli iç, bölgesel, küresel sorunları ve fırsatları göz önünde bulundurarak ortak bir Türk-Avrupa geleceğini şekillendirme konusunda kapsamlı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dökümanı indrmek için buraya tıklayınız.

Türkiye'de ve Dünya'da Milliyetçilik 2013

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de ve Dünya'da Milliyetçilik 2013 başlıklı raporu Haziran 2014'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet başlıklı raporu Kasım 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Sağlık: Toplumbilimsel bir Değerlendirme

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Sağlık: Toplumbilimsel bir Değerlendirme başlıklı raporu Haziran 2012'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Meandearing Turkey and the EU relations : Fatigue or Doom

Peter-Christian Müller-Graff'ın Haluk Kabaalioğlu ile birlikte yazdığı Turkey and the European Union Different Dimensions başlıklı kitap 2012'de Nomos tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "Meandearing Turkey and the EU relations : Fatigue or Doom" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

 

Kulturkampf in Turkey: The Constitutional Referendum of 12 September 2010

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "Kulturkampf in Turkey: The Constitutional Referendum of 12 September 2010" başlıklı makalesi Eylül 2011'de South European Society and Politics'de yayımlandı.

The Turkish–EU Odyssey and Political Regime Change in Turkey

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "The Turkish–EU Odyssey and Political Regime Change in Turkey" başlıklı makalesi Haziran 2011'de South European Society and Politics'de yayımlandı.

Türkiye'de Çevre 2010

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Çevre 2010 başlıklı raporu Nisan 2011'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Deniz Kağnıcıoğlu'nun kaleme aldığı Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler başlıklı kitap 2011'de AÖF tarafından yayımlandı.

Türkiye'de Toplumsal Eşitsizlik 2009

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye'de Toplumsal Eşitsizlik 2009 başlıklı raporu Kasım 2010'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Justice and Development Party at the Helm: Resurgence of Islam or Restitution of the Right‐of‐Center Predominant Party?

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "Justice and Development Party at the Helm: Resurgence of Islam or Restitution of the Right‐of‐Center Predominant Party?" başlıklı makalesi Mayıs 2010'da Turkish Studies'de yayımlandı.

Democracy, Islam and Secularism in Turkey

Nathan J. Brown'ın Emad Shahin ile birlikte yazdığı The Struggle Over Democracy in the Middle East: Regional Politics and External Policies başlıklı kitap 2010'da Routledge tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "Democracy, Islam and Secularism in Turkey" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

The Turkish Grand National Assembly: New Challenges and Old Problems

Kerem Öktem'in Celia Kerslake ve Philip Robins ile birlikte yazdığı Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century  başlıklı kitap 2010'da Palgrave Macmillan tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu'nun "The Turkish Grand National Assembly: New Challenges and Old Problems" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı. 

Türkiye'de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma 2008

Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma 2008 başlıklı raporu Kasım 2009'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Salgın ve Toplum - "Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi"

29 Aralık 2020

Ersin Kalaycıoğlu ve Ayşe Köse ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

TBMM’nin 100. Yılını Kutluyoruz

Bağlam, Usul, Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa Değişiklikleri - Karşılaştırmalı Bir İnceleme

''Bağlam, Usul, Aktör ve Süreç Yönünden Anayasa Değişiklikleri - Karşılaştırmalı Bir İnceleme'' başlıklı kitabın tanıtım etkinliği 16 Nisan'da, Karaköy'deki İstanbul Politikalar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ersin Kalaycıoğlu ve Zeynep Gülru Göker ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''TBMM ve Kadın Temsili'' başlıklı 134. bölümüne Ersin Kalaycıoğlu ve Zeynep Gülru Göker katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Post-Korona Dünya: Devlet-Ekonomi-Demokrasi" başlıklı toplantısı Ersin Kalaycıoğlu, Fuat Keyman, Mustafa Kutlay ve Işık Özel'in katılımıyla 29 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ersin Kalaycıoğlu ve Ayşe Köse ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "TBMM'nin 100. Yılını Kutluyoruz" başlıklı 12. bölümüne Ersin Kalaycıoğlu ve Ayşe Köse katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

The Turkish Heritage Organization's Non-Resident Fellowship Program Ziyareti

Türk Miras Örgütü'nün (Turkish Heritage Organization) Non-Resident Fellowship sekiz üyesi, 4 Temmuz 2019'da İPM’yi ziyaret etti. Türkiye, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve ekonomi ile ilgili güncel konuları Maissam Nimer, Ersin Kalaycıoğlu, Bahri Yılmaz ve Cana Tülüş Türk ile tartıştılar. 

23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme

İPM ve Infakto tarafından düzenlenen “23 Haziran 2019 İstanbul Tekrar Seçimleri: Seçmen Davranışı Açısından Bir Değerlendirme” paneli, 5 Temmuz 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Liberal Düzenin Geleceği

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Transatlantik Akademi tarafından birlikte düzenlenen “Liberal Düzenin Geleceği (The Future of the Liberal Order)” başlıklı etkinlik 23 Mayıs 2013 tarihinde Seed İstanbul’da gerçekleşti.

Düşünce Kuruluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferans

Kıdemli Uzman Korel Göymen, 18-19 Kasım 2011’de İstanbul’da “Düşünce Kurluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferansı (The International Conference on the Role of Think Tanks in Policy Formation)”nı düzenledi. Direktör Fuat Keyman, Türkiye’de düşünce kuruluşlarının durumu konulu panelde, Kıdemli Uzmanlar Ersin Kalaycıoğlu ve Ahmet Evin etkinlik boyunca oturumlara moderetörlük yaptılar. Konferans boyunca, Türkiye’de iyi yönetişimden düşünce kuruluşlarının karma toplumlarda değişimin temsilcisi olmasına kadar çeşitli konular tartışıldı. Türkiye ve Avrupa sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çeşitli panel ve konferanslar gerçekleştirildi.