TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ÜMİT ŞAHİN icon down
Ümit Şahin
Ümit Şahin
İklim Değişikliği Koordinatörü, Kıdemli Uzman

Ümit Şahin İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Küresel Çevre Sorunları, İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları konularında dersler veren Şahin, ayrıca Mercator-İPM Burs Programı İklim Değişikliği Jürisi’nde yer almaktadır.

Şahin, 1990’ların başından bu yana yeşil siyasi hareketin, iklim, ekoloji, çevre, nükleer karşıtı ve insan hakları hareketlerinin içinde yer almaktadır. 2003 yılında kurduğu Üç Ekoloji dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Kurucuları arasında yer aldığı Çevre İçin Hekimler Derneği’nin 2002-2006 arasında başkanlığını yapmıştır. Türkiye’de 2008’de kurulan Yeşiller Partisi’nin de kurucuları arasındadır ve 2010-2012 yıllarında eş sözcülüğünü yürütmüştür. Yeşiller tarafından 2007’de başlatılan Türkiye Kyoto’yu İmzala! Kampanyasının koordinatörlüğünü yürüten Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarına (COP’lar) 2008 yılından bu yana gözlemci olarak katılmaktadır. Halen İstanbul Kent Konseyi’nde 2019-2021 dönemi Yürütme Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Açık Radyo’da 2008 yılından bu yana Ömer Madra’yla birlikte Açık Yeşil adlı programı hazırlayıp sunmakta olan Şahin, ayrıca Yeşil Gazete’de iklim ve çevre konularında yazarlık ve editörlük yapmaktadır.

Şahin’in yazdığı ve editörlüğü yaptığı kitaplar arasında “Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz: Küresel Isınma ve İklim Krizi”, 2007 (Ömer Madra ile söyleşen ve editör olarak), “Yeşil Ekonomi”, 2012 (Ahmet Atıl Aşıcı ile birlikte editör olarak), “Açık Yeşil 1 – Teorisi ve Pratiği ile Bir Ekoloji Rehberi”, 2019 ve “Açık Yeşil 2 – İklim Krizi, Politika ve Aktivizm”, 2020 (Ömer Madra ile birlikte) sayılabilir. Şahin’in ayrıca iklim değişikliği, enerji dönüşümü, çevre sağlığı, yeşil politika ve insan hakları alanında çeşitli kitap bölümleri, raporları ve makaleleri bulunmaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1991’de mezun olan Ümit Şahin, Kudüs'te Hebrew Üniversitesi Hadassah Braun Halk Sağlığı Okulu'nda master yapmış ve halk sağlığı doktorasını 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Halk sağlığı çalışmaları çevre sağlığı alanında yoğunlaşmıştır.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yoluyla Gelecek Beceriler ve İş Yaratma

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Sıcak Hava Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları

Kıdemli Uzman, İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Ümit Şahin'in "Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları" başlıklı politika notu Temmuz 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif

Avrupa İklim Vakfı'nın desteğiyle İklim Değişikliği Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif (Carbon Lock-In in Turkey: A Comparative Perspective of Low-Carbon Transition with Germany and Poland) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin ve Ahmet Atıl Aşıcı'nın birlikte yazdığı İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları  başlıklı proje raporu Mayıs 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Politikalarında Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Sarah Louise Nash ve Tuğba Ağaçayak'ın "İklim Politikalarında Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar" başlıklı politika notu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliği ve Medya

İPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve Universidade Nova de Lisboa (IFILNOVA)’da Doktora Sonrası Araştırmacısı Mehmet Ali Üzelgün'ün "İklim Değişikliği ve Medya" başlıklı politika notu Aralık 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevil Acar, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Osman Karababa, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Kurnaz ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Gedikkaya Bal'ın Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları başlıklı raporu Nisan 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Danışmanı Mustafa Özgür Berke ve WWF-Türkiye Uzmanı Funda Gacal‘ın Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri başlıklı raporu Ekim 2015'te WWF Türkiye'de yayımlandı.

İklim Değişikliği Mitigasyonunda Kayak Toplumunun Aktivizmi

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Cenk Demiroğlu’nun “İklim Değişikliği Mitigasyonunda Kayak Toplumunun Aktivizmi  (Ski Community Activism on the Mitigation of Climate Change)” başlıklı politika notu Ağustos 2015'te yayımlandı

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası başlıklı raporu Kasım 2014′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliği ve Kuraklık

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz’ın İklim Değişikliği ve Kuraklık başlıklı raporu Ekim 2014'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Türkeş, 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz'ın İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Ümit Şahin ve Selim Badur ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Koronavirüs Salgını ve İklim Değişikliği

Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İklim Krizi

Doğa ve İklim Söyleşileri 7 – “Küresel İklim Değişiklikleri ve Anadolu Biyocoğrafyası: Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin yedincisi, Hakan Gür’ün "Küresel İklim Değişiklikleri ve Anadolu Biyocoğrafyası: Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek" konulu konuşmasıyla 4 Mart 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.  

İklim Kafe Konuşmaları 10 – Türkiye'nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak

İklim Kafe Konuşmalarının onuncusu, Begüm Özkaynak’ın “Türkiye’nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak” konulu konuşmasıyla 12 Şubat 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye'de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi

İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi konferansı, 6 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın ardından konuyla ilgili yuvarlak masa toplantısı, 7 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de yapıldı.

Doğa ve İklim Söyleşileri 6 – “Değişen İklimin Kuşlara Etkisi”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin altıncısı, Kiraz Erciyas Yavuz’un "Değişen İklimin Kuşlara Etkisi" konulu konuşmasıyla 14 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimler

 “2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25’ten İzlenimler” paneli, İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 19 Aralık 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

COBENEFITS İstanbul Konferansı: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması

İPM ve Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) işbirliğinde, “COBENEFITS: Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenlenen COBENEFITS İstanbul Konferansı, 13 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın ardından konuyla ilgili yuvarlak masa toplantısı, 14 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de yapıldı.

Doğa ve İklim Söyleşileri 5 - İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin beşincisi, Ufuk Özdağ’ın “İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık” konulu konuşmasıyla 4 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi

İPM ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından tarafından başlatılan Gelecek Hakkı Programı’nın açılışının yapılacağı “Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi” başlıklı konferans, 31 Ekim 2019 tarihinde İPM Karaköy’de gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşması Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü'nden Matthew Scott tarafından yapıldı.

Yenilenebilir Enerji'nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar

Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Yenilenebilir Enerji’nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar” konulu yüz yüze eğitimleri 8-9 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenledi.

İklim Kafe Konuşmaları 9 – Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak

İklim Kafe Konuşmalarının dokuzuncusu Cem İskender Aydın’ın "Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak" konulu konuşmasıyla 2 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Kamu Sağlığı Uzmanı Ümit Şahin’in “Sıcak Hava Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları” başlıklı yeni raporunun öğle yemeği etkinliği ve değerlendirme toplantısı 2 Temmuz 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı tarafından düzenlenen “Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 4 – Türkiye'de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin dördüncüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan’ın “Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi” konulu konuşmasıyla 28 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Karbondioksit Giderme Teknolojilerine Güvenmeli Miyiz?: Enerji Maliyeti ve Ölçeklenebilirliğinin Kritik Rolü

“Karbondioksit Giderme Teknolojilerine Güvenmeli Miyiz?: Enerji Maliyeti ve Ölçeklenebilirliğinin Kritik Rolü” başlıklı panel, Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü’nden Oytun Babacan ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ile 16 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 8 – Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak

İklim Kafe Konuşmalarının sekizincisi, Ender Peker’in “Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak” konulu konuşmasıyla 8 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 3 – Kuş Bakışı Değişen Dünya

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin üçüncüsü, Uzman Ekolog ve Kuş Gözlemcisi Kerem Ali Boyla’nın “Kuş Bakışı Değişen Dünya” konulu konuşmasıyla 3 Nisan 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 7 – Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler

İklim Kafe Konuşmalarının yedincisi, Ayşe Uyduranoğlu’nun “Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler” konulu konuşmasıyla 6 Mart 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 2 – Antroposen'in Geleceği: İklim Değişirken Genler, Türler, Ekosistemler

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin ikincisi, Doğa Bilimci Emrah Çoraman’ın “Antroposen’in Geleceği: İklim Değişirken Genler, Türler, Ekosistemler” konulu konuşmasıyla 18 Şubat 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

AB-Türkiye Enerji ve İklim Diyalogları

Bruegel ile düzenlenen “AB-Türkiye Enerji ve İklim Diyalogları” başlıklı panel, 17 Ocak 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Etkinlikte, Gustav Fredriksson, Simone Tagliapietra ve Georg Zachmann tarafından yazılan ” Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımları için gerekli sermaye maliyeti nedir?” başlıklı yazı üzerine tartışıldı.

İklim Kafe Konuşmaları 6 – Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi

İklim Kafe Konuşmalarının altıncısı, Ahmet Atıl Aşıcı’nın “Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” konulu konuşmasıyla 9 Ocak 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24'ten İzlenimler

 “2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24’ten İzlenimler” paneli, İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Cem İskender Aydın, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör-Akyazı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 18 Aralık 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

COP24 Katowice – Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Ek Faydalarının Harekete Geçirilmesi

COP24 Katowice İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen “Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Ek Faydalarının Harekete Geçirilmesi: Türkiye & Gelişen Ekonomiler” başlıklı yan etkinlik 10 Aralık 2018’de Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleşti.

COP24 Katowice – Gelişen Bir Ekonomide Enerji Dönüşümünün Fırsatları

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi ile COP24 Katowice İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen “Gelişen Bir Ekonomide Enerji Dönüşümünün Fırsatları” başlıklı yan etkinlik 6 Aralık 2018’de Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 1 – Kuş Cenneti'nden Biyosfere: Doğayla Geçen Yıllar

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin ilki, Türkiye’nin en kıdemli doğa korumacılarından biri olan Tansu Gürpınar’ın “Kuş Cenneti’nden Biyosfere: Doğayla Geçen Yıllar” konulu konuşmasıyla 20 Kasım 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlatılan Doğa ve İklim Söyleşileri, farklı konuşmacılarla iki ayda bir gerçekleşmek üzere devam edecek.

İklim Kafe Konuşmaları 5 – İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış

İklim Kafe Konuşmalarının beşincisi, Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes’ın “İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış” konulu konuşmasıyla 3 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 4 – İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri

İklim Kafe Konuşmalarının dördüncüsü, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın “İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri” konulu konuşmasıyla 6 Haziran 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Karbon Fiyatlandırma: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticareti

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın kolaylaştırıcılığını yaptığı “Karbon Fiyatlandırma: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticareti” başlıklı İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı 18 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 3 – Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri

İklim Kafe Konuşmalarının üçüncüsü, Hande Paker ve Baran Alp Uncu’nun “Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri” konulu konuşmalarıyla 4 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in “Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif” raporunun tanıtımı 13 Şubat 2018, Salı günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23'ten İzlenimler

İPM’nin düzenlediği, “2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23’ten İzlenimler” başlıklı panel 28 Kasım 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti. İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Pınar Ertör Akyazı ve Barış Karapınar, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan ve Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştılar.

Karbon Kilidinden Kaçınmak: Gelişen Dünyada Türkiye'nin Yeri

İPM, 15 Kasım 2017 tarihinde, COP23 İklim Değişikliği Konferansı’nda “Karbon kilidinden kaçınmak: Gelişen dünyada Türkiye’nin yeri” başlıklı bir yan etkinlik düzenledi.

Gelişen Ekonomilerde Adil Enerji Dönüşümü: Enerji Piyasasındaki Değişimler için Fırsatlar ve Zorluklar

İPM ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 10 Kasım 2017 tarihinde, COP23 İklim Değişikliği Konferansı’nda “Gelişen Ekonomilerde Adil Enerji Dönüşümü: Enerji Piyasasındaki Değişimler için Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı bir yan etkinlik düzenledi.

İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı tarafından yürütülen Yeşil İklim Yeşil Ekonomi projesinin sonucunda hazırlanan “İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları” başlıklı rapor 1 Haziran 2017’de İPM Karaköy ofisinde tanıtıldı

Türkiye'de Ulaşım Emisyonlarının Azaltılmasında Motorlu Araç Vergileri ve Trafik Yoğunluğu Ücreti Nasıl Kullanılabilir?

Girişim’in düzenlediği, “Türkiye’de Ulaşım Emisyonlarının Azaltılmasında Motorlu Araç Vergileri ve Trafik Yoğunluğu Ücreti Nasıl Kullanılabilir?” başlıklı panel, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in moderatörlüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Uyduranoğlu ile Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi Avrupa Genel Müdürü ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Peter Mock’un katılımıyla 17 Şubat 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22'den İzlenimler

Girişim’in düzenlediği, “2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22’den İzlenimler” başlıklı panel, 21 Kasım 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti. Panelde, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Sarah Louise Nash ve Tuğba Ağaçayak, ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştı.

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Politikaları

İPM’nin düzenlediği, Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları’nın üçüncüsü, “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Politikaları” başlığında, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in moderatörlüğünde 31 Ekim 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşti.

İklim Dostu Toprak Kullanımı ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın düzenlediği “İklim Dostu Toprak Kullanımı ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 27 Ekim 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın ortak düzenlediği “İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 8 Eylül 2016’da İPM’de gerçekleşti. 

İklim Dostu Kentler ve Yeşil Ekonomi

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın ortak düzenlediği “İklim Dostu Kentler ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 27 Haziran 2016'da 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, Karaköy’de İPM’nin bulunduğu Minerva Han’da gerçekleşti.
 

Türkiye'nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları (2) Paris Sonrası Türkiye'de İklim Politikalarının Finansmanı

İPM tarafından düzenlenen Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ikincisi, Paris Sonrası Türkiye’de İklim Politikalarının Finansmanı konusunda 31 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de iklim politikaları alanında çalışan farklı kesimlerden aktörlerin katılımıyla yapılan toplantıda geçen Aralık ayında yapılan Paris İklim Konferansı’nın ardından özellikle iklim finansmanı alanında yaşanan son gelişmeler, beklentiler ve Türkiye’nin iklim finansmanında izlemesi gereken politikalar görüşüldü.

2015 Paris İklim Zirvesi – COP21'den İzlenimler

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından 15 Aralık 2015‘de düzenlenen “2015 Paris İklim Zirvesi – COP21’den İzlenimler” panelinde Kıdemli Uzman Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve CDP Türkiye Proje Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, COP21′de Türkiye’nin resmi tutumunu, müzakere sürecini ve Paris Anlaşması’nı değerlendirdi.

Press Conference: Coal in Turkey's Energy Future

A Press Conference: Low Carbon Development Pathways and Priorities for Turkey

Istanbul Climate Forum

Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 11 Kasım 2015, Çarşamba günü İstanbul Politikalar Merkezi, Karaköy Minerva Han’da Ümit Şahin (İPM), Ahmet Atıl Aşıcı (İTÜ), Sevil Acar (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), Ali Osman Karababa (Ege Üniversitesi), Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi) ve Pınar Gedikkaya Bal (Beykent Üniversitesi) tarafından kaleme alınan “Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları” başlıklı raporun tanıtımını yapılmıştır.

Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Chernobyl Action Events

Türkiye'nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları (1) Azaltım Politikaları Ve Uluslararası Müzakereler

Kitap Tanıtımı: Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, 18 Aralık 2014, Perşembe günü İstanbul Politikalar Merkezi, Karaköy Minerva Han’da Ümit Şahin tarafından kaleme alınan “Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası” başlıklı raporun tanıtımını gerçekleştirdi.

Raporda Türkiye’nin iklim politikalarının mevcut durumu ve bu politikaları belirleyen kamu, özel sektör, sivil toplum vb. aktörlerin kimler olduğu ve etki güçleri ele alınmaktadır. 1-12 Aralık’ta Peru’nun başkenti Lima’da yapılacak olan 20. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katılacak olan Ümit Şahin, zirveden izlenimlerini de bizlerle paylaşacaktır.

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler

İPM İklim Değişikliği Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin 7 Ekim 2013 tarihinde “İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenledi.