TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

ÜMİT ŞAHİN icon down
Ümit Şahin
Ümit Şahin
İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü, Kıdemli Uzman

Ümit Şahin İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Küresel Çevre Sorunları, İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları konularında dersler veren Şahin, ayrıca Mercator-İPM Burs Programı İklim Değişikliği Jürisi’nde yer almaktadır.

Şahin, 1990’ların başından bu yana yeşil siyasi hareketin, iklim, ekoloji, çevre, nükleer karşıtı ve insan hakları hareketlerinin içinde yer almaktadır. 2003 yılında kurduğu Üç Ekoloji dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Kurucuları arasında yer aldığı Çevre İçin Hekimler Derneği’nin 2002-2006 arasında başkanlığını yapmıştır. Türkiye’de 2008’de kurulan Yeşiller Partisi’nin de kurucuları arasındadır ve 2010-2012 yıllarında eş sözcülüğünü yürütmüştür. Yeşiller tarafından 2007’de başlatılan Türkiye Kyoto’yu İmzala! Kampanyasının koordinatörlüğünü yürüten Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarına (COP’lar) 2008 yılından bu yana gözlemci olarak katılmaktadır. Halen İstanbul Kent Konseyi’nde 2019-2021 dönemi Yürütme Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Açık Radyo’da 2008 yılından bu yana Ömer Madra’yla birlikte Açık Yeşil adlı programı hazırlayıp sunmakta olan Şahin, ayrıca Yeşil Gazete’de iklim ve çevre konularında yazarlık ve editörlük yapmaktadır.

Şahin’in yazdığı ve editörlüğü yaptığı kitaplar arasında “Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz: Küresel Isınma ve İklim Krizi”, 2007 (Ömer Madra ile söyleşen ve editör olarak), “Yeşil Ekonomi”, 2012 (Ahmet Atıl Aşıcı ile birlikte editör olarak), “Açık Yeşil 1 – Teorisi ve Pratiği ile Bir Ekoloji Rehberi”, 2019 ve “Açık Yeşil 2 – İklim Krizi, Politika ve Aktivizm”, 2020 (Ömer Madra ile birlikte) sayılabilir. Şahin’in ayrıca iklim değişikliği, enerji dönüşümü, çevre sağlığı, yeşil politika ve insan hakları alanında çeşitli kitap bölümleri, raporları ve makaleleri bulunmaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1991’de mezun olan Ümit Şahin, Kudüs'te Hebrew Üniversitesi Hadassah Braun Halk Sağlığı Okulu'nda master yapmış ve halk sağlığı doktorasını 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Halk sağlığı çalışmaları çevre sağlığı alanında yoğunlaşmıştır.

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası - Dönüşümün Takvimi ve Coğrafyası (2020-2050)

''Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası - Dönüşümün Takvimi ve Coğrafyası (2020-2050)'' başlıklı rapor yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme

Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz'ın “2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme” başlıklı analizi Mayıs 2023'te yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi (2020-2030)

İstanbul Politikalar Merkezi'nin hazırladığı ''Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi (2020-2030)'' raporu Kasım 2022'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları

Türkiye bölümü İstanbul Politikalar Merkezi'nin yürütücülüğünde devam eden uluslararası COBENEFITS Projesi kapsamında İngilizce olarak hazırlanan "Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma" başlıklı raporun yönetici özeti 23 Haziran'da yayınlandı. 

Yönetici özetini indirmek için lütfen tıklayınız.

Raporun tamamını indirmek için lütfen tıklayınız

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi

Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Fikret Adaman tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi” başlıklı raporu Mart 2022'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır

Türkiye’nin, Paris Anlaşması'na uygun olarak küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak amacıyla ekonomisini 2050'ye kadar karbonsuzlaştırmak için nasıl bir dönüşümden geçmesi gerektiğini ortaya koyan ve Kasım 2021’de başlıca sonuçlarını Yönetici Özeti ile duyurduğumuz "Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır" başlıklı rapor tam metin olarak yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

 

 

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır

"Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır" başlıklı raporun yönetici özeti Ekim 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Making the Paris Agreement A Success For The Planet and the People of Turkey - Reducing Electricity Prices and Increasing Economic Competitiveness with Renewable Energy

The COP26 Briefing "Making the Paris Agreement A Success For The Planet and the People of Turkey - Reducing Electricity Prices and Increasing Economic Competitiveness with Renewable Energy" was published in November 2021.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Paris Anlaşması'nı Dünyada ve Türkiye'de Bir Başarı Hikayesine Dönüştürmek: Türkiye Elektrik Sistemini Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları

"Paris Anlaşması’nı Dünyada ve Türkiye’de Bir Başarı Hikayesine Dönüştürmek: Türkiye Elektrik Sistemini Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydaları" başlıklı "COBENEFITS Politika Raporu" Ağustos 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Enerji Arzının Güvence Altına Alınması ve Cari Açığın Dengelenmesi

EPRA Direktör Yardımcısı Saeed Teimourzadeh, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Göktürk Poyrazoğlu ve EPRA İcra Kurulu Başkanı Osman Bülent Tör'ün "Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Enerji Arzının Güvence Altına Alınması ve Cari Açığın Dengelenmesi" başlıklı raporu Haziran 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sağlığın İyileştirilmesi ve Sağlık Sistemi Üzerindeki Yükün Azaltılması

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Nadim K. Copty, Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Kıdemli Danışmanı Funda Gacal, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Ali Kerem Saysel, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi İrem Daloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Buse Yetişti, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Derya Aydın Sarıkurt ve Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Çiğdem Çağlayan'ın "Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sağlığın İyileştirilmesi ve Sağlık Sistemi Üzerindeki Yükün Azaltılması" başlıklı raporu Haziran 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

İklim Politikalarında Biden Etkisi: İnkar Çağının Sonu Mu?

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "İklim Politikalarında Biden Etkisi: İnkar Çağının Sonu Mu?" başlıklı politika notu Nisan 2021'de yayımlandı.

Dökümanı indirmek için tıklayınız.

COVID-19 Pandemisini ve İklim Krizini Birlikte Okumak

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in “COVID-19 Pandemisini ve İklim Krizini Birlikte Okumak” başlıklı politika notu Aralık 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Excess Mortality in Istanbul during Extreme Heat Waves between 2013 and 2017

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin, Günay Can, Ümit Şahin, Uğurcan Sayılı, Marjolaine Dubé, Beril Kara, Hazal Cansu Acar, Barış İnan, Özden Aksu Sayman, Germain Lebel, Ray Bustinza, Hüseyin Küçükali, Umur Güven ve Pierre Gosselin'in "Excess Mortality in Istanbul during Extreme Heat Waves between 2013 and 2017" başlıklı makalesi Kasım 2019'da International Journal of Environmental Research and Public Health'de yayımlandı.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Beceri ve İstihdam Gelişimi: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Haziran 2020'de yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret Fırsatları ve İnovasyon: Elektrik Sektörünü Karbonsuzlaştırmanın Yan Faydalarının Analizi

Bu çalışma, “İklim değişikliği azaltımı yan faydalarının kamu politikaları kurumlarında kapasite geliştirme aracılığıyla yaygınlaştırılması” (COBENEFITS) projesi kapsamında Kasım 2019'da yayımlanmıştır. 

Bu proje Uluslararası İklim Girişimi (IKI)’nin bir parçasıdır. Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU) Almanya Federal Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu girişimi desteklemektedir. COBENEFITS Projesi, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS, Proje Lideri) tarafından, Renewables Academy (RENAC), Independent Institute for Environmental Issues (UfU), International Energy Transition GmbH (IET) ve Türkiye’de Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içerisinde koordine edilmektedir.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları

Kıdemli Uzman, İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Halk Sağlığı Uzmanı Ümit Şahin'in "Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları" başlıklı politika notu Temmuz 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

The Politics of Environment and Climate Change

Alpaslan Özerdem ve Matthew Whiting'nin yazdığı The Routledge Handbook of Turkish Politics başlıklı kitap Nisan 2019'da Routledge tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin'in "The Politics of Environment and Climate Change" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif

Avrupa İklim Vakfı'nın desteğiyle İklim Değişikliği Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif (Carbon Lock-In in Turkey: A Comparative Perspective of Low-Carbon Transition with Germany and Poland) başlıklı raporu Şubat 2018’de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin ve Ahmet Atıl Aşıcı'nın birlikte yazdığı İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları  başlıklı proje raporu Mayıs 2017'de yayımlandı. 

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Politikalarında Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacıları Sarah Louise Nash ve Tuğba Ağaçayak'ın "İklim Politikalarında Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar" başlıklı politika notu Nisan 2017'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Yeşil Ekonomi

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin ve Ahmet Atıl Aşıcı'nın kaleme aldığı Yeşil Ekonomi başlıklı kitap 2017'de Yeni İnsan Yayınevi Tohum Yayıncılık Turizm Reklam and Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yayımlandı.

İklim Değişikliği ve Medya

İPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve Universidade Nova de Lisboa (IFILNOVA)’da Doktora Sonrası Araştırmacısı Mehmet Ali Üzelgün'ün "İklim Değişikliği ve Medya" başlıklı politika notu Aralık 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Climate Change Communication in Turkey

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin ve Mehmet Ali Üzelgün'ün "Climate Change Communication in Turkey" başlıklı makalesi Aralık 2016'da Oxford Research Encyclopedia of Climate Science'da yayımlandı.

Warming a Frozen Policy: Challenges to Turkey's Climate Politics after Paris

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "Warming a Frozen Policy: Challenges to Turkey’s Climate Politics after Paris" başlıklı makalesi 23 Eylül 2016 tarihinde Turkish Policy Quarterly'de yayımlandı.

Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevil Acar, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Osman Karababa, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Kurnaz ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Gedikkaya Bal'ın Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları başlıklı raporu Nisan 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Beyond Special Circumstances: Climate Change Policy in Turkey: 1992–2015

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, Semra Cerit Mazlum, Alevgül Şorman ve Cem Gündoğan'in "Beyond Special Circumstances: Climate Change Policy in Turkey:1992–2015" başlıklı makalesi 7 Mart 2016'da Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change'de yayımlandı.

Intertwined and Contested. Green Politics and the Environmental Movement in Turkey

Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin'in "Intertwined and Contested. Green Politics and the Environmental Movement in Turkey" başlıklı makalesi Kasım 2015'te Südosteurope: Journal of Politics and Society'te yayımlandı.

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

Kıdemli Uzman ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, WWF-Türkiye İklim ve Enerji Danışmanı Mustafa Özgür Berke ve WWF-Türkiye Uzmanı Funda Gacal‘ın Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri başlıklı raporu Ekim 2015'te WWF Türkiye'de yayımlandı.

İklim Değişikliği Mitigasyonunda Kayak Toplumunun Aktivizmi

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Cenk Demiroğlu’nun “İklim Değişikliği Mitigasyonunda Kayak Toplumunun Aktivizmi  (Ski Community Activism on the Mitigation of Climate Change)” başlıklı politika notu Ağustos 2015'te yayımlandı

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası başlıklı raporu Kasım 2014′te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliği ve Kuraklık

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz’ın İklim Değişikliği ve Kuraklık başlıklı raporu Ekim 2014'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Türkeş, 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Ömer Lütfi Şen, 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacısı Levent Kurnaz'ın İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu başlıklı raporu Aralık 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Yeşil Hareket 50 Yaşında: Doğum Günümüz Kutlu Olsun

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "Yeşil Hareket 50 Yaşında: Doğum Günümüz Kutlu Olsun" başlıklı yazısı 22 Nisan 2022'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

 

broadcast image

TÜİK Verileri Bize Neler Söylüyor?

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "TÜİK Verileri Bize Neler Söylüyor?" başlıklı yazısı 5 Nisan 2022'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

İklim Şurası Politika Tavsiye Kararları'na şerh: Neden hayır oyu verdim?

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Uzman Ümit Şahin'in "İklim Şurası Politika Tavsiye Kararları’na şerh: Neden hayır oyu verdim?" başlıklı yazısı 28 Şubat 2022'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Nükleer Enerjiye Karşı Çıkmanın İlk 35 Nedeni

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Uzman Ümit Şahin'in "Nükleer Enerjiye Karşı Çıkmanın İlk 35 Nedeni" başlıklı yazısı 8 Şubat 2022'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

2030'da neler olacak?

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Uzman Ümit Şahin'in "2030'da neler olacak?" başlıklı yazısı 18 Ocak 2022'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Almanya'da nükleerden çıkış Yeşiller'in tarihi başarısıdır!

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "Almanya’da nükleerden çıkış Yeşiller’in tarihi başarısıdır!" başlıklı yazısı 8 Ocak 2022'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

[2021'in ardından] İklim krizinde yılın 10 önemli gelişmesi

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in "[2021’in ardından] İklim Krizinde Yılın 10 Önemli Gelişmesi" başlıklı yazısı 20 Aralık 2021'de Yeşil Gazete'de yayımlandı. Okumak için lütfen tıklayınız.

broadcast image

Rapor Lansmanı: Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır

27 Ekim 2021

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

18 Ekim 2021

Salgın ve Toplum - "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

6 Ekim 2021

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 2 - "Ekonomi Politikaları ve Yeşil Mutabakat"

4 Ekim 2021

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 1 - "Paris'ten Glasgow'a İklim Müzakerelerinde Son Durum"

20 Eylül 2021

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

16 Eylül 2021

İklim Kafe Konuşmaları 16 - "MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Aşırı Hava Olaylarının Gelecek Model Projeksiyonları Açısından Değerlendirilmesi"

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onaltıncısı “MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Aşırı Hava Olaylarının Gelecek Model Projeksiyonları Açısından Değerlendirilmesi,” 30 Haziran 2021'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Tuğba Öztürk ile gerçekleşti.

Funda Gacal, Osman Bülent Tör ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Enerji Arzında ve Sağlıkta İklim Kriziyle Mücadelenin Yan Faydaları

Hava Kirliliği ve Sağlık Faturası: Sorunlar ve Çözümler

10 Haziran 2021

Salgın ve Toplum - "Marmara Denizi'nde Neler Oluyor? Kirlilik, Isınma ve Müsilaj Sorunu"

8 Haziran 2021

Devin Bahçeci ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Biden'ın İklim Zirvesi Dünyaya Ne Mesaj Verdi?

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

27 Nisan 2021

İklim Kafe Konuşmaları 15 - Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onbeşincisi “Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler,” 26 Nisan'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Benek Çinçik ile gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 10 - "İklim Krizi Çağında Bilim, Etik ve Doğa Sevgisi"

İstanbul Politikalar Merkezi'nde, doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlattığımız Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin "İklim Krizi Çağında Bilim, Etik ve Doğa Sevgisi" başlıklı onuncu ve son etkinliği, Sargun Ali Tont'un katılımıyla 22 Mart 2021'de gerçekleşti.

Pınar Demircan ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Fukuşima'nın 10.Yılında: Nükleer Enerji İklim Değişikliğine Çözüm Olabilir mi?

İklim Kafe Konuşmaları 14 - Türkiye'de Kalkınmacılığı Gıda-Tarım Ekseninde Okumak

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın ondördüncüsü “Türkiye’de Kalkınmacılığı Gıda-Tarım Ekseninde Okumak,” 10 Şubat 2021'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Fikret Adaman ile gerçekleşti.

Salgın ve Toplum - "Türkiye'de Kuraklık ve İklim Krizi"

5 Ocak 2020

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?
 

Salgın ve Toplum - "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi"

22 Aralık 2020

İklim Kafe Konuşmaları 13 - Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onüçüncüsü “​​​Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi,” 16 Aralık 2020'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sinan Erensü ile gerçekleşti.

Fikret Adaman ve Ümit Şahin ile "Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?"

Türkiye'de İklim Krizi Algısı ve Olası Çıkışlar

Pierre Gosselin ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak

Doğa ve İklim Söyleşileri 9 - "Gezegenin Geleceğini Yeniden Düşünmek: Ekolojik Vatandaşlık ve Enformasyon Altyapıları"

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin dokuzuncusu, Cansu Dedeoğlu ve Çağdaş Dedeoğlu’nun "Gezegenin Geleceğini Yeniden Düşünmek: Ekolojik Vatandaşlık ve Enformasyon Altyapıları" konulu konuşmasıyla 18 Kasım 2020’de gerçekleşti.

Ümit Şahin ve Bengisu Özenç ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İklim Değişikliği ile Mücadelenin Yan Faydaları

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye

Günümüzde ve Gelecekte Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin düzenlediği “Günümüzde ve Gelecekte Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak (Battling Heatwaves in Hospitals and the Community, Now and in the Future)” webinarı, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pierre Gosselin’in katılımı ve Ümit Şahin’in moderatörlüğüyle 27 Temmuz’da gerçekleşti.

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Pandemi Döneminde İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi”

13 Temmuz 2020

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Sıcak Dalgaları ve Kutuplaşan Dünyada İklim Hareketinin Geleceği”

6 Temmuz 2020

Ümit Şahin ve Ender Peker ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

Sıcak Dalgalarında Kentler ve Sağlık

İklim Kafe Konuşmaları 12 – COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

İklim Kafe Konuşmalarının onikincisi, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmasıyla 17 Haziran 2020’de gerçekleşti.

Değer Saygın ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Korona Döneminde İklim Değişikliği ve Enerji Dönüşümü

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

18 Mayıs 2020

Doğa ve İklim Söyleşileri 8 – “İklim Değişikliği, Orman Yangınları ve Biyoçeşitlilik”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin sekizincisi, Çağatay Tavşanoğlu’nun "İklim Değişikliği, Orman Yangınları ve Biyoçeşitlilik" konulu konuşmasıyla 12 Mayıs 2020’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 11 – Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul

İklim Kafe Konuşmalarının onbirincisi, Ethemcan Turhan’ın “Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul” konulu konuşmasıyla 22 Nisan 2020’de gerçekleşti.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

13 Nisan 2020

Ümit Şahin ve Selim Badur ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Koronavirüs Salgını ve İklim Değişikliği

Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İklim Krizi

Enerji Sektöründe Adil Geçiş: İyi Uygulamalar ve Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı

İPM'nin Avrupa Birliği desteği ve EUCD (Avrupa Birliği İklim Diyalogları Programı) işbirliği ile yürüttüğü "Türkiye'de Adil Geçişin Desteklenmesi" projesi kapsamında, 11 - 12 Haziran tarihlerinde Postane Hol’de "Enerji Sektöründe Adil Geçiş: İyi Uygulamalar ve Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı" gerçekleştirildi. İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, EUCD Türkiye Ülke Sorumlusu Gamze Çelikyılmaz ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Program Sorumlusu Christian Ballarò'nun açlış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, oturum moderatörlüğünü İPM İklim Çalışmaları ekibi üyeleri üstlendi.

Türkiye'de Adil Geçişin Desteklenmesi Projesi: Çanakkale - Çan Çalıştayı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen AB İklim Diyalogları Projesi (EUCD) kapsamında yürüttüğümüz ''Türkiye’de Adil Geçişin Desteklenmesi Projesi''nin Çanakkale-Çan bölgesi özelinde yaptığımız çalıştayı 25 Nisan’da Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kamu kurumları, STK’lar, meslek odaları ve diğer çeşitli paydaşlar, "Adil Geçiş" genel çerçevesi için  bölgeyi etkileyen ve etkilemesi muhtemel yatırımların demokratik katılım süreçlerini, kömür ve maden ekonomisinin toplumsal maliyetlerinin tespitini,  kamusal bilgiye erişimi, alternatif istihdam olanakları ve  kurumlar arası işbirliği konularını öncelikli ihtiyaç alanları olarak öne çıkardılar.

İklim Kafe Konuşmaları 27 - Çok Boyutlu Eşitsizlikler Çağında İklim Krizi: Türkiye Hanehalkı Emisyonları Ne Söylüyor?

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiyedincisi ''Çok Boyutlu Eşitsizlikler Çağında İklim Krizi: Türkiye Hanehalkı Emisyonları Ne Söylüyor?'' 26 Mart'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ebru Voyvoda ile gerçekleşti.

 

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Cömert Uygar Erdem ve Ümit Şahin ile ''Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?''

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''İliç Felaketi ve Türkiye'nin Çevre Politikaları'' başlıklı bölümüne Cömert Uygar Erdem ve Ümit Şahin katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 26 - Kapitalizmin Varoluşsal Krizi: İklim Yıkımı, Teknolojik Dönüşüm ve Eşitsizlikler

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmialtıncısı ''Kapitalizmin Varoluşsal Krizi: İklim Yıkımı, Teknolojik Dönüşüm ve Eşitsizlikler'' 23 Ocak'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Haluk Levent ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2023 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı bölümüne Ümit Şahin, Ebru Voyvoda, Alkım Bağ Güllü, Hayriye Ataş, Nebi Sümer, Kamil Yılmaz, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp ve Fuat Keyman katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Ümit Şahin ve Mahir Ilgaz ile ''Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?''

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''COP28'in Ardından: Zirvede Hangi Kararlar Alındı?'' başlıklı bölümüne Ümit Şahin ve Mahir Ilgaz katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

2023 Dubai İklim Zirvesi-COP28'den İzlenimler

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin düzenlediği ''2023 Dubai İklim Zirvesi-COP28'den İzlenimler'' isimli panel İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in moderatörlüğünde, İPM Kıdemli Proje Danışmanı Dursun Baş, CAN Avrupa Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Sorumlusu Elif Cansu İlhan, Oil Change International Bölgesel Program Direktörü Mahir Ilgaz ve WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu'nun katılımıyla 20 Aralık'ta İPM'de gerçekleşti.

Bengisu Özenç ve Ümit Şahin ile Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası'' başlıklı bölümüne Bengisu Özenç ve Ümit Şahin katıldı.

 

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası - 3: Dönüşümün Takvimi, Coğrafi Dağılımı ve Elektrik Şebekesine Etkileri

“Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası - 3: Dönüşümün Takvimi, Coğrafi Dağılımı ve Elektrik Şebekesine Etkileri” başlıklı etkinliğimiz 21 Kasım'da Ankara’da gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 25 - ''İklim Değişikliğini Önlemek İçin Nasıl Bir Hukuk Düzeni?''

İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmibeşincisi ''İklim Değişikliğini Önlemek İçin Nasıl Bir Hukuk Düzeni?'' 17 Ekim'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Serkan Köybaşı ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''İklim, dev(let)ler ve politikalar'' başlıklı 146. bölümüne Fuat Keyman ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İstanbul'un Yeşil Alanları Sempozyumu: Kent ve Doğal Bitkiler

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ile Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Anna Zadrożna tarafından düzenlenen ''İstanbul'un Yeşil Alanları Sempozyumu: Kent ve Doğal Bitkiler'' başlıklı etkinlik Cihan Erdönmez, Akgün İlhan, İbrahim Dedeoğlu ve Matthew Gandy'nin katılımıyla 18-19 Eylül'de İPM’de gerçekleşti. Etkinlikte, Matthew Gandy'nin "Natura Urbana" isimli belgeseli de yer aldı.

İklim Kafe Konuşmaları 24 - ''Türkiye'de İklim Değişikliğinin Zeytin Verimine Etkileri''

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmidördüncüsü ''Türkiye'de İklim Değişikliğinin Zeytin Verimine Etkileri'' 22 Haziran'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sevil Acar ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Küresel Yönetişimde İçi Boş Kurumlar

İPM'nin düzenlediği ''Küresel Yönetişimde İçi Boş Kurumlar'' etkinliği Radoslav Dimitrov'un katılımıyla, Ümit Şahin'in moderatörlüğünde İPM'de 14 Haziran'da gerçekleşti.

Jeopolitik Zorlukların Ortasında Türkiye'deki Seçimler - AB-Türkiye İlişkileri Nasıl Yeniden Başlatılabilir?

Girişim'in düzenlediği ''Jeopolitik Zorlukların Ortasında Türkiye'deki Seçimler - AB-Türkiye İlişkileri Nasıl Yeniden Başlatılabilir?'' paneli Senem Aydın-Düzgit'in moderatörlüğünde ve Funda Tekin, Fuat Keyman, Alkım Bağ Güllü, Çiğdem Nas, Wolfgang Wessels ve Ümit Şahin'in katılımıyla İPM'de 8 Haziran'da gerçekleşti.

2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji, Denge ve Denetleme

İPM'nin düzenlediği ''2023 Seçimleri Arefesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji, Denge ve Denetleme'' etkinliği Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz'ın katılımıyla İPM'de 11 Mayıs'ta gerçekleşti.

İPM Uzmanları ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''2023 Seçimleri Arifesinde Partilerin Vaatlerinin Analizi: Dış Politika, Gıda Politikaları, İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları, Denge ve Denetleme'' başlıklı 137. bölümüne Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Senem Aydın-Düzgit, Alkım Bağ, Fuat Keyman, Ümit Şahin ve Hakan Yavuzyılmaz katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 23 - ''Depreme ve İklim Afetlerine Hazırlıklı Kentler Nasıl Planlanır?''

İklim Kafe Konuşmaları canlı olarak İPM Karaköy'de devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiüçüncüsü "Depreme ve İklim Afetlerine Hazırlıklı Kentler Nasıl Planlanır?" 5 Nisan'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ender Peker ve Ezgi Orhan ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Ümit Şahin ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''Afetler, İklim Krizi ve Seçim Süreci'' başlıklı 131. bölümüne Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Kitap Tanıtımı: Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği

İPM'nin düzenlediği ''Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği'' isimli kitap tanıtımı Ümit Şahin, Didem Bayındır ve Mine Yıldırım'ın katılımıyla İPM'de 22 Mart'ta gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 22 - ''Değişen İklimde Kış Turizmi: Kayak Merkezlerinde Neden Kar Yok?''

İklim Kafe Konuşmaları canlı olarak İPM Karaköy'de devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmiikincisi "Değişen İklimde Kış Turizmi: Kayak Merkezlerinde Neden Kar Yok?" 18 Ocak'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Cenk Demiroğlu ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2022 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2022 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı 121. bölümüne Ümit Şahin, Alkım Bağ Güllü, Fikret Adaman, Hayriye Ataş, Ayşe Köse Badur ve Senem Aydın-Düzgit katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Ümit Şahin ve Ebru Voyvoda ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının ''COP27'nin Ardından'' başlıklı 116. bölümüne Ümit Şahin ve Ebru Voyvoda katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

2022 Şarm El-Şeyh İklim Zirvesi - COP27'den İzlenimler

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi'nin düzenlediği ''2022 Şarm El-Şeyh İklim Zirvesi - COP27'den İzlenimler'' isimli panel İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in moderatörlüğünde, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, COBENEFITS Projesi Kıdemli Proje Danışmanı Dursun Baş ve 2022/23 Mercator-İPM Araştırmacısı Ebru Voyvoda'nın katılımıyla İPM'de 23 Kasım'da gerçekleşti.

COP27 Yan Etkinliği - Türkiye'de Karbonsuzlaştırmanın Maliyetleri ve Faydaları

İPM'nin düzenlediği ''Türkiye'de Karbonsuzlaştırmanın Maliyetleri ve Faydaları'' isimli etkinlik Ümit Şahin ve Ebru Voyvoda'nın katılımıyla COP27'de 15 Kasım'da gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 21 - İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmibirincisi "İklim Kriziyle Mücadelede Çevreye Duyarlı Teknolojilerin Kullanımı ve Transferi" 26 Ekim'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ezgi Ediboğlu Sakowsky ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Sürdürülebilir Tarım Matrisi Uluslararası Konsorsiyum Toplantısı

İPM, Sabancı Üniversitesi, Toros Tarım ve Tekfen Tarım ortaklığı ve Belmont Forum'un desteğiyle yürütülen Sürdürülebilir Tarım Matrisi projesinin Uluslararası Konsorsiyum Toplantısı Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Ümit Şahin, Fen Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi doktora sonrası araştırmacısı Dr. Duygu Avcı ve ABD Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi’nden Dr. Xin Zhang'ın katılımıyla İPM'de 20-21 Ekim'de gerçekleşti.

Ümit Şahin ile ''Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?''

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "'Dünyanın ve Türkiye'nin İklim Gündemi" başlıklı 111. bölümüne Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Kitap Tanıtımı: Salgın, İklim, Toplum - Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?

İPM'nin düzenlediği ''Salgın, İklim, Toplum - Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız?'' isimli kitap tanıtımı Fuat Keyman, Ayşe Köse Badur, Selim Badur, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin ve Nebi Sümer'in katılımıyla İPM Karaköy'de 14 Ekim'de gerçekleşti.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma - Güncellenmiş Sonuçlar

Türkiye bölümü İstanbul Politikalar Merkezi'nin yürütücülüğünde devam eden uluslararası COBENEFITS Projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması ve Fosil Yakıt Fiyatı Dalgalanmalarından Korunma - Güncellenmiş Sonuçlar'' webinarı ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve EPRA Ar-Ge Direktörü Dr. Saeed Teimourzadeh katılımıyla, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) İklim Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin'in moderasyonunda 28 Eylül'de gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

COBENEFITS Projesi Kapanış Toplantısı

2017 yılının Temmuz ayında toplanan 14. Türk-Alman Çevre Yürütme Komitesinin destek kararı sonucunda Türkiye’de hayata geçirilen “Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması” (kısaca COBENEFITS) Projesi kapanış toplantısı  Ankara’da 23 Haziran'da gerçekleştirildi. 

Rapora ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 

 

Sezon Finali: Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının sezon finali olan "Siyaset, Ekonomi, İklim, Kent Çalışmaları: Ne Görüyoruz?" başlıklı 109. bölümüne Evren Balta, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Ayşe Köse Badur, Nebi Sümer, Atila Eralp, Hatem Ete, Kamil Yılmaz ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

50. Yılında Stockholm Konferansı: Uluslararası Çevre Politikalarının Yarım Yüzyılı

İPM'nin düzenlediği ''50. Yılında Stockholm Konferansı: Uluslararası Çevre Politikalarının Yarım Yüzyılı'' webinarı Zeynep Arat, Atila Uras, Seda Yurtcanlı Duymaz ve Semra Cerit Mazlum'un katılımıyla Ümit Şahin'in moderatörlüğünde 8 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için lütfen buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 20 - Kömürün Politik Ekonomisi ve Türkiye'nin Kömürden Çıkış Sürecinde Ekolojik Hak Mücadelelerinin Rolü

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın yirmincisi “Kömürün Politik Ekonomisi ve Türkiye'nin Kömürden Çıkış Sürecinde Ekolojik Hak Mücadelelerinin Rolü” 1 Haziran'da saat 14:00'te Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Ceren Ayas ile gerçekleşti. 

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 19 - Plastik Kirliliği ve Bağımlılığının İklim Maliyeti

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın ondokuzuncusu “Plastik Kirliliği ve Bağımlılığının İklim Maliyeti” 11 Mayıs'ta saat 15:00'te Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sedat Gündoğdu ile gerçekleşti. 

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 18 - İklim Krizi ile Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onsekizincisi “İklim Krizi ile Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler” 19 Nisan'da saat 15:00'te Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Erinç Yeldan ile gerçekleşti. 

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Rapor Lansmanı: Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ortaklığı kapsamında Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı Fikret Adaman tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gıda Sistemi: Türkiye Analizi” raporunun başlıca bulguları araştırmacı ve yazar ekibi tarafından 28 Mart'ta gerçekleşen toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Raporda, Türkiye ve dünyada daha iyi bir gıda sisteminin nasıl olabileceği ele alınıyor.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

 

Çiğdem Nas, Güven Sak ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Türkiye Kömürden Çıkmalı" başlıklı 93. bölümüne Çiğdem Nas, Güven Sak ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Türkiye'de Yeşiller Partisi Neden Engelleniyor?" başlıklı 89. bölümüne Fuat Keyman ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla 2021 Yılı Değerlendirmesi -"Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla 2021 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı 85. bölümüne Fikret Adaman, Nebi Sümer, Ayse Köse Badur, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Evren Balta, Kamil Yılmaz ve Fuat Keyman katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

İklim Kafe Konuşmaları 17 - İklim Politikasını ve Eylemlerini Mekansal Planlama ile İlişkilendirmek

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onyedincisi “İklim Politikasını ve Eylemlerini Mekansal Planlama ile İlişkilendirmek,” 22 Aralık'ta Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Osman Balaban ile gerçekleşti.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 1 - "Paris'ten Glasgow'a İklim Müzakerelerinde Son Durum"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Paris'ten Glasgow'a İklim Müzakerelerinde Son Durum" başlıklı birinci webinarı Gökşen Şahin, Mahir Ilgaz, Semra Cerit Mazlum ve Ümit Şahin'in katılımıyla 20 Eylül'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Glasgow'un Ardından İklim Politikaları: COP26'da neler yaşandı?

26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde gerçekleşti. İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in girişimiyle 17 Kasım'da gerçekleşen “Glasgow'un Ardından İklim Politikaları: COP26'da neler yaşandı? Glasgow İklim Paktı neleri değiştirecek?" başlıklı webinara Devin Bahçeci, Mahir Ilgaz, Semra Cerit Mazlum ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız. 

Ümit Şahin ve Devin Bahçeci ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Glasgow'da Neler Yaşanıyor?" başlıklı 77. bölümüne Ümit Şahin ve Devin Bahçeci katıldı.

İzlemek için lütfen tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 4 - "Glasgow'dan Ne Bekliyoruz? Müzakereler Başlarken Son Durum"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Glasgow'dan Ne Bekliyoruz? Müzakereler Başlarken Son Durum" başlıklı dördüncü webinarı Ümit Şahin, Bengisu Özenç, Devin Bahçeci ve Özlem Katısöz'ün katılımıyla 1 Kasım'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Rapor Lansmanı: Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır

Paris Anlaşması'na uygun olarak küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak amacıyla Türkiye ekonomisini 2050'ye kadar karbonsuzlaştırmak için nasıl bir patika izlenmesi gerektiğinin ele alındığı "Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır" raporunun başlıca bulguları araştırmacı ve yazar ekibi tarafından 27 Ekim'de gerçekleşen toplantıyla kamuoyuna sunuldu.

İzlemek için buraya tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 3 - "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Uluslararası İlişkiler Bağlamında İklim Müzakereleri" başlıklı üçüncü webinarı Senem Aydın-Düzgit, Alper Kaliber, Fuat Keyman ve Çiğdem Nas'ın katılımıyla 18 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Salgın ve Toplum - "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Selim Badur, Fuat Keyman, Nebi Sümer ve Ümit Şahin'in katılımıyla 5 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 1 - "Paris'ten Glasgow'a İklim Müzakerelerinde Son Durum"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Glasgow'dan Ne Bekliyoruz? Müzakereler Başlarken Son Durum" başlıklı dördüncü webinarı Gökşen Şahin, Mahir Ilgaz, Semra Cerit Mazlum ve Ümit Şahin'in katılımıyla 20 Eylül'de  gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının 70. bölümüne Fuat Keyman ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Glasgow'a Doğru İklim Politikaları 2 - "Ekonomi Politikaları ve Yeşil Mutabakat"

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in girişimi ile başlattığımız "Glasgow'a Doğru İklim Politikaları" webinar dizisinin "Ekonomi Politikaları ve Yeşil Mutabakat" başlıklı ikinci webinarı Ahmet Atıl Aşıcı, Ebru Voyvoda, Güven Sak ve Selahattin Hakman'ın katılımıyla 4 Ekim'de gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İPM'nin Katkılarıyla Sezon Finali - "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İPM'nin Katkılarıyla Sezon Final" başlıklı 69.. bölümüne Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Atila Eralp, Nebi Sümer, Fikret Adaman, Evren Balta ve Ümit Şahin‘di.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 16 - MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Aşırı Hava Olaylarının Gelecek Model Projeksiyonları Açısından Değerlendirilmesi

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onaltıncısı “MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Aşırı Hava Olaylarının Gelecek Model Projeksiyonları Açısından Değerlendirilmesi,” 30 Haziran'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Tuğba Öztürk ile gerçekleşti. 

İzlemek için buraya tıklayınız.

Funda Gacal, Osman Bülent Tör ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Enerji Arzında ve Sağlıkta İklim Kriziyle Mücadelenin Yan Faydaları" başlıklı 68. bölümüne Funda Gacal, Osman Bülent Tör ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Hava Kirliliği ve Sağlık Faturası: Sorunlar ve Çözümler

İPM, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Sağlık ve Çevre Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu'nun temsilcilerinin katılımıyla 10 Haziran'da gerçekleşen "Hava Kirliliği ve Sağlık Faturası: Sorunlar ve Çözümler" başlıklı toplantıda ülkemizdeki hava kirliliği sorununun kaynakları ve çözümleri konuşuldu.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Marmara Denizi'nde Neler Oluyor? Kirlilik, Isınma ve Müsilaj Sorunu"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Levent Artüz ve Ümit Şahin'in katılımıyla 8 Haziran'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Devin Bahçeci ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Biden'ın İklim Zirvesi Dünyaya Ne Mesaj Verdi?" başlıklı 60. bölümüne Devin Bahçeci ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "İklim Değişikliği Liderler Zirvesi'nin Ardından" başlıklı toplantısı Senem Aydın-Düzgit, Sinan Erensü, Fuat Keyman ve Ümit Şahin'in katılımıyla 27 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 15 - Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi webinar üzerinden devam ediyor! İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onbeşincisi “Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler,” 26 Nisan'da Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Benek Çinçik ile gerçekleşti.

İzlemek için lütfen tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri 10 - İklim Krizi Çağında Bilim, Etik ve Doğa Sevgisi

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin onuncu ve son etkinliği, Sargun Ali Tont'un "İklim Krizi Çağında Bilim, Etik ve Doğa Sevgisi" konulu konuşmasıyla 22 Mart 2021'de gerçekleşti.

İzlemek için lütfen tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Pınar Demircan ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Fukuşima'nın 10.Yılında: Nükleer Enerji İklim Değişikliğine Çözüm Olabilir mi?" başlıklı 53. bölümüne Pınar Demircan ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 14 - Türkiye'de Kalkınmacılığı Gıda-Tarım Ekseninde Okumak

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın ondördüncüsü “Türkiye’de Kalkınmacılığı Gıda-Tarım Ekseninde Okumak,” 10 Şubat 2021'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Fikret Adaman ile gerçekleşti. 

İzlemek için buraya tıklayınız

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "2020'de Ne Yaptık? 2021'den Ne Bekliyoruz?" başlıklı 42. bölümüne Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit, Ümit Şahin, Fikret Adaman, Atila Eralp, Ayşe Köse Badur, Gökçe Uysal ve Ahmet Atıl Aşıcı katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Salgın ve Toplum - "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi" başlıklı toplantısı Sinan Erensü, Hande Paker, Gökşen Şahin ve Ümit Şahin'in katılımıyla 22 Aralık'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 13 - Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi

İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirdiğimiz İklim Kafe Konuşmaları’nın onüçüncüsü “​​​Enerjiyi Toplumsallaştırmak: Kuram ve Uygulamada Enerji Demokrasisi,” 16 Aralık 2020'de Ümit Şahin’in moderatörlüğünde Sinan Erensü ile gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Fikret Adaman ve Ümit Şahin ile "Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Türkiye'de İklim Krizi Algısı ve Olası Çıkışlar" başlıklı 38. bölümüne Prof. Dr. Fikret Adaman ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Pierre Gosselin ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak" başlıklı 36. bölümüne Pierre Gosselin ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri 9 - "Gezegenin Geleceğini Yeniden Düşünmek: Ekolojik Vatandaşlık ve Enformasyon Altyapıları"

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin dokuzuncusu, Cansu Dedeoğlu ve Çağdaş Dedeoğlu’nun "Gezegenin Geleceğini Yeniden Düşünmek: Ekolojik Vatandaşlık ve Enformasyon Altyapıları" konulu konuşmasıyla 18 Kasım 2020’de gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Ümit Şahin ve Bengisu Özenç ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İklim Değişikliği ile Mücadelenin Yan Faydaları: İstihdam ve Sanayi Gelişimi" başlıklı 31. bölümüne Ümit Şahin ve Bengisu Özenç katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Fuat Keyman ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) katkılarıyla hazırlanan “Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?” programının 27. bölümünde Pelin Oğuz‘un konukları İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ve İPM İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin‘di.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Fuat Keyman, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” 26. bölüm ve dönemin son programında Pelin Oğuz‘un konukları İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Senem Aydın-Düzgit ve İPM İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin‘di.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Günümüzde ve Gelecekte Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Günümüzde ve Gelecekte Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin düzenlediği “Günümüzde ve Gelecekte Hastanelerde ve Toplumda Sıcak Dalgaları ile Savaşmak (Battling Heatwaves in Hospitals and the Community, Now and in the Future)” webinarı, Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı Pierre Gosselin’in katılımı ve Ümit Şahin’in moderatörlüğüyle 27 Temmuz’da gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Pandemi Döneminde İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi”

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin “Pandemi Döneminde İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi” başlıklı toplantısı Fikret Adaman, Hilal Elver, Ümit Şahin ve Zafer Yenal'ın katılımıyla 13 Temmuz'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

“Salgın ve Toplum” Webinar Serisi: “Sıcak Dalgaları ve Kutuplaşan Dünyada İklim Hareketinin Geleceği”

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin “Sıcak Dalgaları ve Kutuplaşan Dünyada İklim Hareketinin Geleceği” başlıklı toplantısı Levent Kurnaz, Ömer Madra, Senem Aydın-Düzgit ve Ümit Şahin'in katılımıyla 6 Temmuz'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Ümit Şahin ve Ender Peker ile “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye”

İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) katkılarıyla hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının 22. bölümüne konuk olan İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve halk sağlığı uzmanı Dr. Ümit Şahin ve 2018/19 dönemi Mercator-İPM Araştırmacısı Dr. Ender Peker ile sıcak dalgaları sırasında, özellikle büyük kentlerde halk sağlığının nasıl korunması gerektiğini ve alınması gereken önlemleri, yerel yönetimlerin bu konuda hangi adımları atmaları gerektiğini konuştuk.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

İklim Kafe Konuşmaları 12 – COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

İklim Kafe Konuşmalarının onikincisi, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmasıyla 17 Haziran 2020’de gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Değer Saygın ve Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Korona Döneminde İklim Değişikliği ve Enerji Dönüşümü" başlıklı 17. bölümüne Değer Saygın ve Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su" başlıklı toplantısı Akgün İlhan, Barış Karapınar, Değer Saygın ve Ümit Şahin'in katılımıyla 18 Mayıs'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Doğa ve İklim Söyleşileri 8 – “İklim Değişikliği, Orman Yangınları ve Biyoçeşitlilik”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin sekizincisi, Çağatay Tavşanoğlu’nun "İklim Değişikliği, Orman Yangınları ve Biyoçeşitlilik" konulu konuşmasıyla 12 Mayıs 2020’de gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 11 – Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul

İklim Kafe Konuşmalarının onbirincisi, Ethemcan Turhan’ın “Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul” konulu konuşmasıyla 22 Nisan 2020’de gerçekleşti.

İzlemek için lütfen buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: İlk Bölüm

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin ilk bölümü Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta, Fuat Keyman ve Ümit Şahin'in katılımıyla 13 Nisan'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Ümit Şahin ve Selim Badur ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Koronavirüs Salgını ve İklim Değişikliği" başlıklı 8. bölümüne Ümit Şahin ve Selim Badur katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Ümit Şahin ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "İklim Krizi" başlıklı 6. bölümüne Ümit Şahin katıldı.

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 10 – Türkiye'nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak

İklim Kafe Konuşmalarının onuncusu, Begüm Özkaynak’ın “Türkiye’nin Enerji Politikalarını Sosyal Bilimler Işığında Okumak” konulu konuşmasıyla 12 Şubat 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri 7 – “Küresel İklim Değişiklikleri ve Anadolu Biyocoğrafyası: Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin yedincisi, Hakan Gür’ün "Küresel İklim Değişiklikleri ve Anadolu Biyocoğrafyası: Geçmişi Anlamak ve Geleceği Öngörmek" konulu konuşmasıyla 4 Mart 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.  

Doğa ve İklim Söyleşileri 6 – “Değişen İklimin Kuşlara Etkisi”

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin altıncısı, Kiraz Erciyas Yavuz’un "Değişen İklimin Kuşlara Etkisi" konulu konuşmasıyla 14 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye'de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi

İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi konferansı, 6 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın ardından konuyla ilgili yuvarlak masa toplantısı, 7 Ocak 2020’de İPM Karaköy’de yapıldı.

2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimler

“2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25’ten İzlenimler (2019 Madrid Climate Summit – Impressions from COP25)” paneli, İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 19 Aralık 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

COBENEFITS İstanbul Konferansı: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması

İPM ve Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) işbirliğinde, “COBENEFITS: Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenlenen "COBENEFITS İstanbul Konferansı: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması (COBENFITS Istanbul Conference: “Mobilizing the Social and Economic Co-Benefits of Renewable Energy in Turkey")" başlıklı konferans 13 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Konferansın ardından konuyla ilgili yuvarlak masa toplantısı, 14 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de yapıldı.

Doğa ve İklim Söyleşileri 5 - İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin beşincisi, Ufuk Özdağ’ın “İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık” konulu konuşmasıyla 4 Kasım 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi

İPM ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından tarafından başlatılan Gelecek Hakkı Programı’nın açılışının yapılacağı “Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi (Right to a Future Conference: Rights-Based Climate Action)” başlıklı konferans, 31 Ekim 2019 tarihinde İPM Karaköy’de gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşması Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü'nden Matthew Scott tarafından yapıldı.

Yenilenebilir Enerji'nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar

Pınar Ertör-Akyazı, IASS-İPM COBENEFITS projesi kapsamında, RENAC (The Renewables Academy) ile birlikte “Yenilenebilir Enerji’nin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi için Yöntem ve Araçlar (Methods and Tools for the Assessment of Co-benefits of Renewable Energy)” konulu yüz yüze eğitimleri 8-9 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenledi.

İklim Kafe Konuşmaları 9 – Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak

İklim Kafe Konuşmalarının dokuzuncusu Cem İskender Aydın’ın "Enerji Adaletinin İzinde: Türkiye’de Rüzgâr Enerjisi Karşıtı Muhalefeti Anlamak" konulu konuşmasıyla 2 Ekim 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Sıcak Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları

İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve Kamu Sağlığı Uzmanı Ümit Şahin’in Sıcak Hava Dalgaları: İklim Değişikliğiyle Artan Tehdit ve Sıcak-Sağlık Eylem Planları (Heatwaves: Increasing Threat with Climate Change and Heat-Health Action Plans) başlıklı yeni raporunun öğle yemeği etkinliği ve değerlendirme toplantısı 2 Temmuz 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı tarafından düzenlenen “Doğanın Muhafazası ve Biyoçeşitliliğin İklim Değişikliği Etkilerinden Korunması (Nature Conservation and Protection of Biodiversity Subject to Climate Change Impacts)” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 4 – Türkiye'de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin dördüncüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan’ın “Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi” konulu konuşmasıyla 28 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Karbondioksit Giderme Teknolojilerine Güvenmeli Miyiz?: Enerji Maliyeti ve Ölçeklenebilirliğinin Kritik Rolü

“Karbondioksit Giderme Teknolojilerine Güvenmeli Miyiz?: Enerji Maliyeti ve Ölçeklenebilirliğinin Kritik Rolü (Should We Rely on Carbon Dioxide Removal Technologies?: The Critical Role of Energy Cost and Scalability)” başlıklı panel, Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü’nden Oytun Babacan ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ile 16 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 8 – Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak

İklim Kafe Konuşmalarının sekizincisi, Ender Peker’in “Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak” konulu konuşmasıyla 8 Mayıs 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri 3 – Kuş Bakışı Değişen Dünya

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin üçüncüsü, Uzman Ekolog ve Kuş Gözlemcisi Kerem Ali Boyla’nın “Kuş Bakışı Değişen Dünya” konulu konuşmasıyla 3 Nisan 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 7 – Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler

İklim Kafe Konuşmalarının yedincisi, Ayşe Uyduranoğlu’nun “Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler” konulu konuşmasıyla 6 Mart 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Doğa ve İklim Söyleşileri 2 – Antroposen'in Geleceği: İklim Değişirken Genler, Türler, Ekosistemler

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin ikincisi, Doğa Bilimci Emrah Çoraman’ın “Antroposen’in Geleceği: İklim Değişirken Genler, Türler, Ekosistemler” konulu konuşmasıyla 18 Şubat 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

AB-Türkiye Enerji ve İklim Diyalogları

Bruegel ile düzenlenen “AB-Türkiye Enerji ve İklim Diyalogları (EU-Turkey Energy and Climate Dialogues)” başlıklı panel, 17 Ocak 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti. Etkinlikte, Gustav Fredriksson, Simone Tagliapietra ve Georg Zachmann tarafından yazılan ”Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımları için gerekli sermaye maliyeti nedir? (What is the cost of capital for wind energy investments in Turkey?)” başlıklı yazı üzerine tartışıldı.

İklim Kafe Konuşmaları 6 – Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi

İklim Kafe Konuşmalarının altıncısı, Ahmet Atıl Aşıcı’nın “Ekonomik Büyüme Mutluluk Getiriyor mu? Mutlu Olmanın Ekonomisi” konulu konuşmasıyla 9 Ocak 2019’da İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24'ten İzlenimler

“2018 Katowice İklim Zirvesi – COP24’ten İzlenimler (2018 Katowice Climate Summit – Impressions from COP24)” paneli, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Cem İskender Aydın, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör-Akyazı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum’un katılımıyla 18 Aralık 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

COP24 Katowice – Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Ek Faydalarının Harekete Geçirilmesi

COP24 Katowice İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen “Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Ek Faydalarının Harekete Geçirilmesi: Türkiye & Gelişen Ekonomiler (COP24 Katowice – Mobilizing the Social and Economic Co-Benefits of Renewable Energy)” başlıklı yan etkinlik 10 Aralık 2018’de Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleşti.

COP24 Katowice – Gelişen Bir Ekonomide Enerji Dönüşümünün Fırsatları

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi ile COP24 Katowice İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen “Gelişen Bir Ekonomide Enerji Dönüşümünün Fırsatları (Opportunities of Energy Transition in an Emerging Economy)” başlıklı yan etkinlik 6 Aralık 2018’de Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleşti.

Doğa ve İklim Söyleşileri 1 – Kuş Cenneti'nden Biyosfere: Doğayla Geçen Yıllar

Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin ilki, Türkiye’nin en kıdemli doğa korumacılarından biri olan Tansu Gürpınar’ın “Kuş Cenneti’nden Biyosfere: Doğayla Geçen Yıllar” konulu konuşmasıyla 20 Kasım 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlatılan Doğa ve İklim Söyleşileri, farklı konuşmacılarla iki ayda bir gerçekleşmek üzere devam edecek.

Doğa ve İklim Söyleşileri serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 5 – İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış

İklim Kafe Konuşmalarının beşincisi, Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes’ın “İnsan Kökenli İklim Değişikliğinin Bilimi: Tarihsel bir Bakış” konulu konuşmasıyla 3 Ekim 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 4 – İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri

İklim Kafe Konuşmalarının dördüncüsü, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın “İklim Değişikliği ve Müşterekler İçin Davranışsal İktisat Deneyleri” konulu konuşmasıyla 6 Haziran 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Karbon Fiyatlandırma: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticareti

İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin ve 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı Pınar Ertör Akyazı’nın kolaylaştırıcılığını yaptığı “Karbon Fiyatlandırma: Karbon Vergisi ve Emisyon Ticareti” başlıklı İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı 18 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları 3 – Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri

İklim Kafe Konuşmalarının üçüncüsü, Hande Paker ve Baran Alp Uncu’nun “Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri” konulu konuşmalarıyla 4 Nisan 2018’de İPM Karaköy’de gerçekleşti.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü ve Kıdemli Uzman Ümit Şahin’in Türkiye’de Karbon Kilitlenmesi: Düşük Karbona Geçişte Almanya ve Polonya ile Karşılaştırmalı Bir Perspektif raporunun tanıtımı 13 Şubat 2018, Salı günü İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23'ten İzlenimler

İPM’nin düzenlediği, “2017 Bonn İklim Zirvesi – COP23’ten İzlenimler (2017 Bonn Climate Summit – Impressions from COP23)” başlıklı panel 28 Kasım 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti. İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları Pınar Ertör Akyazı ve Barış Karapınar, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan ve Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştılar.

Karbon Kilidinden Kaçınmak: Gelişen Dünyada Türkiye'nin Yeri

İPM, 15 Kasım 2017 tarihinde, COP23 İklim Değişikliği Konferansı’nda “Karbon kilidinden kaçınmak: Gelişen Dünyada Türkiye’nin Yeri (How to Escape Carbon Lock-in: The Case of Turkey in the Context of the Developing World)” başlıklı bir yan etkinlik düzenledi.

Gelişen Ekonomilerde Adil Enerji Dönüşümü: Enerji Piyasasındaki Değişimler için Fırsatlar ve Zorluklar

İPM ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 10 Kasım 2017 tarihinde, COP23 İklim Değişikliği Konferansı’nda “Gelişen Ekonomilerde Adil Enerji Dönüşümü: Enerji Piyasasındaki Değişimler için Fırsatlar ve Zorluklar (Just Energy Transition in Economies: Opportunities & Challenges for Disruptive Changes in Energy Markets)” başlıklı bir yan etkinlik düzenledi.

İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı tarafından yürütülen Yeşil İklim Yeşil Ekonomi projesinin sonucunda hazırlanan “İklim İçin Yeşil Ekonomi Politikaları (Green Economy Policies for Climate)” başlıklı rapor 1 Haziran 2017’de İPM Karaköy ofisinde tanıtıldı

Türkiye'de Ulaşım Emisyonlarının Azaltılmasında Motorlu Araç Vergileri ve Trafik Yoğunluğu Ücreti Nasıl Kullanılabilir?

Girişim’in düzenlediği, “Türkiye’de Ulaşım Emisyonlarının Azaltılmasında Motorlu Araç Vergileri ve Trafik Yoğunluğu Ücreti Nasıl Kullanılabilir? (Reducing Emissions from the Road Transport Sector in Turkey: The Role of Restructured Vehicle Taxes and Congestion Pricing) başlıklı panel, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in moderatörlüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Uyduranoğlu ile Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi Avrupa Genel Müdürü ve 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Peter Mock’un katılımıyla 17 Şubat 2017 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22'den İzlenimler

Girişim’in düzenlediği, “2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22’den İzlenimler (2016 Climate Summit in Marrakech – Observations from COP22)” başlıklı panel, 21 Kasım 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti. Panelde, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Sarah Louise Nash ve Tuğba Ağaçayak, ile Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum, Türkiye’nin iklim değişikliği rejimi konusunda resmi tutumunu ve genel izlenimlerini bu alanda çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ile paylaştı.

Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Politikaları

İPM’nin düzenlediği, Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları’nın üçüncüsü, “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Politikaları (Climate Adaptation Policies in Turkey)” başlığında, İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in moderatörlüğünde 31 Ekim 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşti.

İklim Dostu Toprak Kullanımı ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın düzenlediği “İklim Dostu Toprak Kullanımı ve Yeşil Ekonomi (Climate-friendly Land Usage and Green Economy Workshop)” çalıştayı 27 Ekim 2016 tarihinde İPM’de gerçekleşti.

İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın ortak düzenlediği “İklim Dostu Enerji ve Yeşil Ekonomi (Climate-friendly Energy and Green Economy)” çalıştayı 8 Eylül 2016’da İPM’de gerçekleşti. 

İklim Dostu Kentler ve Yeşil Ekonomi

İPM, Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın ortak düzenlediği “İklim Dostu Kentler ve Yeşil Ekonomi” çalıştayı 27 Haziran 2016'da 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, Karaköy’de İPM’nin bulunduğu Minerva Han’da gerçekleşti.

Türkiye'nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları (2) Paris Sonrası Türkiye'de İklim Politikalarının Finansmanı

İPM tarafından düzenlenen Türkiye’nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ikincisi, "Paris Sonrası Türkiye’de İklim Politikalarının Finansmanı (Financing of Climate Policies of Turkey after Paris Climate Conference)" konusunda 31 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de iklim politikaları alanında çalışan farklı kesimlerden aktörlerin katılımıyla yapılan toplantıda geçen Aralık ayında yapılan Paris İklim Konferansı’nın ardından özellikle iklim finansmanı alanında yaşanan son gelişmeler, beklentiler ve Türkiye’nin iklim finansmanında izlemesi gereken politikalar görüşüldü.

2015 Paris İklim Zirvesi – COP21'den İzlenimler

Girişim tarafındandüzenlenen “2015 Paris İklim Zirvesi – COP21’den İzlenimler (2015 Paris Climate Summit- Observations from COP21)” başlıklı panel 15 Aralık 2015‘te İPM’de gerçekleşti. Kıdemli Uzman Ümit Şahin, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve CDP Türkiye Proje Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, COP21′de Türkiye’nin resmi tutumunu, müzakere sürecini ve Paris Anlaşması’nı değerlendirdi.

Basın Konferansı: Türkiye’nin Enerji Geleceğinde Kömür

İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve Mercator-İPM Araştırmacısı Ethemcan Turhan’ın düzenlediği “Basın Konferansı: Türkiye’nin Enerji Geleceğinde Kömür (Coal in Turkey’s Energy Future)” başlıklı basın toplantısı 9 Aralık 2015’te Paris’te gerçekleşti. Etkinlik, Paris’te gerçekleşen COP21 toplantılarının ışığında şekillendi.

İstanbul İklim Forumu

12-13 Kasım 2015’te, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Forumu’nda İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi de yer aldı.

Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye'nin Kömür Politikaları

Girişim tarafından düzenlenen, Ümit Şahin (İPM), Ahmet Atıl Aşıcı (İTÜ), Sevil Acar (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), Ali Osman Karababa (Ege Üniversitesi), Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi) ve Pınar Gedikkaya Bal’ın kaleme aldığı (Beykent Üniversitesi) Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları (Coal Report: Turkey’s Coal Policies Related to Climate Change, Economy and Health) başlıklı raporun tanıtımı 11 Kasım 2015’te İPM’de gerçekleşti.

Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri

İPM tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri" başlıklı konferans Kıdemli Uzman Ümit Şahin, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Erinç Yeldan ve WWF'den Mustafa Özgür Berke'nin katılımlarıyla 22 Ekim 2015'de Ankara'da gerçekleşti.

Chernobyl Etkinliği

"Chernobyl Etkinliği (Chernobyl Action Events)" 14 Kasım 2015'de gerçekleşti.

Türkiye'nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları (1) Azaltım Politikaları Ve Uluslararası Müzakereler

İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in düzenlediği “Türkiye'nin İklim Politikaları Yuvarlak Masa Toplantıları (1) Azaltım Politikaları Ve Uluslararası Müzakereler” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 12 Mart 2015’te İPM Karaköy’de gerçekleşti.

Kitap Tanıtımı: Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

Girişim tarafından düzenlenen Ümit Şahin’in “Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası (Mapping Climate Change Policies Actors in Turkey)” başlıklı rapor tanıtımı 18 Aralık 2014’de İPM’de gerçekleşti.

İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler

İklim Değişikliği Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin 7 Ekim 2013 tarihinde “İklim Değişikliğinde Son Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenledi.